زنبیل نو |مرجع خرید اینترنتی با تخفیف ویژه از برند های مختلف

خانه >
پربازدید ترین ها | پرفروش ترین ها | محبوب ترین ها | جدید ترین ها | ارزان ترین ها | گران ترین ها | سریع ترین ارسال |

برند: Office of Cultural Research
کتاب دنیای سوفی اثر یوستاین گاردر
کتاب دنیای سوفی اثر یوستاین گاردر

52,000 تومن

کتاب دنیای سوفی اثر یوستاین گاردر
برند: Office of Cultural Research
کتاب مبانی رفتار سازمانی اثر استیفن پی. رابینز
کتاب مبانی رفتار سازمانی اثر استیفن پی. رابینز

130,000 تومن

کتاب مبانی رفتار سازمانی اثر استیفن پی. رابینز
برند: Office of Cultural Research
کتاب مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب اثر وحید قبادیان
کتاب مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب اثر وحید قبادیان

52,000 تومن

کتاب مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب اثر وحید قبادیان
برند: Office of Cultural Research
کتاب استراتژی منابع انسانی اثر سیّد محمد اعرابی
کتاب استراتژی منابع انسانی اثر سیّد محمد اعرابی

34,000 تومن

کتاب استراتژی منابع انسانی اثر سیّد محمد اعرابی
برند: Office of Cultural Research
کتاب مدیریت استراتژیک اثر فرد آر. دیوید
کتاب مدیریت استراتژیک اثر فرد آر. دیوید

98,000 تومن

کتاب مدیریت استراتژیک اثر فرد آر. دیوید
برند: Office of Cultural Research
کتاب دستنامه برنامه ریزی استراتژیک اثر سید محمد اعرابی
کتاب دستنامه برنامه ریزی استراتژیک اثر سید محمد اعرابی

40,000 تومن

کتاب دستنامه برنامه ریزی استراتژیک اثر سید محمد اعرابی
برند: Office of Cultural Research
کتاب رفتار سازمانی اثر استیفن پی. رابینز جلد سوم
کتاب رفتار سازمانی اثر استیفن پی. رابینز جلد سوم

78,000 تومن

کتاب رفتار سازمانی اثر استیفن پی. رابینز جلد سوم
برند: Office of Cultural Research
کتاب فرهنگ اصطلاحات دوره قاجار اثر یحیی مدرسی
کتاب فرهنگ اصطلاحات دوره قاجار اثر یحیی مدرسی

130,000 تومن

کتاب فرهنگ اصطلاحات دوره قاجار اثر یحیی مدرسی
برند: Office of Cultural Research
کتاب تاريخ نجوم در ايران اثر حميدرضا گياهي يزدي نشر دفتر پژوهش های فرهنگی
کتاب تاريخ نجوم در ايران اثر حميدرضا گياهي يزدي نشر دفتر پژوهش های فرهنگی

24,560 تومن

کتاب تاريخ نجوم در ايران اثر حميدرضا گياهي يزدي نشر دفتر پژوهش های فرهنگی
برند: Office of Cultural Research
کتاب رفتار سازمانی اثر استیفن پی. رابینز انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی جلد 2
کتاب رفتار سازمانی اثر استیفن پی. رابینز انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی جلد 2

97,000 تومن

کتاب رفتار سازمانی اثر استیفن پی. رابینز انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی جلد 2
برند: Office of Cultural Research
کتاب کنترل اجرای استراتژیک اثر مایکل گولد
کتاب کنترل اجرای استراتژیک اثر مایکل گولد

56,000 تومن

کتاب کنترل اجرای استراتژیک اثر مایکل گولد
برند: Office of Cultural Research
کتاب رفتار سازمانی اثر استیفن پی. رابینز جلد اول
کتاب رفتار سازمانی اثر استیفن پی. رابینز جلد اول

82,800 تومن

کتاب رفتار سازمانی اثر استیفن پی. رابینز جلد اول
برند: Office of Cultural Research
کتاب حضور کیفی نور در معماری قدیم ایران اثر مریم ماهوش
کتاب حضور کیفی نور در معماری قدیم ایران اثر مریم ماهوش

