زنبیل نو |مرجع خرید اینترنتی با تخفیف ویژه از برند های مختلف

خانه >
پربازدید ترین ها | پرفروش ترین ها | محبوب ترین ها | جدید ترین ها | ارزان ترین ها | گران ترین ها | سریع ترین ارسال |

برند: جی اسکیل
رم دسکتاپ DDR4 دو کاناله 3200 مگاهرتز CL16 جی اسکیل سری TRIDENT Z RGB ظرفیت 16 گیگابایت بسته دو عددی
رم دسکتاپ DDR4 دو کاناله 3200 مگاهرتز CL16 جی اسکیل سری TRIDENT Z RGB ظرفیت 16 گیگابایت بسته دو عددی

3,300,000 تومن

رم دسکتاپ DDR4 دو کاناله 3200 مگاهرتز CL16 جی اسکیل سری TRIDENT Z RGB ظرفیت 16 گیگابایت بسته دو عددی
برند: جی اسکیل
رم دسکتاپ DDR4 چهار کاناله 4000 مگاهرتز CL18 جی اسکیل مدل TRIDENTZ RGB ظرفیت 32 گیگابایت
رم دسکتاپ DDR4 چهار کاناله 4000 مگاهرتز CL18 جی اسکیل مدل TRIDENTZ RGB ظرفیت 32 گیگابایت

11,000,000 تومن

رم دسکتاپ DDR4 چهار کاناله 4000 مگاهرتز CL18 جی اسکیل مدل TRIDENTZ RGB ظرفیت 32 گیگابایت
برند: جی اسکیل
رم دسکتاپ DDR4 دو کاناله 4000 مگاهرتز CL18 جی اسکیل مدلTRIDNTZ ROYAL LITE ظرفیت 64 گیگابایت
رم دسکتاپ DDR4 دو کاناله 4000 مگاهرتز CL18 جی اسکیل مدلTRIDNTZ ROYAL LITE ظرفیت 64 گیگابایت

18,000,000 تومن

رم دسکتاپ DDR4 دو کاناله 4000 مگاهرتز CL18 جی اسکیل مدلTRIDNTZ ROYAL LITE ظرفیت 64 گیگابایت
برند: جی اسکیل
رم دسکتاپ DDR4 تک کاناله 3200 مگاهرتز CL16 جی اسکیل مدل AEGIS ظرفیت 8 گیگابایت
رم دسکتاپ DDR4 تک کاناله 3200 مگاهرتز CL16 جی اسکیل مدل AEGIS ظرفیت 8 گیگابایت

1,190,000 تومن

رم دسکتاپ DDR4 تک کاناله 3200 مگاهرتز CL16 جی اسکیل مدل AEGIS ظرفیت 8 گیگابایت
برند: جی اسکیل
رم دسکتاپ DDR4 دو کاناله 4000 مگاهرتز CL18 جی اسکیل مدل TRIDENTZ ROYAL ظرفیت 64 گیگابایت
رم دسکتاپ DDR4 دو کاناله 4000 مگاهرتز CL18 جی اسکیل مدل TRIDENTZ ROYAL ظرفیت 64 گیگابایت

17,000,000 تومن

رم دسکتاپ DDR4 دو کاناله 4000 مگاهرتز CL18 جی اسکیل مدل TRIDENTZ ROYAL ظرفیت 64 گیگابایت
برند: جی اسکیل
رم دسکتاپ DDR4 دو کاناله 4400 مگاهرتز CL19 جی اسکیل مدل RIPJAWZ V ظرفیت 64 گیگابایت
رم دسکتاپ DDR4 دو کاناله 4400 مگاهرتز CL19 جی اسکیل مدل RIPJAWZ V ظرفیت 64 گیگابایت

17,000,000 تومن

رم دسکتاپ DDR4 دو کاناله 4400 مگاهرتز CL19 جی اسکیل مدل RIPJAWZ V ظرفیت 64 گیگابایت
برند: جی اسکیل
رم دسکتاپ DDR4 دو کاناله 3200 مگاهرتز CL16 جی اسکیل سری TRIDENT Z RGB ظرفیت 32 گیگابایت بسته دو عددی
رم دسکتاپ DDR4 دو کاناله 3200 مگاهرتز CL16 جی اسکیل سری TRIDENT Z RGB ظرفیت 32 گیگابایت بسته دو عددی

