زنبیل نو |مرجع خرید اینترنتی با تخفیف ویژه از برند های مختلف

خانه >
پربازدید ترین ها | پرفروش ترین ها | محبوب ترین ها | جدید ترین ها | ارزان ترین ها | گران ترین ها | سریع ترین ارسال |

برند: mohandesika
کیت آموزشی مهندسیکا مدل Arduino+18
کیت آموزشی مهندسیکا مدل Arduino+18

1,650,000 تومن

خرید منصفانه
کیت آموزشی مهندسیکا مدل Arduino+18
برند: mohandesika
کیت آموزشی مهندسیکا مدل STK0021-37 IN 1 KIT
کیت آموزشی مهندسیکا مدل STK0021-37 IN 1 KIT

1,550,000 تومن

خرید منصفانه
کیت آموزشی مهندسیکا مدل STK0021-37 IN 1 KIT
برند: mohandesika
ریموت کنترل مادون قرمز با ماژول گیرنده مهندسیکا مدل 20Key-IR38Khz
ریموت کنترل مادون قرمز با ماژول گیرنده مهندسیکا مدل 20Key-IR38Khz

69,900 تومن

خرید منصفانه
ریموت کنترل مادون قرمز با ماژول گیرنده مهندسیکا مدل 20Key-IR38Khz
برند: mohandesika
کیت آموزش الکترونیک مهندسیکا مدل AD00128 هشت پروژه با آردوینو نانو
کیت آموزش الکترونیک مهندسیکا مدل AD00128 هشت پروژه با آردوینو نانو

1,190,000 تومن

خرید منصفانه
کیت آموزش الکترونیک مهندسیکا مدل AD00128 هشت پروژه با آردوینو نانو
برند: mohandesika
کیت آموزش الکترونیک مهندسیکا مدل STK004 راه اندازی ماژول رله با آردوینو
کیت آموزش الکترونیک مهندسیکا مدل STK004 راه اندازی ماژول رله با آردوینو

569,000 تومن

خرید منصفانه
کیت آموزش الکترونیک مهندسیکا مدل STK004 راه اندازی ماژول رله با آردوینو
برند: mohandesika
کیت آموزش الکترونیک مهندسیکا مدل STK005 کنترل شیر سلنوئیدی با آردوینو
کیت آموزش الکترونیک مهندسیکا مدل STK005 کنترل شیر سلنوئیدی با آردوینو

600,000 تومن

خرید منصفانه
کیت آموزش الکترونیک مهندسیکا مدل STK005 کنترل شیر سلنوئیدی با آردوینو
برند: mohandesika
کیت آموزش الکترونیک گلخانه هوشمند سخنگو مهندسیکا مدل STK00777
کیت آموزش الکترونیک گلخانه هوشمند سخنگو مهندسیکا مدل STK00777

800,000 تومن

خرید منصفانه
کیت آموزش الکترونیک گلخانه هوشمند سخنگو مهندسیکا مدل STK00777
برند: mohandesika
کیت آموزش الکترونیک مهندسیکا مدل STK006 راه اندازی سنسور باران با آردوینو
کیت آموزش الکترونیک مهندسیکا مدل STK006 راه اندازی سنسور باران با آردوینو

460,000 تومن

خرید منصفانه
کیت آموزش الکترونیک مهندسیکا مدل STK006 راه اندازی سنسور باران با آردوینو
برند: mohandesika
کیت آموزش الکترونیک مهندسیکا مدل STK00127
کیت آموزش الکترونیک مهندسیکا مدل STK00127

920,000 تومن

خرید منصفانه
کیت آموزش الکترونیک مهندسیکا مدل STK00127
برند: mohandesika
کیت آموزشی مهندسیکا مدل RFID - RC522
کیت آموزشی مهندسیکا مدل RFID - RC522

847,000 تومن

خرید منصفانه
کیت آموزشی مهندسیکا مدل RFID - RC522
برند: mohandesika
کیت آموزشی مهندسیکا مدل B-R500
کیت آموزشی مهندسیکا مدل B-R500

320,000 تومن

خرید منصفانه
کیت آموزشی مهندسیکا مدل B-R500
برند: mohandesika
کیت آموزش الکترونیک گل سخنگوی مهندسیکا مدل STK0077
کیت آموزش الکترونیک گل سخنگوی مهندسیکا مدل STK0077

578,000 تومن

خرید منصفانه
کیت آموزش الکترونیک گل سخنگوی مهندسیکا مدل STK0077
برند: mohandesika
چرخ ربات مهندسیکا مدل W001
چرخ ربات مهندسیکا مدل W001

32,000 تومن

خرید منصفانه
چرخ ربات مهندسیکا مدل W001
برند: mohandesika
ماژول ردگیر مادون قرمز 5 کاناله مهندسیکا مدل BFD-1000
ماژول ردگیر مادون قرمز 5 کاناله مهندسیکا مدل BFD-1000

185,000 تومن

خرید منصفانه
ماژول ردگیر مادون قرمز 5 کاناله مهندسیکا مدل BFD-1000
برند: mohandesika
کیت ربات کنترلی مهندسیکا مدل 2W-Robot
کیت ربات کنترلی مهندسیکا مدل 2W-Robot

1,090,000 تومن

خرید منصفانه
کیت ربات کنترلی مهندسیکا مدل 2W-Robot
برند: mohandesika
چرخ ربات مهندسیکا مدل W004
چرخ ربات مهندسیکا مدل W004

