زنبیل نو |مرجع خرید اینترنتی با تخفیف ویژه از برند های مختلف

خانه >
پربازدید ترین ها | پرفروش ترین ها | محبوب ترین ها | جدید ترین ها | ارزان ترین ها | گران ترین ها | سریع ترین ارسال |

برند: Fujiya
دم باریک فوجیا مدل GMR-150S سایز 6 اینچ
دم باریک فوجیا مدل GMR-150S سایز 6 اینچ

550,000 تومن

خرید منصفانه
دم باریک فوجیا مدل GMR-150S سایز 6 اینچ
برند: Fujiya
انبردست فوجیا مدل 1050z-200 سایز 8 اینچ
انبردست فوجیا مدل 1050z-200 سایز 8 اینچ

830,000 تومن

خرید منصفانه
انبردست فوجیا مدل 1050z-200 سایز 8 اینچ
برند: Fujiya
انبردست فوجیا مدل 3000Z-225 سایز 9 اینچ
انبردست فوجیا مدل 3000Z-225 سایز 9 اینچ

612,000 تومن

خرید منصفانه
انبردست فوجیا مدل 3000Z-225 سایز 9 اینچ
برند: Fujiya
انبر خار بازکن فوجیا مدل FSB-175 سایز 7 اینچ
انبر خار بازکن فوجیا مدل FSB-175 سایز 7 اینچ

366,000 تومن

خرید منصفانه
انبر خار بازکن فوجیا مدل FSB-175 سایز 7 اینچ
برند: Fujiya
انبردست فوجیا مدل GP-175 سایز 7 اینچ
انبردست فوجیا مدل GP-175 سایز 7 اینچ

646,000 تومن

خرید منصفانه
انبردست فوجیا مدل GP-175 سایز 7 اینچ
برند: Fujiya
انبردست فوجیا مدل GP200 سایز 8 اینچ
انبردست فوجیا مدل GP200 سایز 8 اینچ

499,000 تومن

خرید منصفانه
انبردست فوجیا مدل GP200 سایز 8 اینچ
برند: Fujiya
انبر دم باریک فوجیا مدل 125-350S سایز 5 اینچ
انبر دم باریک فوجیا مدل 125-350S سایز 5 اینچ

480,000 تومن

خرید منصفانه
انبر دم باریک فوجیا مدل 125-350S سایز 5 اینچ
برند: Fujiya
انبردست فوجیا مدل 1050-175 سایز 6 اینچ
انبردست فوجیا مدل 1050-175 سایز 6 اینچ

790,000 تومن

خرید منصفانه
انبردست فوجیا مدل 1050-175 سایز 6 اینچ
برند: Fujiya
انبر خار جمع کن فوجیا مدل FHS-175 سایز 7 اینچ
انبر خار جمع کن فوجیا مدل FHS-175 سایز 7 اینچ

380,000 تومن

خرید منصفانه
انبر خار جمع کن فوجیا مدل FHS-175 سایز 7 اینچ
برند: Fujiya
انبر خار جمع کن فوجیا مدل FHB-175 سایز 7 اینچ
انبر خار جمع کن فوجیا مدل FHB-175 سایز 7 اینچ

366,000 تومن

خرید منصفانه
انبر خار جمع کن فوجیا مدل FHB-175 سایز 7 اینچ
برند: Fujiya
 انبر دست فوجیا مدل GP-150 سایز 6 اینچ
انبر دست فوجیا مدل GP-150 سایز 6 اینچ

445,000 تومن

خرید منصفانه
انبر دست فوجیا مدل GP-150 سایز 6 اینچ
برند: Fujiya
انبر سیم چین فوجیا مدل 150-10 سایز 6 اینچ
انبر سیم چین فوجیا مدل 150-10 سایز 6 اینچ

540,000 تومن

خرید منصفانه
انبر سیم چین فوجیا مدل 150-10 سایز 6 اینچ
برند: Fujiya
انبر دم باریک فوجیا مدل 150-350 سایز 6 اینچ
انبر دم باریک فوجیا مدل 150-350 سایز 6 اینچ

490,000 تومن

خرید منصفانه
انبر دم باریک فوجیا مدل 150-350 سایز 6 اینچ
برند: Fujiya
انبر دم باریک فوجیا مدل 125-350 سایز 5 اینچ
انبر دم باریک فوجیا مدل 125-350 سایز 5 اینچ

480,000 تومن

خرید منصفانه
انبر دم باریک فوجیا مدل 125-350 سایز 5 اینچ
برند: Fujiya
انبر دست فوجیا مدل GP-175 سایز 7 اینچ
انبر دست فوجیا مدل GP-175 سایز 7 اینچ

460,000 تومن

خرید منصفانه
انبر دست فوجیا مدل GP-175 سایز 7 اینچ
برند: Fujiya
 انبر سیم چین فوجیا مدل 125-60 سایز 5 اینچ
انبر سیم چین فوجیا مدل 125-60 سایز 5 اینچ

ناموجود

خرید منصفانه
انبر سیم چین فوجیا مدل 125-60 سایز 5 اینچ
برند: Fujiya
 انبردست فوجیا مدل 3000Z-200 سایز 8 اینچ
انبردست فوجیا مدل 3000Z-200 سایز 8 اینچ

ناموجود

خرید منصفانه
انبردست فوجیا مدل 3000Z-200 سایز 8 اینچ
برند: Fujiya
انبر سیم چین فوجیا مدل 70Z-175 سایز 8 اینچ
انبر سیم چین فوجیا مدل 70Z-175 سایز 8 اینچ