5,600,000 تومن

رم دسکتاپ DDR4 دو کاناله 3200 مگاهرتز CL16 جی اسکیل سری TRIDENT Z RGB ظرفیت 32 گیگابایت بسته دو عددی
برند: جی اسکیل
رم دسکتاپ DDR4 چهار کاناله 3600 مگاهرتز CL16 جی اسکیل مدل TRIDENTZ RGB ظرفیت 64 گیگابایت
رم دسکتاپ DDR4 چهار کاناله 3600 مگاهرتز CL16 جی اسکیل مدل TRIDENTZ RGB ظرفیت 64 گیگابایت

16,500,000 تومن

رم دسکتاپ DDR4 چهار کاناله 3600 مگاهرتز CL16 جی اسکیل مدل TRIDENTZ RGB ظرفیت 64 گیگابایت
برند: جی اسکیل
رم دسکتاپ DDR4 دو کاناله 3200 مگاهرتز CL16 جی اسکیل مدل aegis ظرفیت 16 گیگابایت
رم دسکتاپ DDR4 دو کاناله 3200 مگاهرتز CL16 جی اسکیل مدل aegis ظرفیت 16 گیگابایت

2,400,000 تومن

رم دسکتاپ DDR4 دو کاناله 3200 مگاهرتز CL16 جی اسکیل مدل aegis ظرفیت 16 گیگابایت
برند: جی اسکیل
رم دسکتاپ DDR4 دو کاناله 4000 مگاهرتز CL18 جی اسکیل مدل TRIDENTZ RGB ظرفیت 64 گیگابایت
رم دسکتاپ DDR4 دو کاناله 4000 مگاهرتز CL18 جی اسکیل مدل TRIDENTZ RGB ظرفیت 64 گیگابایت

16,000,000 تومن

رم دسکتاپ DDR4 دو کاناله 4000 مگاهرتز CL18 جی اسکیل مدل TRIDENTZ RGB ظرفیت 64 گیگابایت
برند: جی اسکیل
رم دسکتاپ DDR4 دو کاناله 3200 مگاهرتز CL16 جی اسکیل مدل Trident Z Royal Gold ظرفیت 32 گیگابایت
رم دسکتاپ DDR4 دو کاناله 3200 مگاهرتز CL16 جی اسکیل مدل Trident Z Royal Gold ظرفیت 32 گیگابایت

6,300,000 تومن

رم دسکتاپ DDR4 دو کاناله 3200 مگاهرتز CL16 جی اسکیل مدل Trident Z Royal Gold ظرفیت 32 گیگابایت
برند: جی اسکیل
 رم دسکتاپ DDR4 تک کاناله 3200 مگاهرتز CL16 جی اسکیل مدل Ripjaws V ظرفیت 16 گیگابایت
رم دسکتاپ DDR4 تک کاناله 3200 مگاهرتز CL16 جی اسکیل مدل Ripjaws V ظرفیت 16 گیگابایت

2,410,000 تومن

رم دسکتاپ DDR4 تک کاناله 3200 مگاهرتز CL16 جی اسکیل مدل Ripjaws V ظرفیت 16 گیگابایت
برند: جی اسکیل
رم دسکتاپ DDR4 دو کاناله 3200 مگاهرتز CL16 جی اسکیل مدل Trident Z Royal Gold ظرفیت 64 گیگابایت
رم دسکتاپ DDR4 دو کاناله 3200 مگاهرتز CL16 جی اسکیل مدل Trident Z Royal Gold ظرفیت 64 گیگابایت

13,530,000 تومن

رم دسکتاپ DDR4 دو کاناله 3200 مگاهرتز CL16 جی اسکیل مدل Trident Z Royal Gold ظرفیت 64 گیگابایت
برند: جی اسکیل
رم دسکتاپ DDR4 دو کاناله 4000 مگاهرتز CL19 جی اسکیل مدل TRIDENTZ ROYAL ظرفیت 32 گیگابایت
رم دسکتاپ DDR4 دو کاناله 4000 مگاهرتز CL19 جی اسکیل مدل TRIDENTZ ROYAL ظرفیت 32 گیگابایت

