زنبیل نو |مرجع خرید اینترنتی با تخفیف ویژه از برند های مختلف

خانه >
پربازدید ترین ها | پرفروش ترین ها | محبوب ترین ها | جدید ترین ها | ارزان ترین ها | گران ترین ها | سریع ترین ارسال |

برند: Limit
گیج جوشکاری دیجیتال لیمیت کد 233820109
گیج جوشکاری دیجیتال لیمیت کد 233820109

ناموجود

گیج جوشکاری دیجیتال لیمیت کد 233820109
برند: Limit
پرگار صنعتی مستقیم لیمیت سایز 150 میلی متر
پرگار صنعتی مستقیم لیمیت سایز 150 میلی متر

ناموجود

پرگار صنعتی مستقیم لیمیت سایز 150 میلی متر
برند: Limit
زاویه سنج لیمیت مدل  ذره بین دار گستره 90-0 درجه
زاویه سنج لیمیت مدل ذره بین دار گستره 90-0 درجه

ناموجود

زاویه سنج لیمیت مدل ذره بین دار گستره 90-0 درجه
برند: Limit
خط کش فلزی لیمیت سایز 15 سانتی متر
خط کش فلزی لیمیت سایز 15 سانتی متر

ناموجود

خط کش فلزی لیمیت سایز 15 سانتی متر
برند: Limit
کولیس دیجیتال لیمیت مدل پروفشنال گستره 300-0 میلی متری
کولیس دیجیتال لیمیت مدل پروفشنال گستره 300-0 میلی متری

ناموجود

کولیس دیجیتال لیمیت مدل پروفشنال گستره 300-0 میلی متری
برند: Limit
کولیس معمولی لیمیت مدل جنرال کارگاهی گستره 150-0 میلی متر
کولیس معمولی لیمیت مدل جنرال کارگاهی گستره 150-0 میلی متر

ناموجود

کولیس معمولی لیمیت مدل جنرال کارگاهی گستره 150-0 میلی متر
برند: Limit
کولیس معمولی لیمیت مدل جنرال کارگاهی گستره 300-0 میلی متر
کولیس معمولی لیمیت مدل جنرال کارگاهی گستره 300-0 میلی متر

ناموجود

کولیس معمولی لیمیت مدل جنرال کارگاهی گستره 300-0 میلی متر
برند: Limit
تراز صنعتی لیمیت کد 07490055 سایز 10 سانتی متر
تراز صنعتی لیمیت کد 07490055 سایز 10 سانتی متر

ناموجود

تراز صنعتی لیمیت کد 07490055 سایز 10 سانتی متر
برند: Limit
ساعت اندیکاتور لیمیت کد 0104-11911 گستره 10-0 میلی متر
ساعت اندیکاتور لیمیت کد 0104-11911 گستره 10-0 میلی متر

ناموجود

ساعت اندیکاتور لیمیت کد 0104-11911 گستره 10-0 میلی متر
برند: Limit
تراز صنعتی چهار گوش لیمیت کد 07570054 سایز 15 سانتی متر
تراز صنعتی چهار گوش لیمیت کد 07570054 سایز 15 سانتی متر

ناموجود

تراز صنعتی چهار گوش لیمیت کد 07570054 سایز 15 سانتی متر
برند: Limit
پرگار صنعتی لیمیت مدل خودکار خور سایز 175 میلی متر
پرگار صنعتی لیمیت مدل خودکار خور سایز 175 میلی متر

ناموجود

پرگار صنعتی لیمیت مدل خودکار خور سایز 175 میلی متر
برند: Limit
فیلر لیمیت سایز 0.25 میلی متر
فیلر لیمیت سایز 0.25 میلی متر

ناموجود

فیلر لیمیت سایز 0.25 میلی متر
برند: Limit
تراز صنعتی لیمیت کد 07490154 سایز 15 سانتی متر
تراز صنعتی لیمیت کد 07490154 سایز 15 سانتی متر

ناموجود

تراز صنعتی لیمیت کد 07490154 سایز 15 سانتی متر
برند: Limit
خط کش فلزی لیمیت سایز 20 سانتی متر
خط کش فلزی لیمیت سایز 20 سانتی متر

ناموجود

خط کش فلزی لیمیت سایز 20 سانتی متر
برند: Limit
نقاله مرکب سه تکه لیمیت کد 119180107
نقاله مرکب سه تکه لیمیت کد 119180107

ناموجود

نقاله مرکب سه تکه لیمیت کد 119180107
برند: Limit
پرگار صنعتی لیمیت مدل خودکار خور سایز 300 میلی متر
پرگار صنعتی لیمیت مدل خودکار خور سایز 300 میلی متر

ناموجود

پرگار صنعتی لیمیت مدل خودکار خور سایز 300 میلی متر
برند: Limit
پرگار صنعتی داخل سنج لیمیت سایز 200 میلی متر
پرگار صنعتی داخل سنج لیمیت سایز 200 میلی متر

ناموجود

پرگار صنعتی داخل سنج لیمیت سایز 200 میلی متر
برند: Limit
پرگار صنعتی خارج سنج لیمیت سایز 150 میلی متر
پرگار صنعتی خارج سنج لیمیت سایز 150 میلی متر

