زنبیل نو |مرجع خرید اینترنتی با تخفیف ویژه از برند های مختلف

خانه >
پربازدید ترین ها | پرفروش ترین ها | محبوب ترین ها | جدید ترین ها | ارزان ترین ها | گران ترین ها | سریع ترین ارسال |

برند: Cisco
سوییچ 24 پورت POE سیسکو مدل WS-C2960-24PC-L
سوییچ 24 پورت POE سیسکو مدل WS-C2960-24PC-L

2,990,000 تومن

سوییچ 24 پورت POE سیسکو مدل WS-C2960-24PC-L
برند: Cisco
سوئیچ شبکه 24 پورت سیسکو مدل WS-C3850-24XS-E
سوئیچ شبکه 24 پورت سیسکو مدل WS-C3850-24XS-E

250,000,000 تومن

سوئیچ شبکه 24 پورت سیسکو مدل WS-C3850-24XS-E
برند: Cisco
سوییچ 24 پورت سیسکو مدل WS-C2960-24TC-L
سوییچ 24 پورت سیسکو مدل WS-C2960-24TC-L

2,450,000 تومن

سوییچ 24 پورت سیسکو مدل WS-C2960-24TC-L
برند: Cisco
سوییچ 48 پورت سیسکو مدل WS-C2960-48TT-L
سوییچ 48 پورت سیسکو مدل WS-C2960-48TT-L

2,050,000 تومن

سوییچ 48 پورت سیسکو مدل WS-C2960-48TT-L
برند: Cisco
تلفن تحت شبکه سیسکو مدل  IP Phone 7941
تلفن تحت شبکه سیسکو مدل  IP Phone 7941

800,000 تومن

تلفن تحت شبکه سیسکو مدل  IP Phone 7941
برند: Cisco
تلفن تحت شبکه سیسکو مدل CP-7945G
تلفن تحت شبکه سیسکو مدل CP-7945G

850,000 تومن

تلفن تحت شبکه سیسکو مدل CP-7945G
برند: Cisco
سوئیچ شبکه 12 پورت سیسکو مدل WS-C3850-12XS-S
سوئیچ شبکه 12 پورت سیسکو مدل WS-C3850-12XS-S

199,500,000 تومن

سوئیچ شبکه 12 پورت سیسکو مدل WS-C3850-12XS-S
برند: Cisco
سوییچ 48 پورت POE سیسکو مدل WS-2960S-48FPS-L
سوییچ 48 پورت POE سیسکو مدل WS-2960S-48FPS-L

6,050,000 تومن

سوییچ 48 پورت POE سیسکو مدل WS-2960S-48FPS-L
برند: Cisco
سوییچ 24 پورت سیسکو مدل WS-C2960G-24TC-L
سوییچ 24 پورت سیسکو مدل WS-C2960G-24TC-L

3,920,000 تومن

سوییچ 24 پورت سیسکو مدل WS-C2960G-24TC-L
برند: Cisco
سوییچ 48 پورت سیسکو مدل WS-C2960-48PST-L
سوییچ 48 پورت سیسکو مدل WS-C2960-48PST-L

2,950,000 تومن

سوییچ 48 پورت سیسکو مدل WS-C2960-48PST-L
برند: Cisco
سوییچ 24 پورت سیسکو مدل C2960X-24TSL
سوییچ 24 پورت سیسکو مدل C2960X-24TSL

24,100,000 تومن

سوییچ 24 پورت سیسکو مدل C2960X-24TSL
برند: Cisco
تلفن تحت شبکه سیسکو مدل 6921
تلفن تحت شبکه سیسکو مدل 6921

770,000 تومن

تلفن تحت شبکه سیسکو مدل 6921
برند: Cisco
روتر سیسکو مدل ISR4351
روتر سیسکو مدل ISR4351

52,000,000 تومن

روتر سیسکو مدل ISR4351
برند: Cisco
تلفن تحت شبکه سیسکو مدل CP-7962G
تلفن تحت شبکه سیسکو مدل CP-7962G

680,000 تومن

تلفن تحت شبکه سیسکو مدل CP-7962G
برند: Cisco
اکسس پوینت بی سیم سیسکو مدل AIRCAP 2802
اکسس پوینت بی سیم سیسکو مدل AIRCAP 2802

16,600,000 تومن

اکسس پوینت بی سیم سیسکو مدل AIRCAP 2802
برند: Cisco
سوییچ 24 پورت سیسکو مدل WS-3750G-24-S1U
سوییچ 24 پورت سیسکو مدل WS-3750G-24-S1U

4,800,000 تومن

سوییچ 24 پورت سیسکو مدل WS-3750G-24-S1U
برند: Cisco
سوییچ 24 پورت سیسکو مدل WS-C2960S-24TS-S
سوییچ 24 پورت سیسکو مدل WS-C2960S-24TS-S

3,900,000 تومن

سوییچ 24 پورت سیسکو مدل WS-C2960S-24TS-S
برند: Cisco
سوییچ 24 پورت سیسکو مدل WS-C2960-48TC-L
سوییچ 24 پورت سیسکو مدل WS-C2960-48TC-L