9,750,000 تومن

رم دسکتاپ DDR4 دو کاناله 4000 مگاهرتز CL19 جی اسکیل مدل TRIDENTZ ROYAL ظرفیت 32 گیگابایت
برند: جی اسکیل
رم دسکتاپ DDR4 دو کاناله 3200 مگاهرتز CL16 جی اسکیل مدل Trident Z Royal Gold ظرفیت 16 گیگابایت
رم دسکتاپ DDR4 دو کاناله 3200 مگاهرتز CL16 جی اسکیل مدل Trident Z Royal Gold ظرفیت 16 گیگابایت

4,113,500 تومن

رم دسکتاپ DDR4 دو کاناله 3200 مگاهرتز CL16 جی اسکیل مدل Trident Z Royal Gold ظرفیت 16 گیگابایت
برند: جی اسکیل
رم دسکتاپ DDR4 تک کاناله 2400 مگاهرتز CL17 جی اسکیل مدل AEGIS ظرفیت 8 گیگابایت
رم دسکتاپ DDR4 تک کاناله 2400 مگاهرتز CL17 جی اسکیل مدل AEGIS ظرفیت 8 گیگابایت

1,159,000 تومن

رم دسکتاپ DDR4 تک کاناله 2400 مگاهرتز CL17 جی اسکیل مدل AEGIS ظرفیت 8 گیگابایت
برند: جی اسکیل
رم دسکتاپ DDR4 دو کاناله 3200 مگاهرتز CL16 جی اسکیل مدل Trident Z ظرفیت 16 گیگابایت
رم دسکتاپ DDR4 دو کاناله 3200 مگاهرتز CL16 جی اسکیل مدل Trident Z ظرفیت 16 گیگابایت

3,200,000 تومن

رم دسکتاپ DDR4 دو کاناله 3200 مگاهرتز CL16 جی اسکیل مدل Trident Z ظرفیت 16 گیگابایت
برند: جی اسکیل
رم دسکتاپ DDR4 دو کاناله 2400 مگاهرتز CL17 جی اسکیل مدل Aegis ظرفیت 16 گیگابایت
رم دسکتاپ DDR4 دو کاناله 2400 مگاهرتز CL17 جی اسکیل مدل Aegis ظرفیت 16 گیگابایت

1,995,000 تومن

رم دسکتاپ DDR4 دو کاناله 2400 مگاهرتز CL17 جی اسکیل مدل Aegis ظرفیت 16 گیگابایت
برند: جی اسکیل
رم کامپیوتر DDR4 دو کاناله 3200 مگاهرتز CL16 جی اسکیل مدل Ripjaws V ظرفیت 16 گیگابایت
رم کامپیوتر DDR4 دو کاناله 3200 مگاهرتز CL16 جی اسکیل مدل Ripjaws V ظرفیت 16 گیگابایت

3,100,000 تومن

رم کامپیوتر DDR4 دو کاناله 3200 مگاهرتز CL16 جی اسکیل مدل Ripjaws V ظرفیت 16 گیگابایت
برند: جی اسکیل
رم دسکتاپ DDR4 دو کاناله 3200 مگاهرتز CL16 جی اسکیل مدل TRIDENTZ RGB ظرفیت 64 گیگابایت
رم دسکتاپ DDR4 دو کاناله 3200 مگاهرتز CL16 جی اسکیل مدل TRIDENTZ RGB ظرفیت 64 گیگابایت

11,300,000 تومن

رم دسکتاپ DDR4 دو کاناله 3200 مگاهرتز CL16 جی اسکیل مدل TRIDENTZ RGB ظرفیت 64 گیگابایت
برند: جی اسکیل
رم دسکتاپ DDR4 تک کاناله 3200 مگاهرتز CL16 جی اسکیل مدل ripjaws v ظرفیت 32 گیگابایت
رم دسکتاپ DDR4 تک کاناله 3200 مگاهرتز CL16 جی اسکیل مدل ripjaws v ظرفیت 32 گیگابایت

4,460,000 تومن

رم دسکتاپ DDR4 تک کاناله 3200 مگاهرتز CL16 جی اسکیل مدل ripjaws v ظرفیت 32 گیگابایت
برند: جی اسکیل
رم دسکتاپ DDR4 دو کاناله 4266 مگاهرتز CL16 جی اسکیل مدل TRIDENTZ ROYAL ELITE ظرفیت 32 گیگابایت
رم دسکتاپ DDR4 دو کاناله 4266 مگاهرتز CL16 جی اسکیل مدل TRIDENTZ ROYAL ELITE ظرفیت 32 گیگابایت

