زنبیل نو |مرجع خرید اینترنتی با تخفیف ویژه از برند های مختلف

خانه >
پربازدید ترین ها | پرفروش ترین ها | محبوب ترین ها | جدید ترین ها | ارزان ترین ها | گران ترین ها | سریع ترین ارسال |

برند: pooya tosee afzar
یو پی اس پویا توسعه افزار مدل LT9010IIH با ظرفیت  10000 ولت آمپر
یو پی اس پویا توسعه افزار مدل LT9010IIH با ظرفیت 10000 ولت آمپر

27,200,000 تومن

خرید منصفانه
یو پی اس پویا توسعه افزار مدل LT9010IIH با ظرفیت 10000 ولت آمپر
برند: pooya tosee afzar
یو پی اس پویا توسعه افزار مدل LT9010IIRTS با ظرفیت  10000 ولت آمپر
یو پی اس پویا توسعه افزار مدل LT9010IIRTS با ظرفیت 10000 ولت آمپر

36,300,000 تومن

خرید منصفانه
یو پی اس پویا توسعه افزار مدل LT9010IIRTS با ظرفیت 10000 ولت آمپر
برند: pooya tosee afzar
یو پی اس پویا توسعه افزار مدل ELU3048 ظرفیت 3000 ولت آمپر
یو پی اس پویا توسعه افزار مدل ELU3048 ظرفیت 3000 ولت آمپر

8,900,000 تومن

خرید منصفانه
یو پی اس پویا توسعه افزار مدل ELU3048 ظرفیت 3000 ولت آمپر
برند: pooya tosee afzar
 یو پی اس پویا توسعه افزار مدل LT610S با ظرفیت 1000 ولت آمپر
یو پی اس پویا توسعه افزار مدل LT610S با ظرفیت 1000 ولت آمپر

5,000,000 تومن

خرید منصفانه
یو پی اس پویا توسعه افزار مدل LT610S با ظرفیت 1000 ولت آمپر
برند: pooya tosee afzar
یو پی اس پویا توسعه افزار مدل LT906IIH با ظرفیت  6000 ولت آمپر
یو پی اس پویا توسعه افزار مدل LT906IIH با ظرفیت 6000 ولت آمپر

22,300,000 تومن

خرید منصفانه
یو پی اس پویا توسعه افزار مدل LT906IIH با ظرفیت 6000 ولت آمپر
برند: pooya tosee afzar
  یو پی اس پویا توسعه افزار مدل LT615S با ظرفیت 1500 ولت آمپر
یو پی اس پویا توسعه افزار مدل LT615S با ظرفیت 1500 ولت آمپر

6,200,000 تومن

خرید منصفانه
یو پی اس پویا توسعه افزار مدل LT615S با ظرفیت 1500 ولت آمپر
برند: pooya tosee afzar
یو پی اس پویا توسعه افزار مدل ELU2048 ظرفیت 2000 ولت آمپر
یو پی اس پویا توسعه افزار مدل ELU2048 ظرفیت 2000 ولت آمپر

7,600,000 تومن

خرید منصفانه
یو پی اس پویا توسعه افزار مدل ELU2048 ظرفیت 2000 ولت آمپر
برند: pooya tosee afzar
یو پی اس پویا توسعه افزار مدل LT906IIRTS با ظرفیت  6000 ولت آمپر
یو پی اس پویا توسعه افزار مدل LT906IIRTS با ظرفیت 6000 ولت آمپر

30,200,000 تومن

خرید منصفانه
یو پی اس پویا توسعه افزار مدل LT906IIRTS با ظرفیت 6000 ولت آمپر
برند: pooya tosee afzar
یو پی اس پویا توسعه افزار مدل LT906IIRTH با ظرفیت  6000 ولت آمپر
یو پی اس پویا توسعه افزار مدل LT906IIRTH با ظرفیت 6000 ولت آمپر

23,400,000 تومن

خرید منصفانه
یو پی اس پویا توسعه افزار مدل LT906IIRTH با ظرفیت 6000 ولت آمپر
برند: pooya tosee afzar
یو پی اس پویا توسعه افزار مدل LT9010IIRTH با ظرفیت  10000 ولت آمپر
یو پی اس پویا توسعه افزار مدل LT9010IIRTH با ظرفیت 10000 ولت آمپر

28,400,000 تومن

خرید منصفانه
یو پی اس پویا توسعه افزار مدل LT9010IIRTH با ظرفیت 10000 ولت آمپر
برند: pooya tosee afzar
یو پی اس پویا توسعه افزار مدل ELU5048 ظرفیت 5000 ولت آمپر
یو پی اس پویا توسعه افزار مدل ELU5048 ظرفیت 5000 ولت آمپر

