زنبیل نو |مرجع خرید اینترنتی با تخفیف ویژه از برند های مختلف

خانه >
پربازدید ترین ها | پرفروش ترین ها | محبوب ترین ها | جدید ترین ها | ارزان ترین ها | گران ترین ها | سریع ترین ارسال |

برند: Rozia
ماشین اصلاح روزیا مدل HQ233
ماشین اصلاح روزیا مدل HQ233

160,000 تومن

ماشین اصلاح روزیا مدل HQ233
برند: Rozia
موزن گوش، بینی و ابرو روزیا مدل HD102A
موزن گوش، بینی و ابرو روزیا مدل HD102A

140,000 تومن

موزن گوش، بینی و ابرو روزیا مدل HD102A
برند: Rozia
برس حرارتی روزیا مدل HR767
برس حرارتی روزیا مدل HR767

315,000 تومن

برس حرارتی روزیا مدل HR767
برند: Rozia
اتو مو روزیا مدل HR742
اتو مو روزیا مدل HR742

196,000 تومن

اتو مو روزیا مدل HR742
برند: Rozia
ماشین اصلاح موی سر روزیا مدل HQ207
ماشین اصلاح موی سر روزیا مدل HQ207

95,000 تومن

ماشین اصلاح موی سر روزیا مدل HQ207
برند: Rozia
ماشین اصلاح سر و صورت روزیا مدل HQ237
ماشین اصلاح سر و صورت روزیا مدل HQ237

230,660 تومن

ماشین اصلاح سر و صورت روزیا مدل HQ237
برند: Rozia
سشوار حرفه ای روزیا مدل HC8160
سشوار حرفه ای روزیا مدل HC8160

196,230 تومن

سشوار حرفه ای روزیا مدل HC8160
برند: Rozia
اپیلاتور چهار کاره روزیا مدل  HB 6006
اپیلاتور چهار کاره روزیا مدل HB 6006

360,000 تومن

اپیلاتور چهار کاره روزیا مدل HB 6006
برند: Rozia
اتو مو روزیا مدل HR735
اتو مو روزیا مدل HR735

165,000 تومن

اتو مو روزیا مدل HR735
برند: Rozia
برس حرارتی روزیا مدل HR765
برس حرارتی روزیا مدل HR765

288,200 تومن

برس حرارتی روزیا مدل HR765
برند: Rozia
ماشین اصلاح صورت روزیا مدل HT907
ماشین اصلاح صورت روزیا مدل HT907

304,000 تومن

ماشین اصلاح صورت روزیا مدل HT907
برند: Rozia
ماشین اصلاح موی صورت روزیا مدل HQ248
ماشین اصلاح موی صورت روزیا مدل HQ248

299,000 تومن

ماشین اصلاح موی صورت روزیا مدل HQ248
برند: Rozia
فرکننده مو روزیا مدل HR713
فرکننده مو روزیا مدل HR713

208,000 تومن

فرکننده مو روزیا مدل HR713
برند: Rozia
برس حرارتی روزیا مدل HR-765
برس حرارتی روزیا مدل HR-765

292,000 تومن

برس حرارتی روزیا مدل HR-765
برند: Rozia
اپیلاتور روزیا مدل HB6009
اپیلاتور روزیا مدل HB6009

218,000 تومن

اپیلاتور روزیا مدل HB6009
برند: Rozia
ماشین اصلاح سر و صورت روزیا مدل HQ209
ماشین اصلاح سر و صورت روزیا مدل HQ209

101,000 تومن

ماشین اصلاح سر و صورت روزیا مدل HQ209
برند: Rozia
سشوار حرفه ای روزیا مدل HC8307
سشوار حرفه ای روزیا مدل HC8307

293,400 تومن

سشوار حرفه ای روزیا مدل HC8307
برند: Rozia
حالت دهنده مو روزیا مدل HR785
حالت دهنده مو روزیا مدل HR785