14,250,000 تومن

رم دسکتاپ DDR4 دو کاناله 4266 مگاهرتز CL16 جی اسکیل مدل TRIDENTZ ROYAL ELITE ظرفیت 32 گیگابایت
برند: جی اسکیل
رم دسکتاپ DDR4 تک کاناله 2400 مگاهرتز CL17 جی اسکیل مدل Aegis ظرفیت 4 گیگابایت
رم دسکتاپ DDR4 تک کاناله 2400 مگاهرتز CL17 جی اسکیل مدل Aegis ظرفیت 4 گیگابایت

600,000 تومن

رم دسکتاپ DDR4 تک کاناله 2400 مگاهرتز CL17 جی اسکیل مدل Aegis ظرفیت 4 گیگابایت
برند: جی اسکیل
رم دسکتاپ DDR4 دو کاناله 3000 مگاهرتز CL16 جی اسکیل سری TRIDENT Z RGB ظرفیت 16 گیگابایت بسته دو عددی
رم دسکتاپ DDR4 دو کاناله 3000 مگاهرتز CL16 جی اسکیل سری TRIDENT Z RGB ظرفیت 16 گیگابایت بسته دو عددی

3,360,000 تومن

رم دسکتاپ DDR4 دو کاناله 3000 مگاهرتز CL16 جی اسکیل سری TRIDENT Z RGB ظرفیت 16 گیگابایت بسته دو عددی
برند: جی اسکیل
رم دسکتاپ DDR4 دو کاناله 3600 مگاهرتز CL18 جی اسکیل مدل TRIDENTZ RGB ظرفیت 32 گیگابایت
رم دسکتاپ DDR4 دو کاناله 3600 مگاهرتز CL18 جی اسکیل مدل TRIDENTZ RGB ظرفیت 32 گیگابایت

6,700,000 تومن

رم دسکتاپ DDR4 دو کاناله 3600 مگاهرتز CL18 جی اسکیل مدل TRIDENTZ RGB ظرفیت 32 گیگابایت
برند: جی اسکیل
رم دسکتاپ DDR4 دو کاناله 4000 مگاهرتز جی.اسکیل مدل TridentZ ظرفیت 32 گیگابایت
رم دسکتاپ DDR4 دو کاناله 4000 مگاهرتز جی.اسکیل مدل TridentZ ظرفیت 32 گیگابایت

7,000,000 تومن

رم دسکتاپ DDR4 دو کاناله 4000 مگاهرتز جی.اسکیل مدل TridentZ ظرفیت 32 گیگابایت
برند: جی اسکیل
رم دسکتاپ DDR4 دو کاناله 3200 مگاهرتز CL16 جی اسکیل مدل TRIDENTZ NEO ظرفیت 32 گیگابایت
رم دسکتاپ DDR4 دو کاناله 3200 مگاهرتز CL16 جی اسکیل مدل TRIDENTZ NEO ظرفیت 32 گیگابایت

5,800,000 تومن

رم دسکتاپ DDR4 دو کاناله 3200 مگاهرتز CL16 جی اسکیل مدل TRIDENTZ NEO ظرفیت 32 گیگابایت
برند: جی اسکیل
رم دسکتاپ DDR4 دو کاناله 3600 مگاهرتز CL16 جی اسکیل مدل TRIDENTZ ROYAL ELITE ظرفیت 16 گیگابایت
رم دسکتاپ DDR4 دو کاناله 3600 مگاهرتز CL16 جی اسکیل مدل TRIDENTZ ROYAL ELITE ظرفیت 16 گیگابایت

7,790,000 تومن

رم دسکتاپ DDR4 دو کاناله 3600 مگاهرتز CL16 جی اسکیل مدل TRIDENTZ ROYAL ELITE ظرفیت 16 گیگابایت
برند: جی اسکیل
رم دسکتاپ DDR4 دو کاناله 3200 مگاهرتز CL16 جی اسکیل مدل ripjaws v ظرفیت 32 گیگابایت بسته دو عددی
رم دسکتاپ DDR4 دو کاناله 3200 مگاهرتز CL16 جی اسکیل مدل ripjaws v ظرفیت 32 گیگابایت بسته دو عددی

