زنبیل نو |مرجع خرید اینترنتی با تخفیف ویژه از برند های مختلف

خانه >
پربازدید ترین ها | پرفروش ترین ها | محبوب ترین ها | جدید ترین ها | ارزان ترین ها | گران ترین ها | سریع ترین ارسال |

برند: کیونپ
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TS-431K-1G
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TS-431K-1G

17,900,000 تومن

خرید منصفانه
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TS-431K-1G
برند: کیونپ
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TS-231K-1G
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TS-231K-1G

13,400,000 تومن

خرید منصفانه
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TS-231K-1G
برند: کیونپ
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TS-231P3-2G
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TS-231P3-2G

17,400,000 تومن

خرید منصفانه
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TS-231P3-2G
برند: کیونپ
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TS-832PX-4GB
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TS-832PX-4GB

49,600,000 تومن

خرید منصفانه
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TS-832PX-4GB
برند: کیونپ
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TS-230
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TS-230

10,850,000 تومن

خرید منصفانه
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TS-230
برند: کیونپ
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TS-431KX-2G
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TS-431KX-2G

26,900,000 تومن

خرید منصفانه
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TS-431KX-2G
برند: کیونپ
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TS-431P3-2G
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TS-431P3-2G

23,900,000 تومن

خرید منصفانه
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TS-431P3-2G
برند: کیونپ
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TS-431P3-4G
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TS-431P3-4G

26,100,000 تومن

خرید منصفانه
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TS-431P3-4G
برند: کیونپ
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TS-231P3-4G
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TS-231P3-4G

19,800,000 تومن

خرید منصفانه
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TS-231P3-4G
برند: کیونپ
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TS-2483XU-RP-E2136-16G
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TS-2483XU-RP-E2136-16G

ناموجود

خرید منصفانه
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TS-2483XU-RP-E2136-16G
برند: کیونپ
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TS-2888X-W2123-32G
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TS-2888X-W2123-32G

ناموجود

خرید منصفانه
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TS-2888X-W2123-32G
برند: کیونپ
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TS-832PXU-RP-4G
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TS-832PXU-RP-4G

ناموجود

خرید منصفانه
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TS-832PXU-RP-4G
برند: کیونپ
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TS-251D-2GB
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TS-251D-2GB

ناموجود

خرید منصفانه
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TS-251D-2GB
برند: کیونپ
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TS-1232PXU-RP-4G
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TS-1232PXU-RP-4G

ناموجود

خرید منصفانه
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TS-1232PXU-RP-4G
برند: کیونپ
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TS-473-4G
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TS-473-4G

ناموجود

خرید منصفانه
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TS-473-4G
برند: کیونپ
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TS-h886-D1622-16G-EU
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TS-h886-D1622-16G-EU

ناموجود

خرید منصفانه
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TS-h886-D1622-16G-EU
برند: کیونپ
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TS-1263XU-RP-4G
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TS-1263XU-RP-4G

ناموجود

خرید منصفانه
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TS-1263XU-RP-4G
برند: کیونپ
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TL-D400S-EU
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TL-D400S-EU

ناموجود

خرید منصفانه
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TL-D400S-EU
برند: کیونپ
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TS-653D-8G
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TS-653D-8G

ناموجود

خرید منصفانه
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TS-653D-8G
برند: کیونپ
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TS-431XeU-2G
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TS-431XeU-2G

ناموجود

خرید منصفانه
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TS-431XeU-2G
برند: کیونپ
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TS-2477XU-RP-2600-8G
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TS-2477XU-RP-2600-8G

ناموجود

خرید منصفانه
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TS-2477XU-RP-2600-8G
برند: کیونپ
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TS-EC2480U-E3-4GE-R2
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TS-EC2480U-E3-4GE-R2

ناموجود

خرید منصفانه
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TS-EC2480U-E3-4GE-R2
برند: کیونپ
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TS-1673U-RP-16G
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TS-1673U-RP-16G

ناموجود

خرید منصفانه
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TS-1673U-RP-16G
برند: کیونپ
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TS-1253BU-RP-4G
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TS-1253BU-RP-4G

ناموجود

خرید منصفانه
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TS-1253BU-RP-4G
برند: کیونپ
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TVS-1672XU-RP-i3-8G
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TVS-1672XU-RP-i3-8G

ناموجود

خرید منصفانه
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TVS-1672XU-RP-i3-8G
برند: کیونپ
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TS-EC1680U-E3-4GE-R2
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TS-EC1680U-E3-4GE-R2

ناموجود

خرید منصفانه
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TS-EC1680U-E3-4GE-R2
برند: کیونپ
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TS-451D2-2GB
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TS-451D2-2GB

ناموجود

خرید منصفانه
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TS-451D2-2GB
برند: کیونپ
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TS-453D-4G
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TS-453D-4G

ناموجود

خرید منصفانه
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TS-453D-4G
برند: کیونپ
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TS-873U-RP-8G
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TS-873U-RP-8G

ناموجود

خرید منصفانه
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TS-873U-RP-8G
برند: کیونپ
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TS-231P بدون دیسک
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TS-231P بدون دیسک

ناموجود

خرید منصفانه
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TS-231P بدون دیسک
برند: کیونپ
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TS-328
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TS-328

ناموجود

خرید منصفانه
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TS-328
برند: کیونپ
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TVS-671-i3-4G بدون دیسک
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TVS-671-i3-4G بدون دیسک

ناموجود

خرید منصفانه
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TVS-671-i3-4G بدون دیسک
برند: کیونپ
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TS-120 بدون هارددیسک
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TS-120 بدون هارددیسک

ناموجود

خرید منصفانه
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TS-120 بدون هارددیسک
برند: کیونپ
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TS-251A-2G بدون دیسک
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TS-251A-2G بدون دیسک

ناموجود

خرید منصفانه
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TS-251A-2G بدون دیسک
برند: کیونپ
ذخیره‌ساز تحت شبکه کیونپ مدل TS-853A-4G
ذخیره‌ساز تحت شبکه کیونپ مدل TS-853A-4G

ناموجود

خرید منصفانه
ذخیره‌ساز تحت شبکه کیونپ مدل TS-853A-4G
برند: کیونپ
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TVS-863-8G بدون هارددیسک
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TVS-863-8G بدون هارددیسک

ناموجود

خرید منصفانه
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TVS-863-8G بدون هارددیسک