زنبیل نو | خرید اینترنتی بهترین شال و روسری ها با تخفیف ویژه

خانه >
خرید با تخفیف ویژه شال و روسری از بهترین فروشگاه ها

خربد با تخفیف ویژه
شال لنین طرح دلربا
شال لنین طرح دلربا

۸۰,۰۰۰ تومان ۵۸,۰۰۰ تومان

شال لنین طرح دلربا
خربد با تخفیف ویژه
شال نخی گلدار دستک طیفی
شال نخی گلدار دستک طیفی

۹۴,۰۰۰ تومان ۷۶,۰۰۰ تومان

شال نخی گلدار دستک طیفی
خربد با تخفیف ویژه
شال نخی دیپلمات طرح موج
شال نخی دیپلمات طرح موج

۷۰,۰۰۰ تومان ۵۲,۰۰۰ تومان

شال نخی دیپلمات طرح موج
خربد با تخفیف ویژه
شال ژاکارد دورو طرح LV
شال ژاکارد دورو طرح LV

۹۰,۰۰۰ تومان ۴۹,۰۰۰ تومان

شال ژاکارد دورو طرح LV
خربد با تخفیف ویژه
روسری نخی پاییزه حصیری طرح خزان
روسری نخی پاییزه حصیری طرح خزان

۱۱۶,۰۰۰ تومان ۸۶,۰۰۰ تومان

روسری نخی پاییزه حصیری طرح خزان
خربد با تخفیف ویژه
شال نخی تک رنگ طرح برگ پینات
شال نخی تک رنگ طرح برگ پینات

۷۸,۰۰۰ تومان ۴۹,۰۰۰ تومان

شال نخی تک رنگ طرح برگ پینات
خربد با تخفیف ویژه
روسری ساتن دوردست دوز پینا
روسری ساتن دوردست دوز پینا

۷۰,۰۰۰ تومان ۴۹,۰۰۰ تومان

روسری ساتن دوردست دوز پینا
خربد با تخفیف ویژه
شال نخی راه راه مخملی
شال نخی راه راه مخملی

۸۸,۰۰۰ تومان ۶۴,۰۰۰ تومان

شال نخی راه راه مخملی
خربد با تخفیف ویژه
روسری حریر طرح گل نیلوفر
روسری حریر طرح گل نیلوفر

۹۰,۰۰۰ تومان ۵۲,۰۰۰ تومان

روسری حریر طرح گل نیلوفر
خربد با تخفیف ویژه
شال موهر پاییزه طرح روبرتو کاوالی
شال موهر پاییزه طرح روبرتو کاوالی

۱۱۰,۰۰۰ تومان ۷۹,۰۰۰ تومان

شال موهر پاییزه طرح روبرتو کاوالی
خربد با تخفیف ویژه
شال طرح به طرح دوردوخت
شال طرح به طرح دوردوخت

۶۰,۰۰۰ تومان ۳۹,۰۰۰ تومان

شال طرح به طرح دوردوخت
خربد با تخفیف ویژه
روسری ابریشمی حاشیه نقش دار
روسری ابریشمی حاشیه نقش دار

۵۰,۰۰۰ تومان ۲۶,۰۰۰ تومان

روسری ابریشمی حاشیه نقش دار
خربد با تخفیف ویژه
شال نخی طیفی طرح گوچی منگوله دار
شال نخی طیفی طرح گوچی منگوله دار

۱۱۶,۰۰۰ تومان ۸۹,۰۰۰ تومان

شال نخی طیفی طرح گوچی منگوله دار
خربد با تخفیف ویژه
شال نخی طرح شب های برفی
شال نخی طرح شب های برفی

۷۰,۰۰۰ تومان ۵۲,۰۰۰ تومان

شال نخی طرح شب های برفی
خربد با تخفیف ویژه
شال نخی دیپلمات طرح رزماری
شال نخی دیپلمات طرح رزماری

۷۰,۰۰۰ تومان ۵۲,۰۰۰ تومان

شال نخی دیپلمات طرح رزماری
خربد با تخفیف ویژه
روسری کوتاه طرح ببری
روسری کوتاه طرح ببری

۹۰,۰۰۰ تومان ۶۹,۰۰۰ تومان

روسری کوتاه طرح ببری
خربد با تخفیف ویژه
شال نخی طرح فیل سنتی دور دوخت
شال نخی طرح فیل سنتی دور دوخت

۷۵,۰۰۰ تومان ۵۹,۰۰۰ تومان

شال نخی طرح فیل سنتی دور دوخت
خربد با تخفیف ویژه
روسری ساتن طرح باسمه
روسری ساتن طرح باسمه

۷۰,۰۰۰ تومان ۳۹,۰۰۰ تومان

روسری ساتن طرح باسمه
خربد با تخفیف ویژه
شال نخی رنگی توپی
شال نخی رنگی توپی

۹۰,۰۰۰ تومان ۶۴,۰۰۰ تومان

شال نخی رنگی توپی
خربد با تخفیف ویژه
شال نخی طرح اسکاچ
شال نخی طرح اسکاچ

۷۰,۰۰۰ تومان ۴۴,۰۰۰ تومان

شال نخی طرح اسکاچ
خربد با تخفیف ویژه
روسری کوتاه طرح پلنگی
روسری کوتاه طرح پلنگی

۹۰,۰۰۰ تومان ۶۹,۰۰۰ تومان

روسری کوتاه طرح پلنگی
خربد با تخفیف ویژه
روسری نخی مشکی خط خطی
روسری نخی مشکی خط خطی

۳۸,۰۰۰ تومان ۲۸,۰۰۰ تومان

روسری نخی مشکی خط خطی
خربد با تخفیف ویژه
شال نخی پاییزه طرح ترنم منگوله دار
شال نخی پاییزه طرح ترنم منگوله دار

۱۱۶,۰۰۰ تومان ۸۹,۰۰۰ تومان

شال نخی پاییزه طرح ترنم منگوله دار
خربد با تخفیف ویژه
شال نخی طرح برگ انجیری
شال نخی طرح برگ انجیری

۷۰,۰۰۰ تومان ۵۲,۰۰۰ تومان

شال نخی طرح برگ انجیری