2,460,000 تومن

سوییچ 24 پورت سیسکو مدل WS-C2960-48TC-L
برند: Cisco
سوییچ 24 پورت POE سیسکو مدل WS-C2960S-24PS-L
سوییچ 24 پورت POE سیسکو مدل WS-C2960S-24PS-L

6,350,000 تومن

سوییچ 24 پورت POE سیسکو مدل WS-C2960S-24PS-L
برند: Cisco
ماژول فیبر نوری سیسکو مدل SFP-10G-SR
ماژول فیبر نوری سیسکو مدل SFP-10G-SR

440,000 تومن

ماژول فیبر نوری سیسکو مدل SFP-10G-SR
برند: Cisco
سوییچ 24 پورت سیسکو مدل WS-C2960S-24TS-L
سوییچ 24 پورت سیسکو مدل WS-C2960S-24TS-L

4,180,000 تومن

سوییچ 24 پورت سیسکو مدل WS-C2960S-24TS-L
برند: Cisco
سوییچ 48 پورت POE سیسکو مدل WS-C3750-48PS-S
سوییچ 48 پورت POE سیسکو مدل WS-C3750-48PS-S

3,250,000 تومن

سوییچ 48 پورت POE سیسکو مدل WS-C3750-48PS-S
برند: Cisco
سوییچ 48 پورت سیسکو مدل WS-C2960S-48TS-L
سوییچ 48 پورت سیسکو مدل WS-C2960S-48TS-L

4,100,000 تومن

سوییچ 48 پورت سیسکو مدل WS-C2960S-48TS-L
برند: Cisco
سوییچ 24 پورت POE سیسکو مدل WS-C3750G-24PS-S
سوییچ 24 پورت POE سیسکو مدل WS-C3750G-24PS-S

6,500,000 تومن

سوییچ 24 پورت POE سیسکو مدل WS-C3750G-24PS-S
برند: Cisco
سوئیچ 8 پورت POE سیسکو مدل WS-C3560CX-8PC-S
سوئیچ 8 پورت POE سیسکو مدل WS-C3560CX-8PC-S

7,700,000 تومن

سوئیچ 8 پورت POE سیسکو مدل WS-C3560CX-8PC-S
برند: Cisco
سوئیچ شبکه 24 پورت سیسکو مدل WS-C3850-24XS-S
سوئیچ شبکه 24 پورت سیسکو مدل WS-C3850-24XS-S

240,000,000 تومن

سوئیچ شبکه 24 پورت سیسکو مدل WS-C3850-24XS-S
برند: Cisco
کابل کنسول شبکه سیسکو مدل CAB-COE
کابل کنسول شبکه سیسکو مدل CAB-COE

50,000 تومن

کابل کنسول شبکه سیسکو مدل CAB-COE
برند: Cisco
ماژول فیبر سیسکو مدل GLC-LH-SM
ماژول فیبر سیسکو مدل GLC-LH-SM

175,000 تومن

ماژول فیبر سیسکو مدل GLC-LH-SM
برند: Cisco
سوییچ 48 پورت سیسکو مدل C2960-48TS-LL
سوییچ 48 پورت سیسکو مدل C2960-48TS-LL

39,500,000 تومن

سوییچ 48 پورت سیسکو مدل C2960-48TS-LL
برند: Cisco
سوییچ 48 پورت سیسکو مدل WS-C2960X-48TS-L
سوییچ 48 پورت سیسکو مدل WS-C2960X-48TS-L

37,500,000 تومن

سوییچ 48 پورت سیسکو مدل WS-C2960X-48TS-L
برند: Cisco
ماژول فیبر سیسکو مدل GLC-LH-SM
ماژول فیبر سیسکو مدل GLC-LH-SM

200,000 تومن

ماژول فیبر سیسکو مدل GLC-LH-SM
برند: Cisco
سوئیچ شبکه 24 پورت سیسکو مدل WS-C3560G-24PS-S
سوئیچ شبکه 24 پورت سیسکو مدل WS-C3560G-24PS-S

5,400,000 تومن

سوئیچ شبکه 24 پورت سیسکو مدل WS-C3560G-24PS-S
برند: Cisco
سوئیچ 12 پورت POE سیسکو مدل WS-C3560-12PC-S
سوئیچ 12 پورت POE سیسکو مدل WS-C3560-12PC-S

5,500,000 تومن

سوئیچ 12 پورت POE سیسکو مدل WS-C3560-12PC-S
برند: Cisco
سوئیچ شبکه 48 پورت سیسکو مدل WS-C4948E-F
سوئیچ شبکه 48 پورت سیسکو مدل WS-C4948E-F

25,900,000 تومن

سوئیچ شبکه 48 پورت سیسکو مدل WS-C4948E-F
برند: Cisco
سوئیچ شبکه 24 پورت سیسکو مدل WS-C3850-24T-S
سوئیچ شبکه 24 پورت سیسکو مدل WS-C3850-24T-S

65,000,000 تومن

سوئیچ شبکه 24 پورت سیسکو مدل WS-C3850-24T-S
برند: Cisco
ماژول فیبر نوری سیسکو مدل GLS-HL-SM
ماژول فیبر نوری سیسکو مدل GLS-HL-SM

225,000 تومن

ماژول فیبر نوری سیسکو مدل GLS-HL-SM