زنبیل نو | خرید اینترنتی بهترین شال و روسری ها با تخفیف ویژه

خانه >
پربازدید ترین ها | پرفروش ترین ها | محبوب ترین ها | جدید ترین ها | ارزان ترین ها | گران ترین ها | سریع ترین ارسال |

برند: کیمبال
کالباس مارتادلا 40 درصد کيمبال - 500 گرم
کالباس مارتادلا 40 درصد کيمبال - 500 گرم

ناموجود

کالباس مارتادلا 40 درصد کيمبال - 500 گرم
برند: کیمبال
کالباس خشک 60 درصد خانواده کيمبال - 500 گرم
کالباس خشک 60 درصد خانواده کيمبال - 500 گرم

ناموجود

کالباس خشک 60 درصد خانواده کيمبال - 500 گرم
برند: کیمبال
سوسیس آلمانی 40 درصد گوشت کیمبال - 1 کیلوگرم
سوسیس آلمانی 40 درصد گوشت کیمبال - 1 کیلوگرم

ناموجود

سوسیس آلمانی 40 درصد گوشت کیمبال - 1 کیلوگرم
برند: کیمبال
روغن گیاهی جامد کیمبال - 4 کیلوگرم
روغن گیاهی جامد کیمبال - 4 کیلوگرم

ناموجود

روغن گیاهی جامد کیمبال - 4 کیلوگرم
برند: کیمبال
همبرگر 60 درصد گوشت کیمبال - 500 گرم
همبرگر 60 درصد گوشت کیمبال - 500 گرم

ناموجود

همبرگر 60 درصد گوشت کیمبال - 500 گرم
برند: کیمبال
کباب لقمه 70 درصد گوشت کیمبال - 500 گرم
کباب لقمه 70 درصد گوشت کیمبال - 500 گرم

ناموجود

کباب لقمه 70 درصد گوشت کیمبال - 500 گرم
برند: کیمبال
سيب زميني توپي نيمه سرخ شده منجمد کيمبال - 750 گرم
سيب زميني توپي نيمه سرخ شده منجمد کيمبال - 750 گرم

ناموجود

سيب زميني توپي نيمه سرخ شده منجمد کيمبال - 750 گرم
برند: کیمبال
کوکتل 55 درصد گوشت کیمبال - 300 گرم
کوکتل 55 درصد گوشت کیمبال - 300 گرم

ناموجود

کوکتل 55 درصد گوشت کیمبال - 300 گرم
برند: کیمبال
سس فرانسوی کیم بال مقدار 460 گرم
سس فرانسوی کیم بال مقدار 460 گرم

ناموجود

سس فرانسوی کیم بال مقدار 460 گرم
برند: کیمبال
چای سیاه کلاسیک هندوستان کیمبال - 450 گرم
چای سیاه کلاسیک هندوستان کیمبال - 450 گرم

ناموجود

چای سیاه کلاسیک هندوستان کیمبال - 450 گرم
برند: کیمبال
همبرگر 30 درصد گوشت گوساله منجمد کیمبال - 500 گرم
همبرگر 30 درصد گوشت گوساله منجمد کیمبال - 500 گرم

ناموجود

همبرگر 30 درصد گوشت گوساله منجمد کیمبال - 500 گرم
برند: کیمبال
سوسیس 70 درصد گوشت کیمبال - 300 گرم
سوسیس 70 درصد گوشت کیمبال - 300 گرم

ناموجود

سوسیس 70 درصد گوشت کیمبال - 300 گرم
برند: کیمبال
سس هزار جزیره کیم بال مقدار 460 گرم
سس هزار جزیره کیم بال مقدار 460 گرم

ناموجود

سس هزار جزیره کیم بال مقدار 460 گرم
برند: کیمبال
سینه  بی استخوان مرغ کیمبال 900 گرم
سینه بی استخوان مرغ کیمبال 900 گرم

ناموجود

سینه بی استخوان مرغ کیمبال 900 گرم
برند: کیمبال
سوسیس 70 درصد گوشت کیمبال - 1 کیلوگرم
سوسیس 70 درصد گوشت کیمبال - 1 کیلوگرم

ناموجود

سوسیس 70 درصد گوشت کیمبال - 1 کیلوگرم
برند: کیمبال
جوجه کباب لاری کیمبال - 900 گرم
جوجه کباب لاری کیمبال - 900 گرم

ناموجود

جوجه کباب لاری کیمبال - 900 گرم
برند: کیمبال
همبرگر 85 درصد گوساله منجمد کیمبال  500 گرم
همبرگر 85 درصد گوساله منجمد کیمبال 500 گرم

ناموجود

همبرگر 85 درصد گوساله منجمد کیمبال 500 گرم
برند: کیمبال
همبرگر 70 درصد گوشت مرغ کیمبال - 500 گرم
همبرگر 70 درصد گوشت مرغ کیمبال - 500 گرم