29,500 تومن

خرید منصفانه
چرخ ربات مهندسیکا مدل W004
برند: mohandesika
کیت آموزشی مهندسیکا مدل DIY-LDR
کیت آموزشی مهندسیکا مدل DIY-LDR

150,000 تومن

خرید منصفانه
کیت آموزشی مهندسیکا مدل DIY-LDR
برند: mohandesika
کیت نمایشگر OLED مهندسیکا مدل Arduino096
کیت نمایشگر OLED مهندسیکا مدل Arduino096

410,000 تومن

خرید منصفانه
کیت نمایشگر OLED مهندسیکا مدل Arduino096
برند: mohandesika
ربات تشخیص مانع مهندسیکا مدل 4W-M40
ربات تشخیص مانع مهندسیکا مدل 4W-M40

1,000,000 تومن

خرید منصفانه
ربات تشخیص مانع مهندسیکا مدل 4W-M40
برند: mohandesika
کیت آموزشی مهندسیکا مدل DIY-5PRJ
کیت آموزشی مهندسیکا مدل DIY-5PRJ

720,000 تومن

خرید منصفانه
کیت آموزشی مهندسیکا مدل DIY-5PRJ
برند: mohandesika
کیت آموزشی مهندسیکا مدل DIY_LR66
کیت آموزشی مهندسیکا مدل DIY_LR66

468,000 تومن

خرید منصفانه
کیت آموزشی مهندسیکا مدل DIY_LR66
برند: mohandesika
سنسور تعقیب خط مادون قرمز مهندسیکا مدل TCRT5000
سنسور تعقیب خط مادون قرمز مهندسیکا مدل TCRT5000

26,000 تومن

خرید منصفانه
سنسور تعقیب خط مادون قرمز مهندسیکا مدل TCRT5000
برند: mohandesika
کیت آموزشی مهندسیکا مدل DIY-FC-37
کیت آموزشی مهندسیکا مدل DIY-FC-37

150,000 تومن

خرید منصفانه
کیت آموزشی مهندسیکا مدل DIY-FC-37
برند: mohandesika
کیت آموزشی مهندسیکا مدل DIY-MR44
کیت آموزشی مهندسیکا مدل DIY-MR44

458,000 تومن

خرید منصفانه
کیت آموزشی مهندسیکا مدل DIY-MR44
برند: mohandesika
ماژول فشار بارومتریک مهندسیکا مدل BMP180
ماژول فشار بارومتریک مهندسیکا مدل BMP180

30,000 تومن

خرید منصفانه
ماژول فشار بارومتریک مهندسیکا مدل BMP180
برند: mohandesika
کیت آموزشی مهندسیکا مدل +AD0099
کیت آموزشی مهندسیکا مدل +AD0099

1,100,000 تومن

خرید منصفانه
کیت آموزشی مهندسیکا مدل +AD0099
برند: mohandesika
کیت ریموت مادون قرمز مهندسیکا مدل Arduino38IR
کیت ریموت مادون قرمز مهندسیکا مدل Arduino38IR

599,000 تومن

خرید منصفانه
کیت ریموت مادون قرمز مهندسیکا مدل Arduino38IR
برند: mohandesika
کیت آموزشی مهندسیکا مدل DIY-120
کیت آموزشی مهندسیکا مدل DIY-120

150,000 تومن

خرید منصفانه
کیت آموزشی مهندسیکا مدل DIY-120
برند: mohandesika
کیت آموزشی مهندسیکا مدل WR201
کیت آموزشی مهندسیکا مدل WR201

475,000 تومن

خرید منصفانه
کیت آموزشی مهندسیکا مدل WR201
برند: mohandesika
ربات تشخیص مانع مهندسیکا مدل 2W-R2000
ربات تشخیص مانع مهندسیکا مدل 2W-R2000

955,000 تومن

خرید منصفانه
ربات تشخیص مانع مهندسیکا مدل 2W-R2000
برند: mohandesika
کیت آموزشی مهندسیکا مدل DIY-TR55
کیت آموزشی مهندسیکا مدل DIY-TR55

455,000 تومن

خرید منصفانه
کیت آموزشی مهندسیکا مدل DIY-TR55
برند: mohandesika
ربات تشخیص مانع مهندسیکا مدل 2W-M20
ربات تشخیص مانع مهندسیکا مدل 2W-M20

955,000 تومن

خرید منصفانه
ربات تشخیص مانع مهندسیکا مدل 2W-M20
برند: mohandesika
ربات تشخیص مانع مهندسیکا مدل 4W-R4000
ربات تشخیص مانع مهندسیکا مدل 4W-R4000

1,050,000 تومن

خرید منصفانه
ربات تشخیص مانع مهندسیکا مدل 4W-R4000
برند: mohandesika
کیت آموزشی مهندسیکا مدل Thermistor503
کیت آموزشی مهندسیکا مدل Thermistor503

150,000 تومن

خرید منصفانه
کیت آموزشی مهندسیکا مدل Thermistor503
برند: mohandesika
کیت آموزشی مهندسیکا مدل FR333
کیت آموزشی مهندسیکا مدل FR333

455,000 تومن

خرید منصفانه
کیت آموزشی مهندسیکا مدل FR333
برند: mohandesika
ریموت کنترل مادون قرمز با ماژول گیرنده مهندسیکا مدل 21Key38
ریموت کنترل مادون قرمز با ماژول گیرنده مهندسیکا مدل 21Key38

ناموجود

خرید منصفانه
ریموت کنترل مادون قرمز با ماژول گیرنده مهندسیکا مدل 21Key38