زنبیل نو |مرجع خرید اینترنتی با تخفیف ویژه از برند های مختلف

خانه >
پربازدید ترین ها | پرفروش ترین ها | محبوب ترین ها | جدید ترین ها | ارزان ترین ها | گران ترین ها | سریع ترین ارسال |

برند: FARTEST
هیتر استیرر فرتست مدل HPMA700
هیتر استیرر فرتست مدل HPMA700

ناموجود

هیتر استیرر فرتست مدل HPMA700
برند: FARTEST
هیتر استیرر فرتست مدل HPMT 700
هیتر استیرر فرتست مدل HPMT 700

ناموجود

هیتر استیرر فرتست مدل HPMT 700
برند: FARTEST
سانتریفوژ فرتست مدل VS4000C
سانتریفوژ فرتست مدل VS4000C

ناموجود

سانتریفوژ فرتست مدل VS4000C
برند: FARTEST
سانتریفوژ فرتست مدل VS4000D
سانتریفوژ فرتست مدل VS4000D

ناموجود

سانتریفوژ فرتست مدل VS4000D
برند: FARTEST
کیت رنگ آمیزی آلبرت فرتست مدل FAR203050
کیت رنگ آمیزی آلبرت فرتست مدل FAR203050

ناموجود

کیت رنگ آمیزی آلبرت فرتست مدل FAR203050
برند: FARTEST
 سانتریفیوژ فرتست مدل HS18500
سانتریفیوژ فرتست مدل HS18500

ناموجود

سانتریفیوژ فرتست مدل HS18500
برند: FARTEST
روتور سانتریفیوژ فرتست مدل R1VS
روتور سانتریفیوژ فرتست مدل R1VS

ناموجود

روتور سانتریفیوژ فرتست مدل R1VS
برند: FARTEST
محلول گیمسا فرتست مدل FAR106018 حجم 250 میلی یتر
محلول گیمسا فرتست مدل FAR106018 حجم 250 میلی یتر

ناموجود

محلول گیمسا فرتست مدل FAR106018 حجم 250 میلی یتر
برند: FARTEST
کیت رنگ آمیزی اسپور فرتست مدل FAR106004
کیت رنگ آمیزی اسپور فرتست مدل FAR106004

ناموجود

کیت رنگ آمیزی اسپور فرتست مدل FAR106004
برند: FARTEST
کیت رنگ آمیزی کپسول فرتست مدل FAR106005
کیت رنگ آمیزی کپسول فرتست مدل FAR106005

ناموجود

کیت رنگ آمیزی کپسول فرتست مدل FAR106005
برند: FARTEST
روتور سانتریفیوژ فرتست مدل R7HS
روتور سانتریفیوژ فرتست مدل R7HS

ناموجود

روتور سانتریفیوژ فرتست مدل R7HS
برند: FARTEST
معرف متیل رد فرتست مدل FAR203013 حجم 15 میلی لیتر
معرف متیل رد فرتست مدل FAR203013 حجم 15 میلی لیتر

ناموجود

معرف متیل رد فرتست مدل FAR203013 حجم 15 میلی لیتر
برند: FARTEST
معرف  VP2 فرتست مدل FAR203015 حجم 15میلی لیتر
معرف VP2 فرتست مدل FAR203015 حجم 15میلی لیتر

ناموجود

معرف VP2 فرتست مدل FAR203015 حجم 15میلی لیتر
برند: FARTEST
روتور سانتریفیوژ فرتست مدل R3VS
روتور سانتریفیوژ فرتست مدل R3VS

ناموجود

روتور سانتریفیوژ فرتست مدل R3VS
برند: FARTEST
چسب انتلان فرتست مدل FAR203022 حجم 250 میلی لیتر
چسب انتلان فرتست مدل FAR203022 حجم 250 میلی لیتر

ناموجود

چسب انتلان فرتست مدل FAR203022 حجم 250 میلی لیتر
برند: FARTEST
محلول EA50 فرتست مدل FAR203018 حجم 250 میلی لیتر
محلول EA50 فرتست مدل FAR203018 حجم 250 میلی لیتر

ناموجود

محلول EA50 فرتست مدل FAR203018 حجم 250 میلی لیتر
برند: FARTEST
محلول OG6 فرتست مدل FAR203019 حجم 250 میلی لیتر
محلول OG6 فرتست مدل FAR203019 حجم 250 میلی لیتر

ناموجود

محلول OG6 فرتست مدل FAR203019 حجم 250 میلی لیتر
برند: FARTEST
روغن ایمرسیون فرتست مدل FAR203023 حجم 250 سی سی
روغن ایمرسیون فرتست مدل FAR203023 حجم 250 سی سی

ناموجود

روغن ایمرسیون فرتست مدل FAR203023 حجم 250 سی سی
برند: FARTEST
لوله غیروکیوم فرتست مدل Plain بسته 1500 عددی
لوله غیروکیوم فرتست مدل Plain بسته 1500 عددی

