زنبیل نو | خرید اینترنتی بهترین شال و روسری ها با تخفیف ویژه

خانه >
پربازدید ترین ها | پرفروش ترین ها | محبوب ترین ها | جدید ترین ها | ارزان ترین ها | گران ترین ها | سریع ترین ارسال |

برند: mohandesika
سنسور آردوینو  مهندسیکا مدل STK0022 مجموعه 37 عددی
سنسور آردوینو  مهندسیکا مدل STK0022 مجموعه 37 عددی

699,000 تومن

سنسور آردوینو  مهندسیکا مدل STK0022 مجموعه 37 عددی
برند: mohandesika
سنسور تشخیص حرکت مادون قرمز با رله مهندسیکا  مدل SR505-PIR
سنسور تشخیص حرکت مادون قرمز با رله مهندسیکا مدل SR505-PIR

85,000 تومن

سنسور تشخیص حرکت مادون قرمز با رله مهندسیکا مدل SR505-PIR
برند: mohandesika
کیت آموزشی مهندسیکا مدل STK0021-37 IN 1 KIT
کیت آموزشی مهندسیکا مدل STK0021-37 IN 1 KIT

1,190,000 تومن

کیت آموزشی مهندسیکا مدل STK0021-37 IN 1 KIT
برند: mohandesika
ریموت کنترل مادون قرمز با ماژول گیرنده مهندسیکا مدل 20Key-IR38Khz
ریموت کنترل مادون قرمز با ماژول گیرنده مهندسیکا مدل 20Key-IR38Khz

55,000 تومن

ریموت کنترل مادون قرمز با ماژول گیرنده مهندسیکا مدل 20Key-IR38Khz
برند: mohandesika
کیت ربات کنترلی مهندسیکا مدل 2W-Robot
کیت ربات کنترلی مهندسیکا مدل 2W-Robot

960,000 تومن

کیت ربات کنترلی مهندسیکا مدل 2W-Robot
برند: mohandesika
کیت آموزش الکترونیک مهندسیکا مدل AD00128 هشت پروژه با آردوینو نانو
کیت آموزش الکترونیک مهندسیکا مدل AD00128 هشت پروژه با آردوینو نانو

950,000 تومن

کیت آموزش الکترونیک مهندسیکا مدل AD00128 هشت پروژه با آردوینو نانو
برند: mohandesika
ریموت کنترل مادون قرمز با ماژول گیرنده مهندسیکا مدل 17Key-IR38Khz
ریموت کنترل مادون قرمز با ماژول گیرنده مهندسیکا مدل 17Key-IR38Khz

55,000 تومن

ریموت کنترل مادون قرمز با ماژول گیرنده مهندسیکا مدل 17Key-IR38Khz
برند: mohandesika
کیت آموزشی مهندسیکا مدل FR333
کیت آموزشی مهندسیکا مدل FR333

359,450 تومن

کیت آموزشی مهندسیکا مدل FR333
برند: mohandesika
سنسور باران و آب با رله 5 ولت مهندسیکا مدل DIY-FC-37
سنسور باران و آب با رله 5 ولت مهندسیکا مدل DIY-FC-37

90,250 تومن

سنسور باران و آب با رله 5 ولت مهندسیکا مدل DIY-FC-37
برند: mohandesika
کیت آموزشی مهندسیکا مدل WR201
کیت آموزشی مهندسیکا مدل WR201

475,000 تومن

کیت آموزشی مهندسیکا مدل WR201
برند: mohandesika
سنسور رطوبت خاک با رله 5 ولت مهندسیکا مدل YL_69 Relay
سنسور رطوبت خاک با رله 5 ولت مهندسیکا مدل YL_69 Relay

75,000 تومن

سنسور رطوبت خاک با رله 5 ولت مهندسیکا مدل YL_69 Relay
برند: mohandesika
کیت آموزش الکترونیک گلخانه هوشمند سخنگو مهندسیکا مدل STK00777
کیت آموزش الکترونیک گلخانه هوشمند سخنگو مهندسیکا مدل STK00777

715,000 تومن

کیت آموزش الکترونیک گلخانه هوشمند سخنگو مهندسیکا مدل STK00777
برند: mohandesika
کیت آموزشی مهندسیکا مدل +AD0099
کیت آموزشی مهندسیکا مدل +AD0099

969,000 تومن

کیت آموزشی مهندسیکا مدل +AD0099
برند: mohandesika
کیت آموزشی مهندسیکا مدل DIY-TR55
کیت آموزشی مهندسیکا مدل DIY-TR55

455,000 تومن

کیت آموزشی مهندسیکا مدل DIY-TR55
برند: mohandesika
کیت آموزش الکترونیک مهندسیکا مدل STK004 راه اندازی ماژول رله با آردوینو
کیت آموزش الکترونیک مهندسیکا مدل STK004 راه اندازی ماژول رله با آردوینو

485,000 تومن

کیت آموزش الکترونیک مهندسیکا مدل STK004 راه اندازی ماژول رله با آردوینو
برند: mohandesika
کیت آموزش الکترونیک مهندسیکا مدل STK006  راه اندازی سنسور باران با آردوینو
کیت آموزش الکترونیک مهندسیکا مدل STK006 راه اندازی سنسور باران با آردوینو