ناموجود

خرید منصفانه
یو پی اس پویا توسعه افزار مدل ELU5048 ظرفیت 5000 ولت آمپر
برند: pooya tosee afzar
یو پی اس پویا توسعه افزار مدل LT265i با ظرفیت 650 ولت آمپر
یو پی اس پویا توسعه افزار مدل LT265i با ظرفیت 650 ولت آمپر

ناموجود

خرید منصفانه
یو پی اس پویا توسعه افزار مدل LT265i با ظرفیت 650 ولت آمپر
برند: pooya tosee afzar
یو پی اس پویا توسعه افزار مدل LT9010IIS با ظرفیت  10000 ولت آمپر
یو پی اس پویا توسعه افزار مدل LT9010IIS با ظرفیت 10000 ولت آمپر

ناموجود

خرید منصفانه
یو پی اس پویا توسعه افزار مدل LT9010IIS با ظرفیت 10000 ولت آمپر
برند: pooya tosee afzar
یو پی اس پویا توسعه افزار مدل PA1036i/7 با ظرفیت 1000 ولت آمپر
یو پی اس پویا توسعه افزار مدل PA1036i/7 با ظرفیت 1000 ولت آمپر

ناموجود

خرید منصفانه
یو پی اس پویا توسعه افزار مدل PA1036i/7 با ظرفیت 1000 ولت آمپر
برند: pooya tosee afzar
یو پی اس پویا توسعه افزار مدل PA724 با ظرفیت 700 ولت آمپر
یو پی اس پویا توسعه افزار مدل PA724 با ظرفیت 700 ولت آمپر

ناموجود

خرید منصفانه
یو پی اس پویا توسعه افزار مدل PA724 با ظرفیت 700 ولت آمپر
برند: pooya tosee afzar
یو پی اس پویا توسعه افزار مدل LT2200i با ظرفیت 2000 ولت آمپر
یو پی اس پویا توسعه افزار مدل LT2200i با ظرفیت 2000 ولت آمپر

ناموجود

خرید منصفانه
یو پی اس پویا توسعه افزار مدل LT2200i با ظرفیت 2000 ولت آمپر
برند: pooya tosee afzar
یو پی اس پویا توسعه افزار مدل LT2150i با  ظرفیت 1500 ولت آمپر
یو پی اس پویا توسعه افزار مدل LT2150i با ظرفیت 1500 ولت آمپر

ناموجود

خرید منصفانه
یو پی اس پویا توسعه افزار مدل LT2150i با ظرفیت 1500 ولت آمپر
برند: pooya tosee afzar
یو پی اس پویا توسعه افزار مدل LT285i با ظرفیت 850 ولت آمپر
یو پی اس پویا توسعه افزار مدل LT285i با ظرفیت 850 ولت آمپر

ناموجود

خرید منصفانه
یو پی اس پویا توسعه افزار مدل LT285i با ظرفیت 850 ولت آمپر
برند: pooya tosee afzar
یو پی اس پویا توسعه افزار مدل LT2120i با ظرفیت 1200 ولت آمپر
یو پی اس پویا توسعه افزار مدل LT2120i با ظرفیت 1200 ولت آمپر

ناموجود

خرید منصفانه
یو پی اس پویا توسعه افزار مدل LT2120i با ظرفیت 1200 ولت آمپر
برند: pooya tosee afzar
یو پی اس پویا توسعه افزار مدل LT2100i با ظرفیت 1000 ولت آمپر
یو پی اس پویا توسعه افزار مدل LT2100i با ظرفیت 1000 ولت آمپر

ناموجود

خرید منصفانه
یو پی اس پویا توسعه افزار مدل LT2100i با ظرفیت 1000 ولت آمپر
برند: pooya tosee afzar
استابلایزر پویا توسعه افزار مدل PARVC10D ظرفیت 10000VA
استابلایزر پویا توسعه افزار مدل PARVC10D ظرفیت 10000VA

ناموجود

خرید منصفانه
استابلایزر پویا توسعه افزار مدل PARVC10D ظرفیت 10000VA
برند: pooya tosee afzar
استابلایزر پویا توسعه افزار مدل PARVC5D ظرفیت 5000VA
استابلایزر پویا توسعه افزار مدل PARVC5D ظرفیت 5000VA

ناموجود

خرید منصفانه
استابلایزر پویا توسعه افزار مدل PARVC5D ظرفیت 5000VA
برند: pooya tosee afzar
استابلایزر پویا توسعه افزار مدل PARVC10W ظرفیت 10000VA
استابلایزر پویا توسعه افزار مدل PARVC10W ظرفیت 10000VA

