زنبیل نو |مرجع خرید اینترنتی با تخفیف ویژه از برند های مختلف

خانه >
پربازدید ترین ها | پرفروش ترین ها | محبوب ترین ها | جدید ترین ها | ارزان ترین ها | گران ترین ها | سریع ترین ارسال |

برند: انتشارات شریف
کتاب اثر مرکب اثر دارن هاردی
کتاب اثر مرکب اثر دارن هاردی

31,200 تومن

خرید منصفانه
کتاب اثر مرکب اثر دارن هاردی
برند: انتشارات شریف
کتاب تکنیک های بازاریابی در بازار ایران اثر محمود محمدیان
کتاب تکنیک های بازاریابی در بازار ایران اثر محمود محمدیان

20,000 تومن

خرید منصفانه
کتاب تکنیک های بازاریابی در بازار ایران اثر محمود محمدیان
برند: انتشارات شریف
کتاب ساختمان های گسسته اثر بهروز قلی زاده انتشارات دانشگاه صنعتی شریف
کتاب ساختمان های گسسته اثر بهروز قلی زاده انتشارات دانشگاه صنعتی شریف

50,000 تومن

خرید منصفانه
کتاب ساختمان های گسسته اثر بهروز قلی زاده انتشارات دانشگاه صنعتی شریف
برند: انتشارات شریف
کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی جلد دوم اثر آر.ای.آدامز
کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی جلد دوم اثر آر.ای.آدامز

65,000 تومن

خرید منصفانه
کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی جلد دوم اثر آر.ای.آدامز
برند: انتشارات شریف
کتاب نظریه صف: مدل سازی و تحلیل کاربردها اثر نارایان بهات انتشارات دانشگاه صنعتی شریف
کتاب نظریه صف: مدل سازی و تحلیل کاربردها اثر نارایان بهات انتشارات دانشگاه صنعتی شریف

16,000 تومن

خرید منصفانه
کتاب نظریه صف: مدل سازی و تحلیل کاربردها اثر نارایان بهات انتشارات دانشگاه صنعتی شریف
برند: انتشارات شریف
کتاب ساختار و منطق رله های حفاظتی دیجیتال جلد اول اثر جمعی از نویسندگان انتشارات شریف
کتاب ساختار و منطق رله های حفاظتی دیجیتال جلد اول اثر جمعی از نویسندگان انتشارات شریف

20,000 تومن

خرید منصفانه
کتاب ساختار و منطق رله های حفاظتی دیجیتال جلد اول اثر جمعی از نویسندگان انتشارات شریف
برند: انتشارات شریف
کتاب آشنایی با فرایندهای تصادفی اثر ارهان چینلار انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف
کتاب آشنایی با فرایندهای تصادفی اثر ارهان چینلار انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

20,000 تومن

خرید منصفانه
کتاب آشنایی با فرایندهای تصادفی اثر ارهان چینلار انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف
برند: انتشارات شریف
کتاب مقدمه ای بر نظریه مدول ها اثر سیامک یاسمی و محمدرضا پورنکی انتشارات شریف
کتاب مقدمه ای بر نظریه مدول ها اثر سیامک یاسمی و محمدرضا پورنکی انتشارات شریف

25,000 تومن

خرید منصفانه
کتاب مقدمه ای بر نظریه مدول ها اثر سیامک یاسمی و محمدرضا پورنکی انتشارات شریف
برند: انتشارات شریف
کتاب اصول امنیت سیستمها و شبکه های رایانه ای اثر شهرام بختیاری و سعید قاضی مغربی موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف
کتاب اصول امنیت سیستمها و شبکه های رایانه ای اثر شهرام بختیاری و سعید قاضی مغربی موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

34,800 تومن

خرید منصفانه
کتاب اصول امنیت سیستمها و شبکه های رایانه ای اثر شهرام بختیاری و سعید قاضی مغربی موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف
برند: انتشارات شریف
کتاب شبیه سازی جریان های با سطح آزاد به روش های با شبکه و بدون شبکه اثر جمعی از نویسندگان انتشارات دانشگاه صنعتی شریف
کتاب شبیه سازی جریان های با سطح آزاد به روش های با شبکه و بدون شبکه اثر جمعی از نویسندگان انتشارات دانشگاه صنعتی شریف

20,000 تومن

خرید منصفانه
کتاب شبیه سازی جریان های با سطح آزاد به روش های با شبکه و بدون شبکه اثر جمعی از نویسندگان انتشارات دانشگاه صنعتی شریف
برند: انتشارات شریف
کتاب حل مسائل نظریه احتمال و کاربرد آن اثر جمعی از نویسندگان انتشارات دانشگاه صنعتی شریف
کتاب حل مسائل نظریه احتمال و کاربرد آن اثر جمعی از نویسندگان انتشارات دانشگاه صنعتی شریف