ناموجود

همبرگر 70 درصد گوشت مرغ کیمبال - 500 گرم
برند: کیمبال
فیله مرغ کیمبال مقدار 900 گرم
فیله مرغ کیمبال مقدار 900 گرم

ناموجود

فیله مرغ کیمبال مقدار 900 گرم
برند: کیمبال
سس مایونز کم چرب کیم بال مقدار 460 گرم
سس مایونز کم چرب کیم بال مقدار 460 گرم

ناموجود

سس مایونز کم چرب کیم بال مقدار 460 گرم
برند: کیمبال
فیله ممتاز گوسفندی کیمبال مقدار 1 کیلو گرم
فیله ممتاز گوسفندی کیمبال مقدار 1 کیلو گرم

ناموجود

فیله ممتاز گوسفندی کیمبال مقدار 1 کیلو گرم
برند: کیمبال
سس گوجه فرنگی تند کیم بال مقدار 460 گرم
سس گوجه فرنگی تند کیم بال مقدار 460 گرم

ناموجود

سس گوجه فرنگی تند کیم بال مقدار 460 گرم
برند: کیمبال
جوجه کباب زعفرانی کیمبال - 900 گرم
جوجه کباب زعفرانی کیمبال - 900 گرم

ناموجود

جوجه کباب زعفرانی کیمبال - 900 گرم
برند: کیمبال
قلوه گاه با استخوان گوسفند کیمبال - 1 کیلوگرم
قلوه گاه با استخوان گوسفند کیمبال - 1 کیلوگرم

ناموجود

قلوه گاه با استخوان گوسفند کیمبال - 1 کیلوگرم
برند: کیمبال
شنیسل سینه مرغ با آرد سوخاری کیمبال - 900 گرم
شنیسل سینه مرغ با آرد سوخاری کیمبال - 900 گرم

ناموجود

شنیسل سینه مرغ با آرد سوخاری کیمبال - 900 گرم
برند: کیمبال
راسته شاندیزی گوسفند کیمبال - 1 کیلو گرم
راسته شاندیزی گوسفند کیمبال - 1 کیلو گرم

ناموجود

راسته شاندیزی گوسفند کیمبال - 1 کیلو گرم
برند: کیمبال
کوکتل 55 درصد گوشت با پنیر کیمبال - 1 کیلوگرم
کوکتل 55 درصد گوشت با پنیر کیمبال - 1 کیلوگرم

ناموجود

کوکتل 55 درصد گوشت با پنیر کیمبال - 1 کیلوگرم
برند: کیمبال
فلافل نيمه آماده منجمد کیمبال - 500 گرم
فلافل نيمه آماده منجمد کیمبال - 500 گرم

ناموجود

فلافل نيمه آماده منجمد کیمبال - 500 گرم
برند: کیمبال
سيب زميني خلالی نيمه سرخ شده منجمد کیمبال -  750 گرم
سيب زميني خلالی نيمه سرخ شده منجمد کیمبال -  750 گرم

ناموجود

سيب زميني خلالی نيمه سرخ شده منجمد کیمبال -  750 گرم
برند: کیمبال
گوشت ران منجمد گوساله کیمبال - 800 گرم
گوشت ران منجمد گوساله کیمبال - 800 گرم

ناموجود

گوشت ران منجمد گوساله کیمبال - 800 گرم
برند: کیمبال
مرغ کامل خرد شده بدون پوست مقدار 1.8 کیلوگرم
مرغ کامل خرد شده بدون پوست مقدار 1.8 کیلوگرم

ناموجود

مرغ کامل خرد شده بدون پوست مقدار 1.8 کیلوگرم
برند: کیمبال
سس گوجه فرنگی کیم بال مقدار 460 گرم
سس گوجه فرنگی کیم بال مقدار 460 گرم

ناموجود

سس گوجه فرنگی کیم بال مقدار 460 گرم
برند: کیمبال
گردن مرغ کیمبال مقدار 900 گرم
گردن مرغ کیمبال مقدار 900 گرم

ناموجود

گردن مرغ کیمبال مقدار 900 گرم
برند: کیمبال
گل ماهیچه دست گوسفند کیمبال - 1 کیلوگرم
گل ماهیچه دست گوسفند کیمبال - 1 کیلوگرم

ناموجود

گل ماهیچه دست گوسفند کیمبال - 1 کیلوگرم
برند: کیمبال
ران با پوست مرغ کیمبال مقدار 1.8 کیلوگرم
ران با پوست مرغ کیمبال مقدار 1.8 کیلوگرم

ناموجود

ران با پوست مرغ کیمبال مقدار 1.8 کیلوگرم
برند: کیمبال
قلوه گاه گوساله کیمبال مقدار 1 کیلوگرم
قلوه گاه گوساله کیمبال مقدار 1 کیلوگرم

ناموجود

قلوه گاه گوساله کیمبال مقدار 1 کیلوگرم