زنبیل نو |مرجع خرید اینترنتی با تخفیف ویژه از برند های مختلف

خانه > خودرو، ابزار و تجهیزات صنعتی | ابزار برقی و غیر برقی | ابزار غیر برقی | ابزار دقیق و اندازه گیری | گیج و کولیس | متر | تراز | مولتی متر | ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری | دوربین نقشه برداری | متر لیزری | تراز لیزری | میکرومتر | ساعت اندیکاتور |
پربازدید ترین ها | پرفروش ترین ها | محبوب ترین ها | جدید ترین ها | ارزان ترین ها | گران ترین ها | سریع ترین ارسال |

برند: متفرقه
کولیس مدل P150 گستره 0-150 میلی متر
کولیس مدل P150 گستره 0-150 میلی متر

20,900 تومن

کولیس مدل P150 گستره 0-150 میلی متر
برند: متفرقه
کولیس دیجیتال کد 6523
کولیس دیجیتال کد 6523

188,000 تومن

کولیس دیجیتال کد 6523
برند: متفرقه
کولیس مدل R150 گستره 0-150 میلی متر
کولیس مدل R150 گستره 0-150 میلی متر

148,600 تومن

کولیس مدل R150 گستره 0-150 میلی متر
برند: INSIZE
کولیس اینسایز مدل 150-1108
کولیس اینسایز مدل 150-1108

1,180,000 تومن

کولیس اینسایز مدل 150-1108
برند: متفرقه
کولیس دیجیتال کد 150 گستره 0-150 میلی متر
کولیس دیجیتال کد 150 گستره 0-150 میلی متر

168,560 تومن

کولیس دیجیتال کد 150 گستره 0-150 میلی متر
برند: متفرقه
کولیس دیجیتال مدل Carbon گستره 0-100 میلی متر
کولیس دیجیتال مدل Carbon گستره 0-100 میلی متر

279,000 تومن

کولیس دیجیتال مدل Carbon گستره 0-100 میلی متر
برند: متفرقه
کولیس مدل PEN50 گستره 0-100 میلی متری
کولیس مدل PEN50 گستره 0-100 میلی متری

30,000 تومن

کولیس مدل PEN50 گستره 0-100 میلی متری
برند: متفرقه
کولیس مدل GL50 گستره 0-120 میلی متر
کولیس مدل GL50 گستره 0-120 میلی متر

61,000 تومن

کولیس مدل GL50 گستره 0-120 میلی متر
برند: MITUTOYO
 کولیس دیجیتال میتوتویو کد 197-500 گستره 0-200 میلیمتر
کولیس دیجیتال میتوتویو کد 197-500 گستره 0-200 میلیمتر

1,644,000 تومن

کولیس دیجیتال میتوتویو کد 197-500 گستره 0-200 میلیمتر
برند: متفرقه
کولیس مدل VC150 گستره 150-0 میلی متر
کولیس مدل VC150 گستره 150-0 میلی متر

279,000 تومن

کولیس مدل VC150 گستره 150-0 میلی متر
برند: INSIZE
 کولیس دیجیتال اینسایز کد 200-1108 گستره 200-0 میلیمتر
کولیس دیجیتال اینسایز کد 200-1108 گستره 200-0 میلیمتر

1,690,000 تومن

کولیس دیجیتال اینسایز کد 200-1108 گستره 200-0 میلیمتر
برند: متفرقه
کولیس کد 22 گستره 0-155 میلی متر
کولیس کد 22 گستره 0-155 میلی متر

20,900 تومن

کولیس کد 22 گستره 0-155 میلی متر
برند: متفرقه
کولیس دیجیتال مدل 150.01
کولیس دیجیتال مدل 150.01

167,000 تومن

کولیس دیجیتال مدل 150.01
برند: متفرقه
کولیس متال استار کد 150V گستره 0-150 میلیمتر
کولیس متال استار کد 150V گستره 0-150 میلیمتر

294,000 تومن

کولیس متال استار کد 150V گستره 0-150 میلیمتر
برند: متفرقه
کولیس مدل B150 گستره 0-150 میلی متر
کولیس مدل B150 گستره 0-150 میلی متر

36,000 تومن

کولیس مدل B150 گستره 0-150 میلی متر
برند: INSIZE
 کولیس دیجیتال اینسایز کد 150-1108 گستره 150-0 میلیمتر
کولیس دیجیتال اینسایز کد 150-1108 گستره 150-0 میلیمتر

1,180,000 تومن

کولیس دیجیتال اینسایز کد 150-1108 گستره 150-0 میلیمتر
برند: متفرقه
کولیس دیجیتال مدل Extra Strong کد 1515
کولیس دیجیتال مدل Extra Strong کد 1515

180,000 تومن

کولیس دیجیتال مدل Extra Strong کد 1515
برند: متفرقه
 کولیس دیجیتال مدل C15 گستره 0 - 150 میلی متر
کولیس دیجیتال مدل C15 گستره 0 - 150 میلی متر

179,280 تومن

کولیس دیجیتال مدل C15 گستره 0 - 150 میلی متر
برند: متفرقه
کولیس شگا مدل n250 گستره 15 میلی متر
کولیس شگا مدل n250 گستره 15 میلی متر

