زنبیل نو |مرجع خرید اینترنتی با تخفیف ویژه از برند های مختلف

خانه >
پربازدید ترین ها | پرفروش ترین ها | محبوب ترین ها | جدید ترین ها | ارزان ترین ها | گران ترین ها | سریع ترین ارسال |

برند: KDT
پچ کورد CAT6 کی دی تی مدل AR205 طول 5 متر
پچ کورد CAT6 کی دی تی مدل AR205 طول 5 متر

100,000 تومن

پچ کورد CAT6 کی دی تی مدل AR205 طول 5 متر
برند: KDT
سوئیچ 10 پورت کی دی تی مدل KS-1000H4SMI
سوئیچ 10 پورت کی دی تی مدل KS-1000H4SMI

ناموجود

سوئیچ 10 پورت کی دی تی مدل KS-1000H4SMI
برند: KDT
سوییچ 8 پورت کی دی تی مدل KP-0804H4S
سوییچ 8 پورت کی دی تی مدل KP-0804H4S

ناموجود

سوییچ 8 پورت کی دی تی مدل KP-0804H4S
برند: KDT
سوئیچ 11 پورت PoE کی دی تی مدل KP-0803H4
سوئیچ 11 پورت PoE کی دی تی مدل KP-0803H4

ناموجود

سوئیچ 11 پورت PoE کی دی تی مدل KP-0803H4
برند: KDT
سوییچ 4 پورت کی دی تی مدل KP-0404H4S
سوییچ 4 پورت کی دی تی مدل KP-0404H4S

ناموجود

سوییچ 4 پورت کی دی تی مدل KP-0404H4S
برند: KDT
سوئیچ 9 پورت PoE کی دی تی مدل KP-0801H2-Q1
سوئیچ 9 پورت PoE کی دی تی مدل KP-0801H2-Q1

ناموجود

سوئیچ 9 پورت PoE کی دی تی مدل KP-0801H2-Q1
برند: KDT
سوئیچ 12 پورت PoE کی دی تی مدل KP-0804H4S-Q1
سوئیچ 12 پورت PoE کی دی تی مدل KP-0804H4S-Q1

ناموجود

سوئیچ 12 پورت PoE کی دی تی مدل KP-0804H4S-Q1
برند: KDT
سوئیچ 5 پورت PoE کی دی تی مدل KP-0401H2-Q1
سوئیچ 5 پورت PoE کی دی تی مدل KP-0401H2-Q1

ناموجود

سوئیچ 5 پورت PoE کی دی تی مدل KP-0401H2-Q1
برند: KDT
پچ کورد CAT6 کی دی تی مدل AR201 طول 0.5 متر بسته 8 عددی
پچ کورد CAT6 کی دی تی مدل AR201 طول 0.5 متر بسته 8 عددی

ناموجود

پچ کورد CAT6 کی دی تی مدل AR201 طول 0.5 متر بسته 8 عددی
برند: KDT
سوئیچ 20 پورت PoE کی دی تی مدل KP-1604H3-Q1
سوئیچ 20 پورت PoE کی دی تی مدل KP-1604H3-Q1

ناموجود

سوئیچ 20 پورت PoE کی دی تی مدل KP-1604H3-Q1
برند: KDT
سوئیچ صنعتی کی دی تی مدل KP-0802H4SMI
سوئیچ صنعتی کی دی تی مدل KP-0802H4SMI

ناموجود

سوئیچ صنعتی کی دی تی مدل KP-0802H4SMI
برند: KDT
سوئیچ 5 پورت کی دی تی مدل KP-0401H2
سوئیچ 5 پورت کی دی تی مدل KP-0401H2

ناموجود

سوئیچ 5 پورت کی دی تی مدل KP-0401H2
برند: KDT
پچ کورد CAT6 کی دی تی مدل AR201 طول 0.5 متر
پچ کورد CAT6 کی دی تی مدل AR201 طول 0.5 متر

ناموجود

پچ کورد CAT6 کی دی تی مدل AR201 طول 0.5 متر
برند: KDT
پچ کورد CAT6 کی دی تی مدل PC-200CM6UTP طول 200 سانتیمتر
پچ کورد CAT6 کی دی تی مدل PC-200CM6UTP طول 200 سانتیمتر

ناموجود

پچ کورد CAT6 کی دی تی مدل PC-200CM6UTP طول 200 سانتیمتر
برند: KDT
سوئیچ 10 پورت PoE کی دی تی مدل KP-0802H3-Q1
سوئیچ 10 پورت PoE کی دی تی مدل KP-0802H3-Q1

ناموجود

سوئیچ 10 پورت PoE کی دی تی مدل KP-0802H3-Q1
برند: KDT
سوئیچ 26 پورت PoE کی دی تی مدل KP-2402H3-Q1
سوئیچ 26 پورت PoE کی دی تی مدل KP-2402H3-Q1

ناموجود

سوئیچ 26 پورت PoE کی دی تی مدل KP-2402H3-Q1
برند: KDT
پچ پنل کی دی تی مدل NP-24L
پچ پنل کی دی تی مدل NP-24L

ناموجود

پچ پنل کی دی تی مدل NP-24L
برند: KDT
پچ پنل 24 پورت کی دی تی مدل NP-24L
پچ پنل 24 پورت کی دی تی مدل NP-24L