400,000 تومن

کیت آموزش الکترونیک مهندسیکا مدل STK006 راه اندازی سنسور باران با آردوینو
برند: mohandesika
کیت آموزش الکترونیک مهندسیکا مدل STK00127
کیت آموزش الکترونیک مهندسیکا مدل STK00127

786,000 تومن

کیت آموزش الکترونیک مهندسیکا مدل STK00127
برند: mohandesika
کیت آموزش الکترونیک مهندسیکا مدل STK005 کنترل شیر سلنوئیدی با آردوینو
کیت آموزش الکترونیک مهندسیکا مدل STK005 کنترل شیر سلنوئیدی با آردوینو

550,000 تومن

کیت آموزش الکترونیک مهندسیکا مدل STK005 کنترل شیر سلنوئیدی با آردوینو
برند: mohandesika
کیت آموزشی مهندسیکا مدل RFID - RC522
کیت آموزشی مهندسیکا مدل RFID - RC522

590,000 تومن

کیت آموزشی مهندسیکا مدل RFID - RC522
برند: mohandesika
کیت آموزشی مهندسیکا مدل DIY-5PRJ
کیت آموزشی مهندسیکا مدل DIY-5PRJ

579,340 تومن

کیت آموزشی مهندسیکا مدل DIY-5PRJ
برند: mohandesika
چرخ ربات مهندسیکا مدل WG75
چرخ ربات مهندسیکا مدل WG75

22,500 تومن

چرخ ربات مهندسیکا مدل WG75
برند: mohandesika
ماژول ردگیر مادون قرمز 5 کاناله مهندسیکا مدل BFD-1000
ماژول ردگیر مادون قرمز 5 کاناله مهندسیکا مدل BFD-1000

150,000 تومن

ماژول ردگیر مادون قرمز 5 کاناله مهندسیکا مدل BFD-1000
برند: mohandesika
سنسور تعقیب خط مادون قرمز مهندسیکا مدل TCRT5000
سنسور تعقیب خط مادون قرمز مهندسیکا مدل TCRT5000

23,000 تومن

سنسور تعقیب خط مادون قرمز مهندسیکا مدل TCRT5000
برند: mohandesika
چرخ ربات مهندسیکا مدل WY68
چرخ ربات مهندسیکا مدل WY68

23,500 تومن

چرخ ربات مهندسیکا مدل WY68
برند: mohandesika
ربات تشخیص مانع مهندسیکا مدل 2W-M20
ربات تشخیص مانع مهندسیکا مدل 2W-M20

890,000 تومن

ربات تشخیص مانع مهندسیکا مدل 2W-M20
برند: mohandesika
کیت آموزش الکترونیک گل سخنگوی مهندسیکا مدل STK0077
کیت آموزش الکترونیک گل سخنگوی مهندسیکا مدل STK0077

500,000 تومن

کیت آموزش الکترونیک گل سخنگوی مهندسیکا مدل STK0077
برند: mohandesika
ربات تشخیص مانع مهندسیکا مدل 4W-R4000
ربات تشخیص مانع مهندسیکا مدل 4W-R4000

990,000 تومن

ربات تشخیص مانع مهندسیکا مدل 4W-R4000
برند: mohandesika
ربات تشخیص مانع مهندسیکا مدل 2W-R2000
ربات تشخیص مانع مهندسیکا مدل 2W-R2000

890,000 تومن

ربات تشخیص مانع مهندسیکا مدل 2W-R2000
برند: mohandesika
ماژول سنجش دما مهندسیکا مدل Temp-503
ماژول سنجش دما مهندسیکا مدل Temp-503

68,000 تومن

ماژول سنجش دما مهندسیکا مدل Temp-503
برند: mohandesika
کیت آموزشی مهندسیکا مدل DIY_LR66
کیت آموزشی مهندسیکا مدل DIY_LR66

369,720 تومن

کیت آموزشی مهندسیکا مدل DIY_LR66
برند: mohandesika
ماژول فشار بارومتریک مهندسیکا مدل BMP180
ماژول فشار بارومتریک مهندسیکا مدل BMP180

37,500 تومن

ماژول فشار بارومتریک مهندسیکا مدل BMP180
برند: mohandesika
کیت آموزشی مهندسیکا مدل DIY-MQ5
کیت آموزشی مهندسیکا مدل DIY-MQ5

99,000 تومن

کیت آموزشی مهندسیکا مدل DIY-MQ5
برند: mohandesika
ربات تشخیص مانع مهندسیکا مدل 4W-M40
ربات تشخیص مانع مهندسیکا مدل 4W-M40

963,000 تومن

ربات تشخیص مانع مهندسیکا مدل 4W-M40
برند: mohandesika
ماژول تشخیص گاز مهندسیکا مدل MQ-5
ماژول تشخیص گاز مهندسیکا مدل MQ-5

45,000 تومن

ماژول تشخیص گاز مهندسیکا مدل MQ-5
برند: mohandesika
چرخ ربات مهندسیکا مدل W001
چرخ ربات مهندسیکا مدل W001

24,000 تومن

چرخ ربات مهندسیکا مدل W001
برند: mohandesika
کیت آموزشی مهندسیکا مدل B-R500
کیت آموزشی مهندسیکا مدل B-R500

297,000 تومن

کیت آموزشی مهندسیکا مدل B-R500