65,000 تومن

خرید منصفانه
کتاب حل مسائل نظریه احتمال و کاربرد آن اثر جمعی از نویسندگان انتشارات دانشگاه صنعتی شریف
برند: انتشارات شریف
کتاب رسم فنی و نقشه های صنعتی 1 اثر احمد متقی پور
کتاب رسم فنی و نقشه های صنعتی 1 اثر احمد متقی پور

ناموجود

خرید منصفانه
کتاب رسم فنی و نقشه های صنعتی 1 اثر احمد متقی پور
برند: انتشارات شریف
کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی اثر آر ای آدامز انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف جلد 1
کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی اثر آر ای آدامز انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف جلد 1

ناموجود

خرید منصفانه
کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی اثر آر ای آدامز انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف جلد 1
برند: انتشارات شریف
کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال 2 اثر جورج توماس و دیگران
کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال 2 اثر جورج توماس و دیگران

ناموجود

خرید منصفانه
کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال 2 اثر جورج توماس و دیگران
برند: انتشارات شریف
کتاب دینامیک سازه ها اثر آنیل کی.چوپرا
کتاب دینامیک سازه ها اثر آنیل کی.چوپرا

ناموجود

خرید منصفانه
کتاب دینامیک سازه ها اثر آنیل کی.چوپرا
برند: انتشارات شریف
کتاب ثروتمندان خود شناخته اثر آنتونی رابینز
کتاب ثروتمندان خود شناخته اثر آنتونی رابینز

ناموجود

خرید منصفانه
کتاب ثروتمندان خود شناخته اثر آنتونی رابینز
برند: انتشارات شریف
کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد اول اثر آر.ای.آدامز
کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد اول اثر آر.ای.آدامز

ناموجود

خرید منصفانه
کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد اول اثر آر.ای.آدامز
برند: انتشارات شریف
کتاب هفت قدم تا رسیدن به آزادی مالی اثر آنتونی رابینز
کتاب هفت قدم تا رسیدن به آزادی مالی اثر آنتونی رابینز

ناموجود

خرید منصفانه
کتاب هفت قدم تا رسیدن به آزادی مالی اثر آنتونی رابینز
برند: انتشارات شریف
کتاب شبیه سازی سیستمهای گسسته پیشامد اثر جری بنکس و جان کارسون انتشارات دانشگاه صنعتی شریف
کتاب شبیه سازی سیستمهای گسسته پیشامد اثر جری بنکس و جان کارسون انتشارات دانشگاه صنعتی شریف

ناموجود

خرید منصفانه
کتاب شبیه سازی سیستمهای گسسته پیشامد اثر جری بنکس و جان کارسون انتشارات دانشگاه صنعتی شریف
برند: انتشارات شریف
کتاب مکانیک و کنترل در روباتیک اثر جان کریگ انتشارات دانشگاه صنعتی شریف
کتاب مکانیک و کنترل در روباتیک اثر جان کریگ انتشارات دانشگاه صنعتی شریف

ناموجود

خرید منصفانه
کتاب مکانیک و کنترل در روباتیک اثر جان کریگ انتشارات دانشگاه صنعتی شریف
برند: انتشارات شریف
کتاب ریاضیات مهندسی پیشرفته جلد اول اثر کلارنس
کتاب ریاضیات مهندسی پیشرفته جلد اول اثر کلارنس

ناموجود

خرید منصفانه
کتاب ریاضیات مهندسی پیشرفته جلد اول اثر کلارنس
برند: انتشارات شریف
کتاب ریاضیات مهندسی پیشرفته جلد دوم اثر کلارنس
کتاب ریاضیات مهندسی پیشرفته جلد دوم اثر کلارنس

ناموجود

خرید منصفانه
کتاب ریاضیات مهندسی پیشرفته جلد دوم اثر کلارنس
برند: انتشارات شریف
کتاب دیوانگان ثروت ساز اثر دارن هاردی
کتاب دیوانگان ثروت ساز اثر دارن هاردی

ناموجود

خرید منصفانه
کتاب دیوانگان ثروت ساز اثر دارن هاردی
برند: انتشارات شریف
کتاب تجزیه و تحلیل رگرسیون اثر سید تقی اخوان نیاکی
کتاب تجزیه و تحلیل رگرسیون اثر سید تقی اخوان نیاکی

ناموجود

خرید منصفانه
کتاب تجزیه و تحلیل رگرسیون اثر سید تقی اخوان نیاکی
برند: انتشارات شریف
کتاب نظریه احتمال و کاربرد آن اثر دکتر سید تقی اخوان نیاکی انتشارات دانشگاه صنعتی شریف
کتاب نظریه احتمال و کاربرد آن اثر دکتر سید تقی اخوان نیاکی انتشارات دانشگاه صنعتی شریف

