زنبیل نو |مرجع خرید اینترنتی با تخفیف ویژه از برند های مختلف

خانه >
پربازدید ترین ها | پرفروش ترین ها | محبوب ترین ها | جدید ترین ها | ارزان ترین ها | گران ترین ها | سریع ترین ارسال |

برند: سیمبریو
شیر خودکار سیمبریو مدل 1/2 2 اینچ
شیر خودکار سیمبریو مدل 1/2 2 اینچ

ناموجود

شیر خودکار سیمبریو مدل 1/2 2 اینچ
برند: سیمبریو
شیر فلکه سیمبریو مدل 1/2 2 اینچ
شیر فلکه سیمبریو مدل 1/2 2 اینچ

ناموجود

شیر فلکه سیمبریو مدل 1/2 2 اینچ
برند: سیمبریو
شیر یک طرفه فنری سیمبریو مدل 30 سایز 1 اینچ
شیر یک طرفه فنری سیمبریو مدل 30 سایز 1 اینچ

ناموجود

شیر یک طرفه فنری سیمبریو مدل 30 سایز 1 اینچ
برند: سیمبریو
شیر صافی سیمبریو مدل PN20 سایز 1 اینچ
شیر صافی سیمبریو مدل PN20 سایز 1 اینچ

ناموجود

شیر صافی سیمبریو مدل PN20 سایز 1 اینچ
برند: سیمبریو
مایع تفلون سیمبریو مدل cim7010
مایع تفلون سیمبریو مدل cim7010

ناموجود

مایع تفلون سیمبریو مدل cim7010
برند: سیمبریو
شیر فلکه برنجی سیمبریو مدل PN40  سایز 1 اینچ
شیر فلکه برنجی سیمبریو مدل PN40 سایز 1 اینچ

ناموجود

شیر فلکه برنجی سیمبریو مدل PN40 سایز 1 اینچ
برند: سیمبریو
شیر یک طرفه فنری سیمبریو مدل 30 سایز 3/4 اینچ
شیر یک طرفه فنری سیمبریو مدل 30 سایز 3/4 اینچ

ناموجود

شیر یک طرفه فنری سیمبریو مدل 30 سایز 3/4 اینچ
برند: سیمبریو
شیر فلکه سیمبریو مدل 100 سایز 1/2 1 اینچ
شیر فلکه سیمبریو مدل 100 سایز 1/2 1 اینچ

ناموجود

شیر فلکه سیمبریو مدل 100 سایز 1/2 1 اینچ
برند: سیمبریو
شیر فلکه سیمبریو مدل PN16 سایز 1/4 1 اینچ
شیر فلکه سیمبریو مدل PN16 سایز 1/4 1 اینچ

ناموجود

شیر فلکه سیمبریو مدل PN16 سایز 1/4 1 اینچ
برند: سیمبریو
شیر گازی سیمبریو مدل 16NPT  سایز 2 اینچ
شیر گازی سیمبریو مدل 16NPT سایز 2 اینچ

ناموجود

شیر گازی سیمبریو مدل 16NPT سایز 2 اینچ
برند: سیمبریو
شیر فشار شکن سیمبریو مدل cim 1430 N سایز 2 اینچ
شیر فشار شکن سیمبریو مدل cim 1430 N سایز 2 اینچ

ناموجود

شیر فشار شکن سیمبریو مدل cim 1430 N سایز 2 اینچ
برند: سیمبریو
شیر فلکه سیمبریو مدل 1-cim50
شیر فلکه سیمبریو مدل 1-cim50

ناموجود

شیر فلکه سیمبریو مدل 1-cim50
برند: سیمبریو
شیر فلکه سیمبریو مدل PN16 سایز 2 اینچ
شیر فلکه سیمبریو مدل PN16 سایز 2 اینچ

ناموجود

شیر فلکه سیمبریو مدل PN16 سایز 2 اینچ
برند: سیمبریو
شیر فلکه سوزنی سیمبریو مدل PN10 سایز 3/4 اینچ
شیر فلکه سوزنی سیمبریو مدل PN10 سایز 3/4 اینچ

ناموجود

شیر فلکه سوزنی سیمبریو مدل PN10 سایز 3/4 اینچ
برند: سیمبریو
شیر فشار شکن سیمبریو مدل cim 1060 N سایز 3/4 اینچ
شیر فشار شکن سیمبریو مدل cim 1060 N سایز 3/4 اینچ