ناموجود

لوله غیروکیوم فرتست مدل Plain بسته 1500 عددی
برند: FARTEST
معرف نیترات B فرتست مدل FAR203012 حجم 15میلی لیتر
معرف نیترات B فرتست مدل FAR203012 حجم 15میلی لیتر

ناموجود

معرف نیترات B فرتست مدل FAR203012 حجم 15میلی لیتر
برند: FARTEST
محلول ائوزین یلو فرتست مدل FAR203020 حجم 250 میلی لیتر
محلول ائوزین یلو فرتست مدل FAR203020 حجم 250 میلی لیتر

ناموجود

محلول ائوزین یلو فرتست مدل FAR203020 حجم 250 میلی لیتر
برند: FARTEST
روتور سانتریفیوژ فرتست مدل R5HS
روتور سانتریفیوژ فرتست مدل R5HS

ناموجود

روتور سانتریفیوژ فرتست مدل R5HS
برند: FARTEST
معرف فهلینگ A فرتست مدل FAR106056 حجم 15میلی لیتر
معرف فهلینگ A فرتست مدل FAR106056 حجم 15میلی لیتر

ناموجود

معرف فهلینگ A فرتست مدل FAR106056 حجم 15میلی لیتر
برند: FARTEST
کیت رنگ آمیزی گرم فرتست مدل FAR106001
کیت رنگ آمیزی گرم فرتست مدل FAR106001

ناموجود

کیت رنگ آمیزی گرم فرتست مدل FAR106001
برند: FARTEST
شیکر اوربیتالی فرتست مدل OSX8
شیکر اوربیتالی فرتست مدل OSX8

ناموجود

شیکر اوربیتالی فرتست مدل OSX8
برند: FARTEST
لوله غیروکیوم فرتست مدل CBC K2EDTA
لوله غیروکیوم فرتست مدل CBC K2EDTA

ناموجود

لوله غیروکیوم فرتست مدل CBC K2EDTA
برند: FARTEST
لوله غیروکیوم فرتست مدل PT-PTT
لوله غیروکیوم فرتست مدل PT-PTT

ناموجود

لوله غیروکیوم فرتست مدل PT-PTT
برند: FARTEST
معرف کواکس فرتست مدل FAR203003 حجم 15 میلی لیتر
معرف کواکس فرتست مدل FAR203003 حجم 15 میلی لیتر

ناموجود

معرف کواکس فرتست مدل FAR203003 حجم 15 میلی لیتر
برند: FARTEST
روتور سانتریفیوژ فرتست مدل R2VS
روتور سانتریفیوژ فرتست مدل R2VS

ناموجود

روتور سانتریفیوژ فرتست مدل R2VS
برند: FARTEST
محلول هماتوکسیلین هاریس فرتست مدل FAR203016 حجم 250 میلی لیتر
محلول هماتوکسیلین هاریس فرتست مدل FAR203016 حجم 250 میلی لیتر

ناموجود

محلول هماتوکسیلین هاریس فرتست مدل FAR203016 حجم 250 میلی لیتر
برند: FARTEST
معرف فهلینگ B فرتست مدل FAR106057 حجم 15میلی لیتر
معرف فهلینگ B فرتست مدل FAR106057 حجم 15میلی لیتر

ناموجود

معرف فهلینگ B فرتست مدل FAR106057 حجم 15میلی لیتر
برند: FARTEST
معرف متیل نارنجی فرتست مدل FAR106049 حجم 15میلی لیتر
معرف متیل نارنجی فرتست مدل FAR106049 حجم 15میلی لیتر

ناموجود

معرف متیل نارنجی فرتست مدل FAR106049 حجم 15میلی لیتر
برند: FARTEST
روتور سانتریفیوژ فرتست مدل R4HS
روتور سانتریفیوژ فرتست مدل R4HS

ناموجود

روتور سانتریفیوژ فرتست مدل R4HS
برند: FARTEST
لوله غیروکیوم فرتست مدل ESR
لوله غیروکیوم فرتست مدل ESR

ناموجود

لوله غیروکیوم فرتست مدل ESR
برند: FARTEST
معرف ارلیخ فرتست مدل FAR203007 حجم 15 میلی لیتر
معرف ارلیخ فرتست مدل FAR203007 حجم 15 میلی لیتر

ناموجود

معرف ارلیخ فرتست مدل FAR203007 حجم 15 میلی لیتر
برند: FARTEST
محلول هماتوکسیلین مایر فرتست مدل FAR203017 حجم 250 میلی لیتر
محلول هماتوکسیلین مایر فرتست مدل FAR203017 حجم 250 میلی لیتر

ناموجود

محلول هماتوکسیلین مایر فرتست مدل FAR203017 حجم 250 میلی لیتر