ناموجود

پچ پنل 24 پورت کی دی تی مدل NP-24L
برند: KDT
پچ کورد CAT6 کی دی تی مدل AR203 طول 2 متر بسته 8 عددی
پچ کورد CAT6 کی دی تی مدل AR203 طول 2 متر بسته 8 عددی

ناموجود

پچ کورد CAT6 کی دی تی مدل AR203 طول 2 متر بسته 8 عددی
برند: KDT
سوئیچ 16 پورت کی دی تی مدل KP-1604H3S
سوئیچ 16 پورت کی دی تی مدل KP-1604H3S

ناموجود

سوئیچ 16 پورت کی دی تی مدل KP-1604H3S
برند: KDT
سوئیچ 7 پورت PoE کی دی تی مدل KP-0403H4-Q1
سوئیچ 7 پورت PoE کی دی تی مدل KP-0403H4-Q1

ناموجود

سوئیچ 7 پورت PoE کی دی تی مدل KP-0403H4-Q1
برند: KDT
سوئیچ 10 پورت کی دی تی مدل  KC-1000H4S
سوئیچ 10 پورت کی دی تی مدل KC-1000H4S

ناموجود

سوئیچ 10 پورت کی دی تی مدل KC-1000H4S
برند: KDT
کانکتور کی دی تی مدل NS-3U8P6SFTP بسته 100 عددی
کانکتور کی دی تی مدل NS-3U8P6SFTP بسته 100 عددی

ناموجود

کانکتور کی دی تی مدل NS-3U8P6SFTP بسته 100 عددی
برند: KDT
پچ کورد CAT6 کی دی تی مدل AR205 طول 5 متر بسته 8 عددی
پچ کورد CAT6 کی دی تی مدل AR205 طول 5 متر بسته 8 عددی

ناموجود

پچ کورد CAT6 کی دی تی مدل AR205 طول 5 متر بسته 8 عددی
برند: KDT
سوئیچ 8 پورت کی دی تی مدل KP-0802H3
سوئیچ 8 پورت کی دی تی مدل KP-0802H3

ناموجود

سوئیچ 8 پورت کی دی تی مدل KP-0802H3
برند: KDT
سوییچ 4 پورت کی دی تی مدل KP-0403H4
سوییچ 4 پورت کی دی تی مدل KP-0403H4

ناموجود

سوییچ 4 پورت کی دی تی مدل KP-0403H4
برند: KDT
سوئیچ 20 پورت PoE کی دی تی مدل KS-2000H3
سوئیچ 20 پورت PoE کی دی تی مدل KS-2000H3

ناموجود

سوئیچ 20 پورت PoE کی دی تی مدل KS-2000H3
برند: KDT
کانکتور  کی دی تی مدل  NS-3U8P6UTP بسته 100 عددی
کانکتور کی دی تی مدل NS-3U8P6UTP بسته 100 عددی

ناموجود

کانکتور کی دی تی مدل NS-3U8P6UTP بسته 100 عددی
برند: KDT
پچ کورد CAT6 کی دی تی مدل AR203 طول 2 متر
پچ کورد CAT6 کی دی تی مدل AR203 طول 2 متر

ناموجود

پچ کورد CAT6 کی دی تی مدل AR203 طول 2 متر
برند: KDT
کابل شبکه Cat 6 UTP کی دی تی مدل A6U طول 500 متر
کابل شبکه Cat 6 UTP کی دی تی مدل A6U طول 500 متر

ناموجود

کابل شبکه Cat 6 UTP کی دی تی مدل A6U طول 500 متر
برند: KDT
کابل شبکه Cat6 UTP کی دی تی مدل A6U طول 305 متر
کابل شبکه Cat6 UTP کی دی تی مدل A6U طول 305 متر

ناموجود

کابل شبکه Cat6 UTP کی دی تی مدل A6U طول 305 متر
برند: KDT
پچ کورد CAT6 کی دی تی مدل AR204 طول 3 متر بسته 8 عددی
پچ کورد CAT6 کی دی تی مدل AR204 طول 3 متر بسته 8 عددی

ناموجود

پچ کورد CAT6 کی دی تی مدل AR204 طول 3 متر بسته 8 عددی
برند: KDT
سوئیچ 8 پورت PoE کی دی تی مدل KP-0404H4S-Q1
سوئیچ 8 پورت PoE کی دی تی مدل KP-0404H4S-Q1

ناموجود

سوئیچ 8 پورت PoE کی دی تی مدل KP-0404H4S-Q1
برند: KDT
سوئیچ 26 پورت کی دی تی مدل KC-2600H4SM
سوئیچ 26 پورت کی دی تی مدل KC-2600H4SM

ناموجود

سوئیچ 26 پورت کی دی تی مدل KC-2600H4SM
برند: KDT
پچ کورد CAT6 کی دی تی مدل AR202 طول 1 متر
پچ کورد CAT6 کی دی تی مدل AR202 طول 1 متر

ناموجود

پچ کورد CAT6 کی دی تی مدل AR202 طول 1 متر
برند: KDT
پچ کورد CAT6 کی دی تی مدل AR202 طول 1 متر بسته 8 عددی
پچ کورد CAT6 کی دی تی مدل AR202 طول 1 متر بسته 8 عددی

ناموجود

پچ کورد CAT6 کی دی تی مدل AR202 طول 1 متر بسته 8 عددی