ناموجود

شیر فشار شکن سیمبریو مدل cim 1060 N سایز 3/4 اینچ
برند: سیمبریو
شیر مینی توپی سیمبریو مدل PN150 سایز 1/2 اینچ
شیر مینی توپی سیمبریو مدل PN150 سایز 1/2 اینچ

ناموجود

شیر مینی توپی سیمبریو مدل PN150 سایز 1/2 اینچ
برند: سیمبریو
شیر فلکه سیمبریو مدل PN16 سایز 1/2 اینچ
شیر فلکه سیمبریو مدل PN16 سایز 1/2 اینچ

ناموجود

شیر فلکه سیمبریو مدل PN16 سایز 1/2 اینچ
برند: سیمبریو
شیر گازی سیمبریو مدل 16NPT سایز 3/4 اینچ
شیر گازی سیمبریو مدل 16NPT سایز 3/4 اینچ

ناموجود

شیر گازی سیمبریو مدل 16NPT سایز 3/4 اینچ
برند: سیمبریو
شیر فلکه سیمبریو مدل PN16
شیر فلکه سیمبریو مدل PN16

ناموجود

شیر فلکه سیمبریو مدل PN16
برند: سیمبریو
شیر فلکه سیمبریو مدل PN16
شیر فلکه سیمبریو مدل PN16

ناموجود

شیر فلکه سیمبریو مدل PN16
برند: سیمبریو
شیر فلکه سوزنی سیمبریو مدل PN16 سایز 11/4 اینچ
شیر فلکه سوزنی سیمبریو مدل PN16 سایز 11/4 اینچ

ناموجود

شیر فلکه سوزنی سیمبریو مدل PN16 سایز 11/4 اینچ
برند: سیمبریو
شیر فلکه سوزنی سیمبریو مدل PN16 سایز 1 اینچ
شیر فلکه سوزنی سیمبریو مدل PN16 سایز 1 اینچ

ناموجود

شیر فلکه سوزنی سیمبریو مدل PN16 سایز 1 اینچ
برند: سیمبریو
شیر صافی سیمبریو مدل PN20 سایز 1/4 1 اینچ
شیر صافی سیمبریو مدل PN20 سایز 1/4 1 اینچ

ناموجود

شیر صافی سیمبریو مدل PN20 سایز 1/4 1 اینچ
برند: سیمبریو
شیر فلکه سیمبریو مدل PN20 سایز 1 اینچ
شیر فلکه سیمبریو مدل PN20 سایز 1 اینچ

ناموجود

شیر فلکه سیمبریو مدل PN20 سایز 1 اینچ
برند: سیمبریو
شیر فلکه سیمبریو مدل  PN16  سایز 1 اینچ
شیر فلکه سیمبریو مدل PN16 سایز 1 اینچ

ناموجود

شیر فلکه سیمبریو مدل PN16 سایز 1 اینچ
برند: سیمبریو
شیر صافی سیمبریو مدل PN20 سایز 2 اینچ
شیر صافی سیمبریو مدل PN20 سایز 2 اینچ

ناموجود

شیر صافی سیمبریو مدل PN20 سایز 2 اینچ
برند: سیمبریو
شیر فلکه سیمبریو مدل PN10 سایز 1 اینچ
شیر فلکه سیمبریو مدل PN10 سایز 1 اینچ

ناموجود

شیر فلکه سیمبریو مدل PN10 سایز 1 اینچ
برند: سیمبریو
شیر فلکه سیمبریو مدل PN16 سایز 3/4 اینچ
شیر فلکه سیمبریو مدل PN16 سایز 3/4 اینچ

ناموجود

شیر فلکه سیمبریو مدل PN16 سایز 3/4 اینچ
برند: سیمبریو
شیر گازی سیمبریو مدل 10 سایز 1/2 اینچ
شیر گازی سیمبریو مدل 10 سایز 1/2 اینچ

ناموجود

شیر گازی سیمبریو مدل 10 سایز 1/2 اینچ
برند: سیمبریو
شیر فشار شکن سیمبریو مدل cim 1060 N سایز 1/2 اینچ
شیر فشار شکن سیمبریو مدل cim 1060 N سایز 1/2 اینچ

ناموجود

شیر فشار شکن سیمبریو مدل cim 1060 N سایز 1/2 اینچ
برند: سیمبریو
شیر فلکه سیمبریو مدل PN16 سایز 1/2 1 اینچ
شیر فلکه سیمبریو مدل PN16 سایز 1/2 1 اینچ

ناموجود

شیر فلکه سیمبریو مدل PN16 سایز 1/2 1 اینچ
برند:

ناموجود

برند:

ناموجود

برند:

ناموجود

برند:

ناموجود

برند:

ناموجود