زنبیل نو |مرجع خرید اینترنتی با تخفیف ویژه از برند های مختلف

خانه >
پربازدید ترین ها | پرفروش ترین ها | محبوب ترین ها | جدید ترین ها | ارزان ترین ها | گران ترین ها | سریع ترین ارسال |

برند: Chauvin Arnoux
تستر مقاومت عایقی کاوین آرنوکس مدل CA6555
تستر مقاومت عایقی کاوین آرنوکس مدل CA6555

232,555,550 تومن


تستر مقاومت عایقی کاوین آرنوکس مدل CA6555
برند: Chauvin Arnoux
میکرو اهم متر کاوین آرنوکس مدل CA6255
میکرو اهم متر کاوین آرنوکس مدل CA6255

196,543,200 تومن


میکرو اهم متر کاوین آرنوکس مدل CA6255
برند: Chauvin Arnoux
دوربین حرارتی کاوین آرنوکس مدل CA1954
دوربین حرارتی کاوین آرنوکس مدل CA1954

79,300,000 تومن


دوربین حرارتی کاوین آرنوکس مدل CA1954
برند: Chauvin Arnoux
پاور آنالایزر کاوین آرنوکس مدل CA8336
پاور آنالایزر کاوین آرنوکس مدل CA8336

169,444,440 تومن


پاور آنالایزر کاوین آرنوکس مدل CA8336
برند: Chauvin Arnoux
ارت تستر کلمپی کاوین آرنوکس مدل C.A6417
ارت تستر کلمپی کاوین آرنوکس مدل C.A6417

58,999,000 تومن


ارت تستر کلمپی کاوین آرنوکس مدل C.A6417
برند: Chauvin Arnoux
دماسنج و pH متر کاوین آرنوکس مدل CA10002
دماسنج و pH متر کاوین آرنوکس مدل CA10002

6,966,000 تومن


دماسنج و pH متر کاوین آرنوکس مدل CA10002
برند: Chauvin Arnoux
تستر ولتاژ کاوین آرنوکس مدل CA732
تستر ولتاژ کاوین آرنوکس مدل CA732

734,000 تومن


تستر ولتاژ کاوین آرنوکس مدل CA732
برند: Chauvin Arnoux
مولتی‌ متر کاوین آرنوکس مدل CA5293BT
مولتی‌ متر کاوین آرنوکس مدل CA5293BT

31,700,000 تومن


مولتی‌ متر کاوین آرنوکس مدل CA5293BT
برند: Chauvin Arnoux
تستر کابل شبکه کاوین آرنوکس مدل CA7028
تستر کابل شبکه کاوین آرنوکس مدل CA7028

20,599,900 تومن


تستر کابل شبکه کاوین آرنوکس مدل CA7028
برند: Chauvin Arnoux
پاور آنالایزر کلمپی دیجیتال کاوین آرنوکس مدل F607
پاور آنالایزر کلمپی دیجیتال کاوین آرنوکس مدل F607

41,999,900 تومن


پاور آنالایزر کلمپی دیجیتال کاوین آرنوکس مدل F607
برند: Chauvin Arnoux
کلمپ آمپر متر کاوین آرنوکس مدل C173
کلمپ آمپر متر کاوین آرنوکس مدل C173

29,923,340 تومن


کلمپ آمپر متر کاوین آرنوکس مدل C173
برند: Chauvin Arnoux
آمپرمتر کاوین آرنوکس مدل MA110-170
آمپرمتر کاوین آرنوکس مدل MA110-170

12,999,990 تومن


آمپرمتر کاوین آرنوکس مدل MA110-170
برند: Chauvin Arnoux
قرقره سیم ارت کاوین آرنوکس طول 100 متر
قرقره سیم ارت کاوین آرنوکس طول 100 متر

5,596,500 تومن


قرقره سیم ارت کاوین آرنوکس طول 100 متر
برند: Chauvin Arnoux
مولتی فانکشن تستر کاوین آرنوکس مدل CA6117
مولتی فانکشن تستر کاوین آرنوکس مدل CA6117

99,911,110 تومن


مولتی فانکشن تستر کاوین آرنوکس مدل CA6117
برند: Chauvin Arnoux
ارت سنج کاوین آرنوکس مدل CA6418
ارت سنج کاوین آرنوکس مدل CA6418

41,942,500 تومن


ارت سنج کاوین آرنوکس مدل CA6418
برند: Chauvin Arnoux
پراب اندازه گیری ولتاژ بالا کاوین آرنوکس مدل SHT40KV
پراب اندازه گیری ولتاژ بالا کاوین آرنوکس مدل SHT40KV

7,732,200 تومن


پراب اندازه گیری ولتاژ بالا کاوین آرنوکس مدل SHT40KV
برند: Chauvin Arnoux
وات متر کلمپی دیجیتال کاوین آرنوکس مدل F605
وات متر کلمپی دیجیتال کاوین آرنوکس مدل F605

33,140,000 تومن


وات متر کلمپی دیجیتال کاوین آرنوکس مدل F605
برند: Chauvin Arnoux
کیت ارت و مقاومت کاوین آرنوکس 100 متری
کیت ارت و مقاومت کاوین آرنوکس 100 متری

