زنبیل نو |مرجع خرید اینترنتی با تخفیف ویژه از برند های مختلف

خانه >
پربازدید ترین ها | پرفروش ترین ها | محبوب ترین ها | جدید ترین ها | ارزان ترین ها | گران ترین ها | سریع ترین ارسال |

برند: تستو
دماسنج فروسرخ تستو 831
دماسنج فروسرخ تستو 831

5,500,000 تومن

دماسنج فروسرخ تستو 831
برند: تستو
مولتی متر دیجیتال تستو مدل 3-760
مولتی متر دیجیتال تستو مدل 3-760

8,500,000 تومن

مولتی متر دیجیتال تستو مدل 3-760
برند: تستو
دماسنج دیجیتالی تستو 106
دماسنج دیجیتالی تستو 106

2,060,000 تومن

دماسنج دیجیتالی تستو 106
برند: تستو
دماسنج و رطوبت سنج هوشمند تستو مدل 605i
دماسنج و رطوبت سنج هوشمند تستو مدل 605i

3,300,000 تومن

دماسنج و رطوبت سنج هوشمند تستو مدل 605i
برند: تستو
دوربین تصویر برداری حرارتی تستو مدل 868
دوربین تصویر برداری حرارتی تستو مدل 868

50,000,000 تومن

دوربین تصویر برداری حرارتی تستو مدل 868
برند: تستو
دماسنج دیجیتالی تستو 105
دماسنج دیجیتالی تستو 105

5,100,000 تومن

دماسنج دیجیتالی تستو 105
برند: تستو
مولتی فانکشن باد و فشار سنج تفاضلی تستو مدل 440dp
مولتی فانکشن باد و فشار سنج تفاضلی تستو مدل 440dp

16,500,000 تومن

مولتی فانکشن باد و فشار سنج تفاضلی تستو مدل 440dp
برند: تستو
دماسنج و رطوبت سنج تستو مدل 608H1
دماسنج و رطوبت سنج تستو مدل 608H1

2,800,000 تومن

دماسنج و رطوبت سنج تستو مدل 608H1
برند: تستو
دماسنج فروسرخ تستو 830-T1
دماسنج فروسرخ تستو 830-T1

2,100,000 تومن

دماسنج فروسرخ تستو 830-T1
برند: تستو
PH متر تستو مدل 2061
PH متر تستو مدل 2061

5,110,000 تومن

PH متر تستو مدل 2061
برند: تستو
نشت یاب گاز دیجیتال تستو مدل 550
نشت یاب گاز دیجیتال تستو مدل 550

13,900,000 تومن

نشت یاب گاز دیجیتال تستو مدل 550
برند: تستو
دماسنج و رطوبت سنج تستو مدل 174T
دماسنج و رطوبت سنج تستو مدل 174T

1,860,000 تومن

دماسنج و رطوبت سنج تستو مدل 174T
برند: تستو
دماسنج فروسرخ تستو 830T2
دماسنج فروسرخ تستو 830T2

2,280,000 تومن

دماسنج فروسرخ تستو 830T2
برند: تستو
مانومتر دیجیتال تستو مدل 510
مانومتر دیجیتال تستو مدل 510

4,790,000 تومن

مانومتر دیجیتال تستو مدل 510
برند: تستو
دماسنج و رطوبت سنج تستو مدل 175T1
دماسنج و رطوبت سنج تستو مدل 175T1

4,100,000 تومن

دماسنج و رطوبت سنج تستو مدل 175T1
برند: تستو
فشار سنج دیجیتال تستو مدل 552
فشار سنج دیجیتال تستو مدل 552

7,700,000 تومن

فشار سنج دیجیتال تستو مدل 552
برند: تستو
ترمومتر تستو مدل 925
ترمومتر تستو مدل 925

4,915,000 تومن

ترمومتر تستو مدل 925
برند: تستو
PH متر تستو مدل 2062
PH متر تستو مدل 2062

7,900,000 تومن

PH متر تستو مدل 2062
برند: تستو
آمپر متر تستو مدل 3-770
آمپر متر تستو مدل 3-770

8,300,000 تومن

آمپر متر تستو مدل 3-770
برند: تستو
تستر کیفیت روغن تستو مدل  270
تستر کیفیت روغن تستو مدل 270

12,500,000 تومن

تستر کیفیت روغن تستو مدل 270
برند: تستو
پراب دما تستو مدل 06020393
پراب دما تستو مدل 06020393

2,525,200 تومن

پراب دما تستو مدل 06020393
برند: تستو
آنالایزر گاز تستو مدل 310
آنالایزر گاز تستو مدل 310

18,900,000 تومن

آنالایزر گاز تستو مدل 310
برند: تستو
دما و رطوبت سنج محیطی تستو مدل 625
دما و رطوبت سنج محیطی تستو مدل 625

7,850,000 تومن

دما و رطوبت سنج محیطی تستو مدل 625
برند: تستو
دماسنج تماسی تستو مدل 2-735
دماسنج تماسی تستو مدل 2-735

18,500,000 تومن

دماسنج تماسی تستو مدل 2-735
برند: تستو
سرعت سنج باد تستو مدل 417
سرعت سنج باد تستو مدل 417

13,200,000 تومن

سرعت سنج باد تستو مدل 417
برند: تستو
پراب فشار سنج هوشمند تستو مدل 549i
پراب فشار سنج هوشمند تستو مدل 549i

2,850,000 تومن

پراب فشار سنج هوشمند تستو مدل 549i
برند: تستو
دماسنج و رطوبت سنج تستو مدل 610
دماسنج و رطوبت سنج تستو مدل 610

4,900,000 تومن

دماسنج و رطوبت سنج تستو مدل 610
برند: تستو
ترمومتر تستو مدل TESTO 104IR
ترمومتر تستو مدل TESTO 104IR

4,510,000 تومن

ترمومتر تستو مدل TESTO 104IR
برند: تستو
دماسنج و رطوبت سنج تستو مدل 625
دماسنج و رطوبت سنج تستو مدل 625

7,800,000 تومن

دماسنج و رطوبت سنج تستو مدل 625
برند: تستو
دیتالاگر دما و رطوبت تستو مدل 174H
دیتالاگر دما و رطوبت تستو مدل 174H

3,759,000 تومن

دیتالاگر دما و رطوبت تستو مدل 174H
برند: تستو
نور سنج تستو مدل 540
نور سنج تستو مدل 540

4,800,000 تومن

نور سنج تستو مدل 540
برند: تستو
PH متر تستو مدل 205
PH متر تستو مدل 205

8,500,000 تومن

PH متر تستو مدل 205
برند: تستو
سرعت سنج باد تستو مدل 410i
سرعت سنج باد تستو مدل 410i

4,000,000 تومن

سرعت سنج باد تستو مدل 410i
برند: تستو
تاکومتر تستو مدل 470
تاکومتر تستو مدل 470

8,900,000 تومن

تاکومتر تستو مدل 470
برند: تستو
 دماسنج و رطوبت سنج تستو مدل 608H2
دماسنج و رطوبت سنج تستو مدل 608H2

3,880,000 تومن

دماسنج و رطوبت سنج تستو مدل 608H2
برند: تستو
فشارسنج تستو مدل 557s
فشارسنج تستو مدل 557s

20,776,000 تومن

فشارسنج تستو مدل 557s