ناموجود

پرگار صنعتی خارج سنج لیمیت سایز 150 میلی متر
برند: Limit
پرگار صنعتی مستقیم لیمیت سایز 300 میلی متر
پرگار صنعتی مستقیم لیمیت سایز 300 میلی متر

ناموجود

پرگار صنعتی مستقیم لیمیت سایز 300 میلی متر
برند: Limit
پرگار صنعتی داخل سنج لیمیت سایز 300 میلی متر
پرگار صنعتی داخل سنج لیمیت سایز 300 میلی متر

ناموجود

پرگار صنعتی داخل سنج لیمیت سایز 300 میلی متر
برند: Limit
دوربین بازرسی لیمیت کد 190120105
دوربین بازرسی لیمیت کد 190120105

ناموجود

دوربین بازرسی لیمیت کد 190120105
برند: Limit
خط کش فلزی لیمیت سایز 30 سانتی متر
خط کش فلزی لیمیت سایز 30 سانتی متر

ناموجود

خط کش فلزی لیمیت سایز 30 سانتی متر
برند: Limit
کولیس معمولی لیمیت مدل جنرال کارگاهی گستره 200-0 میلی متر
کولیس معمولی لیمیت مدل جنرال کارگاهی گستره 200-0 میلی متر

ناموجود

کولیس معمولی لیمیت مدل جنرال کارگاهی گستره 200-0 میلی متر
برند: Limit
کولیس دیجیتال لیمیت کد 263990103  گستره 150-0 میلی متر
کولیس دیجیتال لیمیت کد 263990103 گستره 150-0 میلی متر

ناموجود

کولیس دیجیتال لیمیت کد 263990103 گستره 150-0 میلی متر
برند: Limit
کولیس دیجیتال لیمیت کد 263990301  گستره 300-0 میلی متر
کولیس دیجیتال لیمیت کد 263990301 گستره 300-0 میلی متر

ناموجود

کولیس دیجیتال لیمیت کد 263990301 گستره 300-0 میلی متر
برند: Limit
زاویه سنج دیجیتال لیمیت کد 166580100
زاویه سنج دیجیتال لیمیت کد 166580100

ناموجود

زاویه سنج دیجیتال لیمیت کد 166580100
برند: Limit
فیلر لیمیت سایز 0.35 میلی متر
فیلر لیمیت سایز 0.35 میلی متر

ناموجود

فیلر لیمیت سایز 0.35 میلی متر
برند: Limit
فیلر لیمیت سایز 0.4 میلی متر
فیلر لیمیت سایز 0.4 میلی متر

ناموجود

فیلر لیمیت سایز 0.4 میلی متر
برند: Limit
فیلر لیمیت سایز 0.45 میلی متر
فیلر لیمیت سایز 0.45 میلی متر

ناموجود

فیلر لیمیت سایز 0.45 میلی متر
برند: Limit
میکرومتر دیجیتال لیمیت مدل پروفشنال گستره 100-75 میلی متر
میکرومتر دیجیتال لیمیت مدل پروفشنال گستره 100-75 میلی متر

ناموجود

میکرومتر دیجیتال لیمیت مدل پروفشنال گستره 100-75 میلی متر
برند: Limit
پرگار صنعتی داخل سنج لیمیت سایز 150 میلی متر
پرگار صنعتی داخل سنج لیمیت سایز 150 میلی متر

ناموجود

پرگار صنعتی داخل سنج لیمیت سایز 150 میلی متر
برند: Limit
میکرومتر داخل سنج لیمیت کد  96150206 گستره 50-25 میلی متر
میکرومتر داخل سنج لیمیت کد 96150206 گستره 50-25 میلی متر

ناموجود

میکرومتر داخل سنج لیمیت کد 96150206 گستره 50-25 میلی متر
برند: Limit
کولیس دیجیتال لیمیت مدل پروفشنال گستره 150-0 میلی متر
کولیس دیجیتال لیمیت مدل پروفشنال گستره 150-0 میلی متر

ناموجود

کولیس دیجیتال لیمیت مدل پروفشنال گستره 150-0 میلی متر
برند: Limit
گیج جوشکاری ترکیبی لیمیت کد 97541007
گیج جوشکاری ترکیبی لیمیت کد 97541007

ناموجود

گیج جوشکاری ترکیبی لیمیت کد 97541007
برند: Limit
کولیس دیجیتال لیمیت کد 21460605 گستره 200-0 میلی متر
کولیس دیجیتال لیمیت کد 21460605 گستره 200-0 میلی متر

ناموجود

کولیس دیجیتال لیمیت کد 21460605 گستره 200-0 میلی متر
برند: Limit
میکرومتر دیجیتال لیمیت مدل پروفشنال گستره 50-25 میلی متر
میکرومتر دیجیتال لیمیت مدل پروفشنال گستره 50-25 میلی متر

ناموجود

میکرومتر دیجیتال لیمیت مدل پروفشنال گستره 50-25 میلی متر