ناموجود

خرید منصفانه
انبر سیم چین فوجیا مدل 70Z-175 سایز 8 اینچ
برند: Fujiya
 کابل بر فوجیا مدل 240-600 سایز 10 اینچ
کابل بر فوجیا مدل 240-600 سایز 10 اینچ

ناموجود

خرید منصفانه
کابل بر فوجیا مدل 240-600 سایز 10 اینچ
برند: Fujiya
سیم چین فوجیا مدل PP60-150S سایز 6 اینچ
سیم چین فوجیا مدل PP60-150S سایز 6 اینچ

ناموجود

خرید منصفانه
سیم چین فوجیا مدل PP60-150S سایز 6 اینچ
برند: Fujiya
انبر دم باریک فوجیا مدل MP9-110 سایز 4.5 اینچ
انبر دم باریک فوجیا مدل MP9-110 سایز 4.5 اینچ

ناموجود

خرید منصفانه
انبر دم باریک فوجیا مدل MP9-110 سایز 4.5 اینچ
برند: Fujiya
انبر سیم چین فوجیا مدل 175-770 سایز 8 اینچ
انبر سیم چین فوجیا مدل 175-770 سایز 8 اینچ

ناموجود

خرید منصفانه
انبر سیم چین فوجیا مدل 175-770 سایز 8 اینچ
برند: Fujiya
انبر پرس سرسیم فوجیا مدل FA001 سایز 220 میلی متر
انبر پرس سرسیم فوجیا مدل FA001 سایز 220 میلی متر

ناموجود

خرید منصفانه
انبر پرس سرسیم فوجیا مدل FA001 سایز 220 میلی متر
برند: Fujiya
انبردست فوجیا مدل GP-200 سایز 8 اینچ
انبردست فوجیا مدل GP-200 سایز 8 اینچ

ناموجود

خرید منصفانه
انبردست فوجیا مدل GP-200 سایز 8 اینچ
برند: Fujiya
انبردست فوجیا مدل 1050Z-175 سایز 7 اینچ
انبردست فوجیا مدل 1050Z-175 سایز 7 اینچ

ناموجود

خرید منصفانه
انبردست فوجیا مدل 1050Z-175 سایز 7 اینچ
برند: Fujiya
انبر سیم چین فوجیا مدل 70z-175 سایز 7 اینچ
انبر سیم چین فوجیا مدل 70z-175 سایز 7 اینچ

ناموجود

خرید منصفانه
انبر سیم چین فوجیا مدل 70z-175 سایز 7 اینچ
برند: Fujiya
انبر پرس سرسیم فوجیا مدل FA106 سایز 10 اینچ
انبر پرس سرسیم فوجیا مدل FA106 سایز 10 اینچ

ناموجود

خرید منصفانه
انبر پرس سرسیم فوجیا مدل FA106 سایز 10 اینچ
برند: Fujiya
سیم چین فوجیا مدل 70-175سایز 7 اینچ
سیم چین فوجیا مدل 70-175سایز 7 اینچ

ناموجود

خرید منصفانه
سیم چین فوجیا مدل 70-175سایز 7 اینچ
برند: Fujiya
دم باریک فوجیا مدل GR-150S سایز 6 اینچ
دم باریک فوجیا مدل GR-150S سایز 6 اینچ

ناموجود

خرید منصفانه
دم باریک فوجیا مدل GR-150S سایز 6 اینچ
برند: Fujiya
انبر خار بازکن فوجیا مدل FSS175 سایز 7 اینچ
انبر خار بازکن فوجیا مدل FSS175 سایز 7 اینچ

ناموجود

خرید منصفانه
انبر خار بازکن فوجیا مدل FSS175 سایز 7 اینچ
برند: Fujiya
انبر پرس سرسیم فوجیا مدل FA004 سایز 9 اینچ
انبر پرس سرسیم فوجیا مدل FA004 سایز 9 اینچ

ناموجود

خرید منصفانه
انبر پرس سرسیم فوجیا مدل FA004 سایز 9 اینچ
برند: Fujiya
 انبر پرس سرسیم فوجیا مدل FA003 سایز 9 اینچ
انبر پرس سرسیم فوجیا مدل FA003 سایز 9 اینچ

ناموجود

خرید منصفانه
انبر پرس سرسیم فوجیا مدل FA003 سایز 9 اینچ
برند: Fujiya
سیم چین فوجیا مدل 707S-150 سایز 6 اینچ
سیم چین فوجیا مدل 707S-150 سایز 6 اینچ

ناموجود

خرید منصفانه
سیم چین فوجیا مدل 707S-150 سایز 6 اینچ
برند: Fujiya
 انبر پرس سرسیم فوجیا مدل FA002 سایز 9 اینچ
انبر پرس سرسیم فوجیا مدل FA002 سایز 9 اینچ

ناموجود

خرید منصفانه
انبر پرس سرسیم فوجیا مدل FA002 سایز 9 اینچ
برند: Fujiya
سیم چین فوجیا مدل 60S-125 سایز 5 اینچ
سیم چین فوجیا مدل 60S-125 سایز 5 اینچ

ناموجود

خرید منصفانه
سیم چین فوجیا مدل 60S-125 سایز 5 اینچ
برند: Fujiya
قیچی شلنگ بر فوجیا مدل FF-28
قیچی شلنگ بر فوجیا مدل FF-28

ناموجود

خرید منصفانه
قیچی شلنگ بر فوجیا مدل FF-28