23,946,500 تومن


کیت ارت و مقاومت کاوین آرنوکس 100 متری
برند: Chauvin Arnoux
ارت تستر کاوین آرنوکس مدل CA6472
ارت تستر کاوین آرنوکس مدل CA6472

109,444,440 تومن


ارت تستر کاوین آرنوکس مدل CA6472
برند: Chauvin Arnoux
گوس متر تسلامتر دیجیتال کاوین آرنوکس مدل CA40
گوس متر تسلامتر دیجیتال کاوین آرنوکس مدل CA40

20,999,990 تومن


گوس متر تسلامتر دیجیتال کاوین آرنوکس مدل CA40
برند: Chauvin Arnoux
ارت تستر کلمپی کاوین آرنوکس مدل CA6416
ارت تستر کلمپی کاوین آرنوکس مدل CA6416

49,966,660 تومن


ارت تستر کلمپی کاوین آرنوکس مدل CA6416
برند: Chauvin Arnoux
باتری تستر دیجیتال کاوین آرنوکس مدل CA6630
باتری تستر دیجیتال کاوین آرنوکس مدل CA6630

44,999,900 تومن


باتری تستر دیجیتال کاوین آرنوکس مدل CA6630
برند: Chauvin Arnoux
مولتی متر کلمپی کاوین آرنوکس مدل F407
مولتی متر کلمپی کاوین آرنوکس مدل F407

28,557,700 تومن


مولتی متر کلمپی کاوین آرنوکس مدل F407
برند: Chauvin Arnoux
مولتی متر دیجیتال کاوین آرنوکس مدل ca5275
مولتی متر دیجیتال کاوین آرنوکس مدل ca5275

15,299,000 تومن


مولتی متر دیجیتال کاوین آرنوکس مدل ca5275
برند: Chauvin Arnoux
ارت سنج کاوین آرنوکس مدل CA6471
ارت سنج کاوین آرنوکس مدل CA6471

88,999,990 تومن


ارت سنج کاوین آرنوکس مدل CA6471
برند: Chauvin Arnoux
تستر ولتاژ و نشتی جریان کاوین آرنوکس مدل CA773
تستر ولتاژ و نشتی جریان کاوین آرنوکس مدل CA773

10,998,880 تومن


تستر ولتاژ و نشتی جریان کاوین آرنوکس مدل CA773
برند: Chauvin Arnoux
پاور آنالایزر کاوین آرنوکس مدل CA8331
پاور آنالایزر کاوین آرنوکس مدل CA8331

109,222,220 تومن


پاور آنالایزر کاوین آرنوکس مدل CA8331
برند: Chauvin Arnoux
کالیبراتور ترموکوپل کاوین آرنوکس مدل CA1621
کالیبراتور ترموکوپل کاوین آرنوکس مدل CA1621

35,300,000 تومن


کالیبراتور ترموکوپل کاوین آرنوکس مدل CA1621
برند: Chauvin Arnoux
مولتی متر کلمپی دیجیتال کاوین آرنوکس مدل F203
مولتی متر کلمپی دیجیتال کاوین آرنوکس مدل F203

10,999,000 تومن


مولتی متر کلمپی دیجیتال کاوین آرنوکس مدل F203
برند: Chauvin Arnoux
تستر مقاومت عایقی دیجیتال کاوین آرنوکس مدل CA6549
تستر مقاومت عایقی دیجیتال کاوین آرنوکس مدل CA6549

129,999,900 تومن


تستر مقاومت عایقی دیجیتال کاوین آرنوکس مدل CA6549
برند: Chauvin Arnoux
میکرواهم متر کاوین آرنوکس مدل CA6240
میکرواهم متر کاوین آرنوکس مدل CA6240

135,000,000 تومن


میکرواهم متر کاوین آرنوکس مدل CA6240
برند: Chauvin Arnoux
پاور آنالایزر تک فاز کاوین آرنوکس مدل CA8220
پاور آنالایزر تک فاز کاوین آرنوکس مدل CA8220

27,999,900 تومن


پاور آنالایزر تک فاز کاوین آرنوکس مدل CA8220
برند: Chauvin Arnoux
کالیبراتور جریان و ولتاژ کاوین آرنوکس مدل CA1631
کالیبراتور جریان و ولتاژ کاوین آرنوکس مدل CA1631

29,999,900 تومن


کالیبراتور جریان و ولتاژ کاوین آرنوکس مدل CA1631
برند: Chauvin Arnoux
مولتی متر دیجیتال کاوین آرنوکس مدل F405
مولتی متر دیجیتال کاوین آرنوکس مدل F405

24,956,550 تومن


مولتی متر دیجیتال کاوین آرنوکس مدل F405
برند: Chauvin Arnoux
پراب کاوین آرنوکس مدل A100-3KA
پراب کاوین آرنوکس مدل A100-3KA

23,999,990 تومن


پراب کاوین آرنوکس مدل A100-3KA
برند: Chauvin Arnoux
pH و دماسنج کاوین آرنوکس مدل CA10001
pH و دماسنج کاوین آرنوکس مدل CA10001

5,444,400 تومن


pH و دماسنج کاوین آرنوکس مدل CA10001