زنبیل نو |مرجع خرید اینترنتی با تخفیف ویژه از برند های مختلف

خانه >
پربازدید ترین ها | پرفروش ترین ها | محبوب ترین ها | جدید ترین ها | ارزان ترین ها | گران ترین ها | سریع ترین ارسال |

برند: میکائیلیان
سوسیس شکاری 95% میکائیلیان مقدار 260 گرم
سوسیس شکاری 95% میکائیلیان مقدار 260 گرم

110,000 تومن

سوسیس شکاری 95% میکائیلیان مقدار 260 گرم
برند: میکائیلیان
کوکتل طلایی گوشت قرمز 80% میکائیلیان مقدار 600 گرم
کوکتل طلایی گوشت قرمز 80% میکائیلیان مقدار 600 گرم

119,600 تومن

کوکتل طلایی گوشت قرمز 80% میکائیلیان مقدار 600 گرم
برند: میکائیلیان
سوسیس بلغاری گوشت قرمز و مرغ 70% میکائیلیان مقدار 600 گرم
سوسیس بلغاری گوشت قرمز و مرغ 70% میکائیلیان مقدار 600 گرم

91,200 تومن

سوسیس بلغاری گوشت قرمز و مرغ 70% میکائیلیان مقدار 600 گرم
برند: میکائیلیان
سوسیس هات داگ طلایی 80% میکائیلیان مقدار 600 گرم
سوسیس هات داگ طلایی 80% میکائیلیان مقدار 600 گرم

119,600 تومن

سوسیس هات داگ طلایی 80% میکائیلیان مقدار 600 گرم
برند: میکائیلیان
سوسیس بلغاری 60 درصد مخلوط میکائیلیان - 600 گرم
سوسیس بلغاری 60 درصد مخلوط میکائیلیان - 600 گرم

100,000 تومن

سوسیس بلغاری 60 درصد مخلوط میکائیلیان - 600 گرم
برند: میکائیلیان
کوکتل ممتاز گوشت قرمز و مرغ 70% میکائیلیان مقدار 600 گرم
کوکتل ممتاز گوشت قرمز و مرغ 70% میکائیلیان مقدار 600 گرم

91,200 تومن

کوکتل ممتاز گوشت قرمز و مرغ 70% میکائیلیان مقدار 600 گرم
برند: میکائیلیان
سوسیس هات داگ ممتاز 70% میکائیلیان مقدار 600 گرم
سوسیس هات داگ ممتاز 70% میکائیلیان مقدار 600 گرم

ناموجود

سوسیس هات داگ ممتاز 70% میکائیلیان مقدار 600 گرم
برند: میکائیلیان
کالباس مرغ و قارچ 60% میکائیلیان مقدار 600 گرم
کالباس مرغ و قارچ 60% میکائیلیان مقدار 600 گرم

ناموجود

کالباس مرغ و قارچ 60% میکائیلیان مقدار 600 گرم
برند: میکائیلیان
ژامبون گوشت مرغ 90% میکائیلیان مقدار 600 گرم
ژامبون گوشت مرغ 90% میکائیلیان مقدار 600 گرم

ناموجود

ژامبون گوشت مرغ 90% میکائیلیان مقدار 600 گرم
برند: میکائیلیان
کالباس خشک گوشت قرمز 90% میکائیلیان مقدار 600 گرم
کالباس خشک گوشت قرمز 90% میکائیلیان مقدار 600 گرم

ناموجود

کالباس خشک گوشت قرمز 90% میکائیلیان مقدار 600 گرم
برند: میکائیلیان
کوکتل لوکس کبابی 80 درصد گوشت قرمز میکائیلیان - 600 گرم
کوکتل لوکس کبابی 80 درصد گوشت قرمز میکائیلیان - 600 گرم

ناموجود

کوکتل لوکس کبابی 80 درصد گوشت قرمز میکائیلیان - 600 گرم
برند: میکائیلیان
سوسیس 60 درصد مخلوط میکائیلیان - 600 گرم
سوسیس 60 درصد مخلوط میکائیلیان - 600 گرم

ناموجود

سوسیس 60 درصد مخلوط میکائیلیان - 600 گرم
برند: میکائیلیان
کوکتل پنیر گوشت و مرغ 55% میکائیلیان مقدار 330 گرم
کوکتل پنیر گوشت و مرغ 55% میکائیلیان مقدار 330 گرم

ناموجود

کوکتل پنیر گوشت و مرغ 55% میکائیلیان مقدار 330 گرم
برند: میکائیلیان
سوسیس هات داگ ممتاز 70% میکائیلیان مقدار 200 گرم
سوسیس هات داگ ممتاز 70% میکائیلیان مقدار 200 گرم

ناموجود

سوسیس هات داگ ممتاز 70% میکائیلیان مقدار 200 گرم
برند: میکائیلیان
کوکتل پنیر گوشت و مرغ 55% میکائیلیان مقدار 600 گرم
کوکتل پنیر گوشت و مرغ 55% میکائیلیان مقدار 600 گرم

ناموجود

کوکتل پنیر گوشت و مرغ 55% میکائیلیان مقدار 600 گرم
برند: میکائیلیان
سوسیس 60 درصد مخلوط میکائیلیان - 600 گرم
سوسیس 60 درصد مخلوط میکائیلیان - 600 گرم

ناموجود

سوسیس 60 درصد مخلوط میکائیلیان - 600 گرم
برند: میکائیلیان
هات داگ 60 درصد مخلوط میکائیلیان - 600 گرم
هات داگ 60 درصد مخلوط میکائیلیان - 600 گرم

ناموجود

هات داگ 60 درصد مخلوط میکائیلیان - 600 گرم
برند: میکائیلیان
ژامبون 95 درصد گوشت قرمز شکاری با پنیر میکائیلیان - 300 گرم
ژامبون 95 درصد گوشت قرمز شکاری با پنیر میکائیلیان - 300 گرم

ناموجود

ژامبون 95 درصد گوشت قرمز شکاری با پنیر میکائیلیان - 300 گرم
برند: میکائیلیان
کوکتل پنیر گوشت و مرغ 70% میکائیلیان مقدار 300 گرم
کوکتل پنیر گوشت و مرغ 70% میکائیلیان مقدار 300 گرم

ناموجود

کوکتل پنیر گوشت و مرغ 70% میکائیلیان مقدار 300 گرم
برند:

ناموجود

برند:

ناموجود

برند:

ناموجود

برند:

ناموجود

برند:

ناموجود

برند:

ناموجود

برند:

ناموجود

برند:

ناموجود

برند:

ناموجود

برند:

ناموجود

برند:

ناموجود

برند:

ناموجود

برند:

ناموجود

برند:

ناموجود

برند:

ناموجود

برند:

ناموجود

برند:

ناموجود