99,000 تومن

کتاب حضور کیفی نور در معماری قدیم ایران اثر مریم ماهوش
برند: Office of Cultural Research
کتاب روش پژوهش برای کودکان دبستانی اثر نسرین دخت عماد خراسانی انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی
کتاب روش پژوهش برای کودکان دبستانی اثر نسرین دخت عماد خراسانی انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی

18,000 تومن

کتاب روش پژوهش برای کودکان دبستانی اثر نسرین دخت عماد خراسانی انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی
برند: Office of Cultural Research
کتاب اوستا اثر محمدتقی راشدمحصل نشر دفتر پژوهش های فرهنگی
کتاب اوستا اثر محمدتقی راشدمحصل نشر دفتر پژوهش های فرهنگی

24,560 تومن

کتاب اوستا اثر محمدتقی راشدمحصل نشر دفتر پژوهش های فرهنگی
برند: Office of Cultural Research
کتاب مفاهیم مدیریت استراتژیک آر دواین آیرلند
کتاب مفاهیم مدیریت استراتژیک آر دواین آیرلند

86,000 تومن

کتاب مفاهیم مدیریت استراتژیک آر دواین آیرلند
برند: Office of Cultural Research
کتاب كاروانسرا در ايران اثر سعيد هادی زاده كاخكی نشر دفتر پژوهش های فرهنگی
کتاب كاروانسرا در ايران اثر سعيد هادی زاده كاخكی نشر دفتر پژوهش های فرهنگی

24,560 تومن

کتاب كاروانسرا در ايران اثر سعيد هادی زاده كاخكی نشر دفتر پژوهش های فرهنگی
برند: Office of Cultural Research
کتاب فضاهای ورودی در معماری سنتی ايران اثر حسين سلطان زاده انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی
کتاب فضاهای ورودی در معماری سنتی ايران اثر حسين سلطان زاده انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی

40,000 تومن

کتاب فضاهای ورودی در معماری سنتی ايران اثر حسين سلطان زاده انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی
برند: Office of Cultural Research
کتاب ژاپن، دیروز و امروز اثر هاشم رجب  زاده انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی
کتاب ژاپن، دیروز و امروز اثر هاشم رجب  زاده انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی

80,000 تومن

کتاب ژاپن، دیروز و امروز اثر هاشم رجب  زاده انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی
برند: Office of Cultural Research
کتاب سفرنامه، خاطرات ایران و یادنامه آشی کاگا آتسواوجی اثر دکتر هاشـم رجب  زاده انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی
کتاب سفرنامه، خاطرات ایران و یادنامه آشی کاگا آتسواوجی اثر دکتر هاشـم رجب  زاده انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی

28,680 تومن

کتاب سفرنامه، خاطرات ایران و یادنامه آشی کاگا آتسواوجی اثر دکتر هاشـم رجب  زاده انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی
برند: Office of Cultural Research
کتاب اصول زیر بنایی کسب و کار،  فروش و رهبری MBA اثر لزلی پاکل انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی
کتاب اصول زیر بنایی کسب و کار، فروش و رهبری MBA اثر لزلی پاکل انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی

35,000 تومن

کتاب اصول زیر بنایی کسب و کار، فروش و رهبری MBA اثر لزلی پاکل انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی
برند: Office of Cultural Research
کتاب درآمدی بر تاريخ برنامه ريزی فرهنگی در ايران معاصر اثر محمدعلي اكبری انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی
کتاب درآمدی بر تاريخ برنامه ريزی فرهنگی در ايران معاصر اثر محمدعلي اكبری انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی

27,030 تومن

کتاب درآمدی بر تاريخ برنامه ريزی فرهنگی در ايران معاصر اثر محمدعلي اكبری انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی
برند: Office of Cultural Research
کتاب مدیریت استراتژیک پروژہ اثر تری اشمیت
کتاب مدیریت استراتژیک پروژہ اثر تری اشمیت