189,000 تومن

حالت دهنده مو روزیا مدل HR785
برند: Rozia
سشوار برس دار حالت دهنده روزیا مدل HR8113
سشوار برس دار حالت دهنده روزیا مدل HR8113

515,090 تومن

سشوار برس دار حالت دهنده روزیا مدل HR8113
برند: Rozia
موزن گوش، بینی و ابرو روزیا مدل HD102
موزن گوش، بینی و ابرو روزیا مدل HD102

111,000 تومن

موزن گوش، بینی و ابرو روزیا مدل HD102
برند: Rozia
برس حرارتی روزیا مدل HR-76
برس حرارتی روزیا مدل HR-76

449,800 تومن

برس حرارتی روزیا مدل HR-76
برند: Rozia
ماشین اصلاح صورت روزیا مدل HQ255
ماشین اصلاح صورت روزیا مدل HQ255

299,000 تومن

ماشین اصلاح صورت روزیا مدل HQ255
برند: Rozia
ماشین اصلاح موی سر و صورت روزیا مدل HQ268
ماشین اصلاح موی سر و صورت روزیا مدل HQ268

427,000 تومن

ماشین اصلاح موی سر و صورت روزیا مدل HQ268
برند: Rozia
فر کننده روزیا مدل HR775 سایز 19 میلی متر
فر کننده روزیا مدل HR775 سایز 19 میلی متر

257,000 تومن

فر کننده روزیا مدل HR775 سایز 19 میلی متر
برند: Rozia
فر کننده موی روزیا مدل HR722
فر کننده موی روزیا مدل HR722

545,000 تومن

فر کننده موی روزیا مدل HR722
برند: Rozia
دستگاه ذوب وکس روزیا مدل hl3577
دستگاه ذوب وکس روزیا مدل hl3577

360,000 تومن

دستگاه ذوب وکس روزیا مدل hl3577
برند: Rozia
برس حرارتی مو روزیا مدل hr8113
برس حرارتی مو روزیا مدل hr8113

358,000 تومن

برس حرارتی مو روزیا مدل hr8113
برند: Rozia
ماشین اصلاح موی صورت روزیا مدل hq233
ماشین اصلاح موی صورت روزیا مدل hq233

187,000 تومن

ماشین اصلاح موی صورت روزیا مدل hq233
برند: Rozia
سشوار حرفه ای روزیا مدل HC8190
سشوار حرفه ای روزیا مدل HC8190

249,000 تومن

سشوار حرفه ای روزیا مدل HC8190
برند: Rozia
ماشین اصلاح موی بدن بانوان روزیا مدل  6009
ماشین اصلاح موی بدن بانوان روزیا مدل 6009

218,000 تومن

ماشین اصلاح موی بدن بانوان روزیا مدل 6009
برند: Rozia
سشوار برس دار حالت دهنده روزیا مدل HC8111
سشوار برس دار حالت دهنده روزیا مدل HC8111

1,209,000 تومن

سشوار برس دار حالت دهنده روزیا مدل HC8111
برند: Rozia
حالت دهنده مو روزیا مدل HR746
حالت دهنده مو روزیا مدل HR746

189,000 تومن

حالت دهنده مو روزیا مدل HR746
برند: Rozia
موزن گوش، بینی و ابرو روزیا مدل HD107
موزن گوش، بینی و ابرو روزیا مدل HD107

141,000 تومن

موزن گوش، بینی و ابرو روزیا مدل HD107
برند: Rozia
برس حرارتی مو روزیا مدل hr767
برس حرارتی مو روزیا مدل hr767

399,000 تومن

برس حرارتی مو روزیا مدل hr767
برند: Rozia
سشوار مسافرتی روزیا مدل hc8150
سشوار مسافرتی روزیا مدل hc8150

253,000 تومن

سشوار مسافرتی روزیا مدل hc8150
برند: Rozia
ماشین اصلاح موی سر روزیا مدل HQ252
ماشین اصلاح موی سر روزیا مدل HQ252

197,000 تومن

ماشین اصلاح موی سر روزیا مدل HQ252