648,000 تومن

کولیس شگا مدل n250 گستره 15 میلی متر
برند: متفرقه
 کولیس دیجیتال اینستار کد 100120 گستره 150-0 میلی متر
کولیس دیجیتال اینستار کد 100120 گستره 150-0 میلی متر

472,500 تومن

کولیس دیجیتال اینستار کد 100120 گستره 150-0 میلی متر
برند: INSIZE
کولیس دیجیتال اینسایز مدل 300-1108 گستره 300-0 میلی متر
کولیس دیجیتال اینسایز مدل 300-1108 گستره 300-0 میلی متر

3,690,000 تومن

کولیس دیجیتال اینسایز مدل 300-1108 گستره 300-0 میلی متر
برند: متفرقه
کولیس پانیس مدل MMA-PANICE-150 گستره 150-0 میلی متر
کولیس پانیس مدل MMA-PANICE-150 گستره 150-0 میلی متر

382,000 تومن

کولیس پانیس مدل MMA-PANICE-150 گستره 150-0 میلی متر
برند: متفرقه
کولیس ورنیر مدل DF160 گستره 0-150 میلیمتر
کولیس ورنیر مدل DF160 گستره 0-150 میلیمتر

430,000 تومن

کولیس ورنیر مدل DF160 گستره 0-150 میلیمتر
برند: INSIZE
کولیس اینسایز مدل 1205-1502S
کولیس اینسایز مدل 1205-1502S

1,030,000 تومن

کولیس اینسایز مدل 1205-1502S
برند: دوکا
کولیس دیجیتال دوکا مدل CA2 گستره 0 - 150 میلی متر
کولیس دیجیتال دوکا مدل CA2 گستره 0 - 150 میلی متر

525,830 تومن

کولیس دیجیتال دوکا مدل CA2 گستره 0 - 150 میلی متر
برند: متفرقه
کولیس لینکز کد 01-603A گستره500-0 میلی متر
کولیس لینکز کد 01-603A گستره500-0 میلی متر

4,165,000 تومن

کولیس لینکز کد 01-603A گستره500-0 میلی متر
برند: متفرقه
 کولیس مدل گوریلا کد YP-020CM گستره 0-200 میلی متر
کولیس مدل گوریلا کد YP-020CM گستره 0-200 میلی متر

450,000 تومن

کولیس مدل گوریلا کد YP-020CM گستره 0-200 میلی متر
برند: متفرقه
کولیس مدل وارنیر گستره 0-150 میلی متر
کولیس مدل وارنیر گستره 0-150 میلی متر

175,000 تومن

کولیس مدل وارنیر گستره 0-150 میلی متر
برند: متفرقه
کولیس ساعتی کد 0015 گستره 0-150 میلی متر
کولیس ساعتی کد 0015 گستره 0-150 میلی متر

225,000 تومن

کولیس ساعتی کد 0015 گستره 0-150 میلی متر
برند: متفرقه
کوليس گوانگلو مدل PA 2193 گستره 0-150 ميلی متر
کوليس گوانگلو مدل PA 2193 گستره 0-150 ميلی متر

350,000 تومن

کوليس گوانگلو مدل PA 2193 گستره 0-150 ميلی متر
برند: متفرقه
کولیس ساعتی لینکز کد 03-604 گستره 300-0 میلیمتر
کولیس ساعتی لینکز کد 03-604 گستره 300-0 میلیمتر

2,592,500 تومن

کولیس ساعتی لینکز کد 03-604 گستره 300-0 میلیمتر
برند: متفرقه
کولیس کد 150 گستره 0 الی 150 میلیمتر
کولیس کد 150 گستره 0 الی 150 میلیمتر

282,000 تومن

کولیس کد 150 گستره 0 الی 150 میلیمتر
برند: MITUTOYO
 کولیس میتوتویو مدل 530-104 گستره 1-150 میلی متر
کولیس میتوتویو مدل 530-104 گستره 1-150 میلی متر

830,000 تومن

کولیس میتوتویو مدل 530-104 گستره 1-150 میلی متر
برند: متفرقه
کولیس دیجیتال گوانگلو مدل AT - 015017 گستره 150-0 میلی متر
کولیس دیجیتال گوانگلو مدل AT - 015017 گستره 150-0 میلی متر

2,221,220 تومن

کولیس دیجیتال گوانگلو مدل AT - 015017 گستره 150-0 میلی متر
برند: متفرقه
کولیس ورنیه لینکز کد 05-602 گستره 300-0 میلی متر
کولیس ورنیه لینکز کد 05-602 گستره 300-0 میلی متر

1,895,500 تومن

کولیس ورنیه لینکز کد 05-602 گستره 300-0 میلی متر
برند: MITUTOYO
کولیس میتوتویو کد 119-530 گستره 0- 300 میلی متر
کولیس میتوتویو کد 119-530 گستره 0- 300 میلی متر

1,488,000 تومن

کولیس میتوتویو کد 119-530 گستره 0- 300 میلی متر
1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10| 11| 12| 13| 14|