ناموجود

خرید منصفانه
استابلایزر پویا توسعه افزار مدل PARVC10W ظرفیت 10000VA
برند: pooya tosee afzar
 یو پی اس پویا توسعه افزار مدل LT620H با ظرفیت 2000 ولت آمپر
یو پی اس پویا توسعه افزار مدل LT620H با ظرفیت 2000 ولت آمپر

ناموجود

خرید منصفانه
یو پی اس پویا توسعه افزار مدل LT620H با ظرفیت 2000 ولت آمپر
برند: pooya tosee afzar
 یو پی اس پویا توسعه افزار مدل LT630S با ظرفیت 3000 ولت آمپر
یو پی اس پویا توسعه افزار مدل LT630S با ظرفیت 3000 ولت آمپر

ناموجود

خرید منصفانه
یو پی اس پویا توسعه افزار مدل LT630S با ظرفیت 3000 ولت آمپر
برند: pooya tosee afzar
یو پی اس پویا توسعه افزار مدل PA1036i/7 با ظرفیت 1000 ولت آمپر
یو پی اس پویا توسعه افزار مدل PA1036i/7 با ظرفیت 1000 ولت آمپر

ناموجود

خرید منصفانه
یو پی اس پویا توسعه افزار مدل PA1036i/7 با ظرفیت 1000 ولت آمپر
برند: pooya tosee afzar
یو پی اس پویا توسعه افزار مدل PA1036 با ظرفیت 1000 ولت آمپر
یو پی اس پویا توسعه افزار مدل PA1036 با ظرفیت 1000 ولت آمپر

ناموجود

خرید منصفانه
یو پی اس پویا توسعه افزار مدل PA1036 با ظرفیت 1000 ولت آمپر
برند: pooya tosee afzar
 یو پی اس پویا توسعه افزار مدل LT630H با ظرفیت 3000 ولت آمپر
یو پی اس پویا توسعه افزار مدل LT630H با ظرفیت 3000 ولت آمپر

ناموجود

خرید منصفانه
یو پی اس پویا توسعه افزار مدل LT630H با ظرفیت 3000 ولت آمپر
برند: pooya tosee afzar
استابلایزر پویا توسعه افزار مدل PARVC8D ظرفیت 8000VA
استابلایزر پویا توسعه افزار مدل PARVC8D ظرفیت 8000VA

ناموجود

خرید منصفانه
استابلایزر پویا توسعه افزار مدل PARVC8D ظرفیت 8000VA
برند: pooya tosee afzar
یو پی اس پویا توسعه افزار مدل PA1036i/12 با ظرفیت 1000 ولت آمپر
یو پی اس پویا توسعه افزار مدل PA1036i/12 با ظرفیت 1000 ولت آمپر

ناموجود

خرید منصفانه
یو پی اس پویا توسعه افزار مدل PA1036i/12 با ظرفیت 1000 ولت آمپر
برند: pooya tosee afzar
یو پی اس پویا توسعه افزار مدل LT906IIS با ظرفیت  6000 ولت آمپر
یو پی اس پویا توسعه افزار مدل LT906IIS با ظرفیت 6000 ولت آمپر

ناموجود

خرید منصفانه
یو پی اس پویا توسعه افزار مدل LT906IIS با ظرفیت 6000 ولت آمپر
برند: pooya tosee afzar
استابلایزر پویا توسعه افزار مدل PARVC5W ظرفیت 5000VA
استابلایزر پویا توسعه افزار مدل PARVC5W ظرفیت 5000VA

ناموجود

خرید منصفانه
استابلایزر پویا توسعه افزار مدل PARVC5W ظرفیت 5000VA
برند: pooya tosee afzar
استابلایزر پویا توسعه افزار مدل PARVC8W ظرفیت 8000VA
استابلایزر پویا توسعه افزار مدل PARVC8W ظرفیت 8000VA

ناموجود

خرید منصفانه
استابلایزر پویا توسعه افزار مدل PARVC8W ظرفیت 8000VA
برند: pooya tosee afzar
یو پی اس پویا توسعه افزار مدل PA724i/7 با ظرفیت 700 ولت آمپر
یو پی اس پویا توسعه افزار مدل PA724i/7 با ظرفیت 700 ولت آمپر

ناموجود

خرید منصفانه
یو پی اس پویا توسعه افزار مدل PA724i/7 با ظرفیت 700 ولت آمپر
برند:

ناموجود

خرید منصفانه
برند:

ناموجود

خرید منصفانه