5,240,000 تومن

رم دسکتاپ DDR4 دو کاناله 3200 مگاهرتز CL16 جی اسکیل مدل ripjaws v ظرفیت 32 گیگابایت بسته دو عددی
برند: جی اسکیل
رم دسکتاپ DDR4 تک کاناله 3200 مگاهرتز CL16 جی اسکیل مدل AEGIS ظرفیت 16 گیگابایت
رم دسکتاپ DDR4 تک کاناله 3200 مگاهرتز CL16 جی اسکیل مدل AEGIS ظرفیت 16 گیگابایت

2,400,000 تومن

رم دسکتاپ DDR4 تک کاناله 3200 مگاهرتز CL16 جی اسکیل مدل AEGIS ظرفیت 16 گیگابایت
برند: جی اسکیل
رم دسکتاپ DDR4 دو کاناله 3600 مگاهرتز CL19 جی اسکیل مدل RIPJAWS ظرفیت 16 گیگابایت
رم دسکتاپ DDR4 دو کاناله 3600 مگاهرتز CL19 جی اسکیل مدل RIPJAWS ظرفیت 16 گیگابایت

3,280,000 تومن

رم دسکتاپ DDR4 دو کاناله 3600 مگاهرتز CL19 جی اسکیل مدل RIPJAWS ظرفیت 16 گیگابایت
برند: جی اسکیل
رم دسکتاپ DDR4 دو کاناله 3200 مگاهرتز CL16 جی اسکیل سری TRIDENT Z RGB ظرفیت 16 گیگابایت
رم دسکتاپ DDR4 دو کاناله 3200 مگاهرتز CL16 جی اسکیل سری TRIDENT Z RGB ظرفیت 16 گیگابایت

3,390,000 تومن

رم دسکتاپ DDR4 دو کاناله 3200 مگاهرتز CL16 جی اسکیل سری TRIDENT Z RGB ظرفیت 16 گیگابایت
برند: جی اسکیل
رم دسکتاپ DDR4 دو کاناله 4000 مگاهرتز CL18 جی اسکیل مدل TRIDENTZ RGBظرفیت 32 گیگابایت
رم دسکتاپ DDR4 دو کاناله 4000 مگاهرتز CL18 جی اسکیل مدل TRIDENTZ RGBظرفیت 32 گیگابایت

7,800,000 تومن

رم دسکتاپ DDR4 دو کاناله 4000 مگاهرتز CL18 جی اسکیل مدل TRIDENTZ RGBظرفیت 32 گیگابایت
برند: جی اسکیل
رم دسکتاپ DDR4 دو کاناله 4000 مگاهرتز CL18 جی اسکیل مدل Trident Z Royal Silver ظرفیت 16 گیگابایت
رم دسکتاپ DDR4 دو کاناله 4000 مگاهرتز CL18 جی اسکیل مدل Trident Z Royal Silver ظرفیت 16 گیگابایت

7,760,000 تومن

رم دسکتاپ DDR4 دو کاناله 4000 مگاهرتز CL18 جی اسکیل مدل Trident Z Royal Silver ظرفیت 16 گیگابایت
برند: جی اسکیل
رم دسکتاپ DDR4 دو کاناله 3600 مگاهرتز CL16 جی اسکیل مدل TRIDENTZ RGB ظرفیت 64 گیگابایت
رم دسکتاپ DDR4 دو کاناله 3600 مگاهرتز CL16 جی اسکیل مدل TRIDENTZ RGB ظرفیت 64 گیگابایت

13,800,000 تومن

رم دسکتاپ DDR4 دو کاناله 3600 مگاهرتز CL16 جی اسکیل مدل TRIDENTZ RGB ظرفیت 64 گیگابایت
برند: جی اسکیل
رم دسکتاپ DDR4 دو کاناله 3200 مگاهرتز CL16 جی اسکیل مدل Trident Z Royal Silver ظرفیت 32 گیگابایت
رم دسکتاپ DDR4 دو کاناله 3200 مگاهرتز CL16 جی اسکیل مدل Trident Z Royal Silver ظرفیت 32 گیگابایت

7,970,000 تومن

رم دسکتاپ DDR4 دو کاناله 3200 مگاهرتز CL16 جی اسکیل مدل Trident Z Royal Silver ظرفیت 32 گیگابایت