زنبیل نو |مرجع خرید اینترنتی با تخفیف ویژه از برند های مختلف

خانه >
پربازدید ترین ها | پرفروش ترین ها | محبوب ترین ها | جدید ترین ها | ارزان ترین ها | گران ترین ها | سریع ترین ارسال |

برند: Gaz Kermani
گز لقمه 42 درصد پسته ویژه گز کرمانی - 450 گرم
گز لقمه 42 درصد پسته ویژه گز کرمانی - 450 گرم

219,000 تومن

گز لقمه 42 درصد پسته ویژه گز کرمانی - 450 گرم
برند: Gaz Kermani
گز لقمه 28 درصد پسته گز کرمانی مقدار 450 گرم
گز لقمه 28 درصد پسته گز کرمانی مقدار 450 گرم

149,800 تومن

گز لقمه 28 درصد پسته گز کرمانی مقدار 450 گرم
برند: Gaz Kermani
گز اردی 28 درصد مخلوط پسته و بادام گز کرمانی - 450 گرم
گز اردی 28 درصد مخلوط پسته و بادام گز کرمانی - 450 گرم

129,900 تومن

گز اردی 28 درصد مخلوط پسته و بادام گز کرمانی - 450 گرم
برند: Gaz Kermani
سوهان عسلی گزی گز کرمانی - 450 گرم
سوهان عسلی گزی گز کرمانی - 450 گرم

73,000 تومن

سوهان عسلی گزی گز کرمانی - 450 گرم
برند: Gaz Kermani
گز اردی 28 درصد پسته گز کرمانی - 450 گرم
گز اردی 28 درصد پسته گز کرمانی - 450 گرم

149,900 تومن

گز اردی 28 درصد پسته گز کرمانی - 450 گرم
برند: Gaz Kermani
گز آردی 38 درصد پسته گز کرمانی مقدار 450 گرم
گز آردی 38 درصد پسته گز کرمانی مقدار 450 گرم

186,000 تومن

گز آردی 38 درصد پسته گز کرمانی مقدار 450 گرم
برند: Gaz Kermani
گز آردی 28 درصد  پسته گز کرمانی - 250 گرم
گز آردی 28 درصد پسته گز کرمانی - 250 گرم

88,900 تومن

گز آردی 28 درصد پسته گز کرمانی - 250 گرم
برند: Gaz Kermani
گز لقمه 18 درصد  پسته گز کرمانی - 120 گرم
گز لقمه 18 درصد پسته گز کرمانی - 120 گرم

43,900 تومن

گز لقمه 18 درصد پسته گز کرمانی - 120 گرم
برند: Gaz Kermani
گز انگشت پیچ گز کرمانی - 330 گرم
گز انگشت پیچ گز کرمانی - 330 گرم

32,900 تومن

گز انگشت پیچ گز کرمانی - 330 گرم
برند: Gaz Kermani
گز لقمه 28 درصد مخلوط پسته و بادام گز کرمانی - 250 گرم
گز لقمه 28 درصد مخلوط پسته و بادام گز کرمانی - 250 گرم

79,000 تومن

گز لقمه 28 درصد مخلوط پسته و بادام گز کرمانی - 250 گرم
برند: Gaz Kermani
سوهان عسلی لقمه‌ای گز کرمانی - 450 گرم
سوهان عسلی لقمه‌ای گز کرمانی - 450 گرم

106,900 تومن

سوهان عسلی لقمه‌ای گز کرمانی - 450 گرم
برند: Gaz Kermani
گز آردی 42 درصد پسته ویژه گز کرمانی مجموعه 2 عددی
گز آردی 42 درصد پسته ویژه گز کرمانی مجموعه 2 عددی

397,100 تومن

گز آردی 42 درصد پسته ویژه گز کرمانی مجموعه 2 عددی
برند: Gaz Kermani
نبات شاخه زعفرانی گز کرمانی – ۷۰۰ گرم
نبات شاخه زعفرانی گز کرمانی – ۷۰۰ گرم

36,990 تومن

نبات شاخه زعفرانی گز کرمانی – ۷۰۰ گرم
برند: Gaz Kermani
نبات تخت زعفرانی گز کرمانی - 700 گرم
نبات تخت زعفرانی گز کرمانی - 700 گرم

32,900 تومن

نبات تخت زعفرانی گز کرمانی - 700 گرم
برند: Gaz Kermani
گز آردی 28 درصد بادام گز کرمانی مقدار 450 گرم
گز آردی 28 درصد بادام گز کرمانی مقدار 450 گرم

104,900 تومن

گز آردی 28 درصد بادام گز کرمانی مقدار 450 گرم
برند: Gaz Kermani
گز آردی 28 درصد مخلوط پسته و بادام گز کرمانی - 250 گرم
گز آردی 28 درصد مخلوط پسته و بادام گز کرمانی - 250 گرم

78,850 تومن

گز آردی 28 درصد مخلوط پسته و بادام گز کرمانی - 250 گرم
برند: Gaz Kermani
پولکی پسته ای گز کرمانی - 450 گرم
پولکی پسته ای گز کرمانی - 450 گرم

40,850 تومن

پولکی پسته ای گز کرمانی - 450 گرم
برند: Gaz Kermani
گز لقمه 28 درصد مخلوط پسته و بادام گز کرمانی مقدار 450 گرم
گز لقمه 28 درصد مخلوط پسته و بادام گز کرمانی مقدار 450 گرم

124,810 تومن

گز لقمه 28 درصد مخلوط پسته و بادام گز کرمانی مقدار 450 گرم
برند: Gaz Kermani
گز لقمه 28 درصد بادام گز کرمانی مقدار 450 گرم
گز لقمه 28 درصد بادام گز کرمانی مقدار 450 گرم

104,000 تومن

گز لقمه 28 درصد بادام گز کرمانی مقدار 450 گرم
برند: Gaz Kermani
گز آردی 38 درصد بادام گز کرمانی - 450 گرم
گز آردی 38 درصد بادام گز کرمانی - 450 گرم

143,000 تومن

گز آردی 38 درصد بادام گز کرمانی - 450 گرم
برند: Gaz Kermani
گز لقمه 28 درصد پسته گز کرمانی مقدار 250 گرم
گز لقمه 28 درصد پسته گز کرمانی مقدار 250 گرم

85,900 تومن

گز لقمه 28 درصد پسته گز کرمانی مقدار 250 گرم
برند: Gaz Kermani
پولکی زعفرانی ویژه گز کرمانی - 450 گرم
پولکی زعفرانی ویژه گز کرمانی - 450 گرم

27,490 تومن

پولکی زعفرانی ویژه گز کرمانی - 450 گرم
برند: Gaz Kermani
گز لقمه 28 درصد پسته گز کرمانی مجموعه 2 عددی
گز لقمه 28 درصد پسته گز کرمانی مجموعه 2 عددی

279,900 تومن

گز لقمه 28 درصد پسته گز کرمانی مجموعه 2 عددی
برند: Gaz Kermani
گز آردی 28 درصد مخلوط پسته و بادام گز کرمانی مجموعه 2 عددی
گز آردی 28 درصد مخلوط پسته و بادام گز کرمانی مجموعه 2 عددی

265,000 تومن

گز آردی 28 درصد مخلوط پسته و بادام گز کرمانی مجموعه 2 عددی
برند: Gaz Kermani
گز لقمه 18 درصد مخلوط پسته و بادام گز کرمانی - 450 گرم
گز لقمه 18 درصد مخلوط پسته و بادام گز کرمانی - 450 گرم

101,900 تومن

گز لقمه 18 درصد مخلوط پسته و بادام گز کرمانی - 450 گرم
برند: Gaz Kermani
پولکی نارگیلی - 500 گرم
پولکی نارگیلی - 500 گرم

23,900 تومن

پولکی نارگیلی - 500 گرم
برند: Gaz Kermani
گز لقمه 18 درصد بادام گز کرمانی مقدار 450 گرم
گز لقمه 18 درصد بادام گز کرمانی مقدار 450 گرم

90,000 تومن

گز لقمه 18 درصد بادام گز کرمانی مقدار 450 گرم
برند: Gaz Kermani
نبات نی دار زعفرانی گز کرمانی بسته 20 عددی
نبات نی دار زعفرانی گز کرمانی بسته 20 عددی

31,500 تومن

نبات نی دار زعفرانی گز کرمانی بسته 20 عددی
برند: Gaz Kermani
پولکی نارگیلی ویژه گز کرمانی - 450 گرم
پولکی نارگیلی ویژه گز کرمانی - 450 گرم

29,000 تومن

پولکی نارگیلی ویژه گز کرمانی - 450 گرم
برند: Gaz Kermani
گز لقمه 38 درصد بادام گز کرمانی مقدار 450 گرم
گز لقمه 38 درصد بادام گز کرمانی مقدار 450 گرم

126,350 تومن

گز لقمه 38 درصد بادام گز کرمانی مقدار 450 گرم
برند: Gaz Kermani
پولکی لیمویی ویژه گز کرمانی - 450 گرم
پولکی لیمویی ویژه گز کرمانی - 450 گرم

27,500 تومن

پولکی لیمویی ویژه گز کرمانی - 450 گرم
برند: Gaz Kermani
گز لقمه 38 درصد پسته گز کرمانی مقدار 450 گرم
گز لقمه 38 درصد پسته گز کرمانی مقدار 450 گرم

195,900 تومن

گز لقمه 38 درصد پسته گز کرمانی مقدار 450 گرم
برند: Gaz Kermani
گز لقمه 42 درصد بادام گز کرمانی مجموعه 2 عددی
گز لقمه 42 درصد بادام گز کرمانی مجموعه 2 عددی

310,000 تومن

گز لقمه 42 درصد بادام گز کرمانی مجموعه 2 عددی
برند: Gaz Kermani
گز آردی 42 درصد ویژه بادام گز کرمانی - 450 گرم
گز آردی 42 درصد ویژه بادام گز کرمانی - 450 گرم

149,800 تومن

گز آردی 42 درصد ویژه بادام گز کرمانی - 450 گرم
برند: Gaz Kermani
گز لقمه 42 درصد بادام گز کرمانی مقدار 450 گرم
گز لقمه 42 درصد بادام گز کرمانی مقدار 450 گرم

142,900 تومن

گز لقمه 42 درصد بادام گز کرمانی مقدار 450 گرم
برند: Gaz Kermani
گز لقمه 28 درصد بادام گز گرمانی مجموعه 2 عددی
گز لقمه 28 درصد بادام گز گرمانی مجموعه 2 عددی

169,000 تومن

گز لقمه 28 درصد بادام گز گرمانی مجموعه 2 عددی