ناموجود

خرید منصفانه
کتاب نظریه احتمال و کاربرد آن اثر دکتر سید تقی اخوان نیاکی انتشارات دانشگاه صنعتی شریف
برند: انتشارات شریف
کتاب سازه های فولادی اثر ابوالحسن وفایی انتشارات شریف
کتاب سازه های فولادی اثر ابوالحسن وفایی انتشارات شریف

ناموجود

خرید منصفانه
کتاب سازه های فولادی اثر ابوالحسن وفایی انتشارات شریف
برند: انتشارات شریف
کتاب طراحی و تحلیل الگوریتمها اثر بهروز قلی زاده انتشارات شریف
کتاب طراحی و تحلیل الگوریتمها اثر بهروز قلی زاده انتشارات شریف

ناموجود

خرید منصفانه
کتاب طراحی و تحلیل الگوریتمها اثر بهروز قلی زاده انتشارات شریف
برند: انتشارات شریف
کتاب آدن و آدم با خلاصه ای از شبکه عصبی اثر عبدالرضا جغتایی انتشارات شریف
کتاب آدن و آدم با خلاصه ای از شبکه عصبی اثر عبدالرضا جغتایی انتشارات شریف

ناموجود

خرید منصفانه
کتاب آدن و آدم با خلاصه ای از شبکه عصبی اثر عبدالرضا جغتایی انتشارات شریف
برند: انتشارات شریف
کتاب گرافیک رایانه ای جلد اول اثر دانلد هیرن
کتاب گرافیک رایانه ای جلد اول اثر دانلد هیرن

ناموجود

خرید منصفانه
کتاب گرافیک رایانه ای جلد اول اثر دانلد هیرن
برند: انتشارات شریف
کتاب روشهای محاسبات عددی اثر بهروز قلی زاده انتشارات دانشگاه صنعتی شریف
کتاب روشهای محاسبات عددی اثر بهروز قلی زاده انتشارات دانشگاه صنعتی شریف

ناموجود

خرید منصفانه
کتاب روشهای محاسبات عددی اثر بهروز قلی زاده انتشارات دانشگاه صنعتی شریف
برند: انتشارات شریف
کتاب مبانی احتمال اثر سعید قهرمانی انتشارات شریف
کتاب مبانی احتمال اثر سعید قهرمانی انتشارات شریف

ناموجود

خرید منصفانه
کتاب مبانی احتمال اثر سعید قهرمانی انتشارات شریف
برند: انتشارات شریف
کتاب اصول امنیت سیستم ها و شبکه های رایانه ای اثر شهرام بختیاری و سعید قاضی مغربی نشر دانشگاه صنعتی شریف
کتاب اصول امنیت سیستم ها و شبکه های رایانه ای اثر شهرام بختیاری و سعید قاضی مغربی نشر دانشگاه صنعتی شریف

ناموجود

خرید منصفانه
کتاب اصول امنیت سیستم ها و شبکه های رایانه ای اثر شهرام بختیاری و سعید قاضی مغربی نشر دانشگاه صنعتی شریف
برند: انتشارات شریف
کتاب آزمونهای غیرمخرب اثر بری هال و ورنون جان انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف
کتاب آزمونهای غیرمخرب اثر بری هال و ورنون جان انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

ناموجود

خرید منصفانه
کتاب آزمونهای غیرمخرب اثر بری هال و ورنون جان انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف
برند: انتشارات شریف
کتاب الگوریتم ژنتیک اثر محمود البرزی انتشارات دانشگاه صنعتی شریف
کتاب الگوریتم ژنتیک اثر محمود البرزی انتشارات دانشگاه صنعتی شریف

ناموجود

خرید منصفانه
کتاب الگوریتم ژنتیک اثر محمود البرزی انتشارات دانشگاه صنعتی شریف
برند: انتشارات شریف
کتاب طراحی و مدیریت زنجیره عرضه اثر جمعی از نویسندگان انتشارات شریف
کتاب طراحی و مدیریت زنجیره عرضه اثر جمعی از نویسندگان انتشارات شریف

ناموجود

خرید منصفانه
کتاب طراحی و مدیریت زنجیره عرضه اثر جمعی از نویسندگان انتشارات شریف
برند: انتشارات شریف
کتاب آشنایی با شبکه های عصبی اثر آر. بیل و تی. جکسون انتشارات شریف
کتاب آشنایی با شبکه های عصبی اثر آر. بیل و تی. جکسون انتشارات شریف

ناموجود

خرید منصفانه
کتاب آشنایی با شبکه های عصبی اثر آر. بیل و تی. جکسون انتشارات شریف