56,000 تومن

کتاب مدیریت استراتژیک پروژہ اثر تری اشمیت
برند: Office of Cultural Research
کتاب روش تحقیق کیفی اثر کاترین مارشال
کتاب روش تحقیق کیفی اثر کاترین مارشال

40,000 تومن

کتاب روش تحقیق کیفی اثر کاترین مارشال
برند: Office of Cultural Research
کتاب مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب اثر وحید قبادیان انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی
کتاب مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب اثر وحید قبادیان انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی

54,000 تومن

کتاب مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب اثر وحید قبادیان انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی
برند: Office of Cultural Research
کتاب استراتژی محتوا برای وب اثر کریستینا هالورسن
کتاب استراتژی محتوا برای وب اثر کریستینا هالورسن

40,000 تومن

کتاب استراتژی محتوا برای وب اثر کریستینا هالورسن
برند: Office of Cultural Research
کتاب سفرنامه ایران و قفقاز و ترکستان اثر یاسوماسا فوکوشیما
کتاب سفرنامه ایران و قفقاز و ترکستان اثر یاسوماسا فوکوشیما

50,000 تومن

کتاب سفرنامه ایران و قفقاز و ترکستان اثر یاسوماسا فوکوشیما
برند: Office of Cultural Research
کتاب روش شناسی مدیریت استراتژیک اثر سی. دبلیو. رونی
کتاب روش شناسی مدیریت استراتژیک اثر سی. دبلیو. رونی

78,000 تومن

کتاب روش شناسی مدیریت استراتژیک اثر سی. دبلیو. رونی
برند: Office of Cultural Research
کتاب نقشه راہ منابع انسانی راهبردی اثر رالف کریستنسن
کتاب نقشه راہ منابع انسانی راهبردی اثر رالف کریستنسن

54,000 تومن

کتاب نقشه راہ منابع انسانی راهبردی اثر رالف کریستنسن
برند: Office of Cultural Research
کتاب فلسفه و معماری اثر سید موسی دیباج و حسین سلطان زاده انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی
کتاب فلسفه و معماری اثر سید موسی دیباج و حسین سلطان زاده انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی

20,000 تومن

کتاب فلسفه و معماری اثر سید موسی دیباج و حسین سلطان زاده انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی
برند: Office of Cultural Research
کتاب ژئوپليتيک تاریخی ایران اثر يارمحمد بای نشر دفتر پژوهش های فرهنگی
کتاب ژئوپليتيک تاریخی ایران اثر يارمحمد بای نشر دفتر پژوهش های فرهنگی

24,560 تومن

کتاب ژئوپليتيک تاریخی ایران اثر يارمحمد بای نشر دفتر پژوهش های فرهنگی
برند: Office of Cultural Research
کتاب خوشه های گردشگری اثر حميد ضرغام بروجنی
کتاب خوشه های گردشگری اثر حميد ضرغام بروجنی

23,730 تومن

کتاب خوشه های گردشگری اثر حميد ضرغام بروجنی
برند: Office of Cultural Research
کتاب مجموعه مقالات مدیریت اثر سید محمد اعرابی انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی جلد سوم
کتاب مجموعه مقالات مدیریت اثر سید محمد اعرابی انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی جلد سوم

40,000 تومن

کتاب مجموعه مقالات مدیریت اثر سید محمد اعرابی انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی جلد سوم
برند: Office of Cultural Research
کتاب مبانی مدیریت اثر استیفن پی. رابینز
کتاب مبانی مدیریت اثر استیفن پی. رابینز

59,000 تومن

کتاب مبانی مدیریت اثر استیفن پی. رابینز
برند: Office of Cultural Research
کتاب استراتژی های رقابتی رسانه اثر سیلویا ام چان آلمستد
کتاب استراتژی های رقابتی رسانه اثر سیلویا ام چان آلمستد

52,000 تومن

کتاب استراتژی های رقابتی رسانه اثر سیلویا ام چان آلمستد
برند: Office of Cultural Research
کتاب فلسفه های هنر اثر پیتر کیوی انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی
کتاب فلسفه های هنر اثر پیتر کیوی انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی

48,000 تومن

کتاب فلسفه های هنر اثر پیتر کیوی انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی