زنبیل نو |مرجع خرید اینترنتی با تخفیف ویژه از برند های مختلف

خانه >
پربازدید ترین ها | پرفروش ترین ها | محبوب ترین ها | جدید ترین ها | ارزان ترین ها | گران ترین ها | سریع ترین ارسال |

برند: CEM
مولتی متر  دیجیتال  سی ای ام مدل DT-991
مولتی متر دیجیتال سی ای ام مدل DT-991

370,000 تومن

مولتی متر دیجیتال سی ای ام مدل DT-991
برند: CEM
وات متر سی ای ام مدل DT-25
وات متر سی ای ام مدل DT-25

825,000 تومن

وات متر سی ای ام مدل DT-25
برند: CEM
ولت متر سی ای ام مدل DT-9011
ولت متر سی ای ام مدل DT-9011

350,000 تومن

ولت متر سی ای ام مدل DT-9011
برند: CEM
ضخامت سنج پوشش سی ای ام مدل DT-156H
ضخامت سنج پوشش سی ای ام مدل DT-156H

4,400,000 تومن

ضخامت سنج پوشش سی ای ام مدل DT-156H
برند: CEM
ترموویژن  سی ای ام مدل DT-9885
ترموویژن سی ای ام مدل DT-9885

130,000,000 تومن

ترموویژن سی ای ام مدل DT-9885
برند: CEM
دماسنج و رطوبت سنج سی ای ام مدل DT-322
دماسنج و رطوبت سنج سی ای ام مدل DT-322

390,000 تومن

دماسنج و رطوبت سنج سی ای ام مدل DT-322
برند: CEM
دماسنج سی ای ام مدل DT131
دماسنج سی ای ام مدل DT131

310,000 تومن

دماسنج سی ای ام مدل DT131
برند: CEM
مولتی متر کلمپی دیجیتال سی ای ام مدل DT-3347
مولتی متر کلمپی دیجیتال سی ای ام مدل DT-3347

1,800,000 تومن

مولتی متر کلمپی دیجیتال سی ای ام مدل DT-3347
برند: CEM
ضخامت سنج پوشش سی ای ام مدل DT-156H
ضخامت سنج پوشش سی ای ام مدل DT-156H

4,400,000 تومن

ضخامت سنج پوشش سی ای ام مدل DT-156H
برند: CEM
ترمو ویژن سی ای ام مدل DT-9875
ترمو ویژن سی ای ام مدل DT-9875

73,000,000 تومن

ترمو ویژن سی ای ام مدل DT-9875
برند: CEM
دوربین حرارتی سی ای ام مدل DT-982
دوربین حرارتی سی ای ام مدل DT-982

59,500,000 تومن

دوربین حرارتی سی ای ام مدل DT-982
برند: CEM
میگر دیجیتال سی ای ام مدل DT-5500
میگر دیجیتال سی ای ام مدل DT-5500

3,600,000 تومن

میگر دیجیتال سی ای ام مدل DT-5500
برند: CEM
ویدئو بروسکوپ سی ای ام مدل BS-151
ویدئو بروسکوپ سی ای ام مدل BS-151

5,970,000 تومن

ویدئو بروسکوپ سی ای ام مدل BS-151
برند: CEM
مولتی متر سی ای ام مدل DT-12
مولتی متر سی ای ام مدل DT-12

1,650,000 تومن

مولتی متر سی ای ام مدل DT-12
برند: CEM
دور سنج سی ای ام مدل AT-6
دور سنج سی ای ام مدل AT-6

1,340,000 تومن

دور سنج سی ای ام مدل AT-6
برند: CEM
ویدیو بروسکوپ سی ای ام مدل  BS-128
ویدیو بروسکوپ سی ای ام مدل BS-128

3,900,000 تومن

ویدیو بروسکوپ سی ای ام مدل BS-128
برند: CEM
کلمپ آمپر متر سی ای ام مدل DT-9381
کلمپ آمپر متر سی ای ام مدل DT-9381

2,450,000 تومن

کلمپ آمپر متر سی ای ام مدل DT-9381
برند: CEM
رطوبت سنج و دماسنج سی ای ام مدل DT-323
رطوبت سنج و دماسنج سی ای ام مدل DT-323

450,000 تومن

رطوبت سنج و دماسنج سی ای ام مدل DT-323
برند: CEM
تستر محافظ جان سی ای ام مدل DT-9054
تستر محافظ جان سی ای ام مدل DT-9054

3,200,000 تومن

تستر محافظ جان سی ای ام مدل DT-9054
برند: CEM
آمپرسنج کلمپی سی ای ام مدل DT-320
آمپرسنج کلمپی سی ای ام مدل DT-320

2,290,000 تومن

آمپرسنج کلمپی سی ای ام مدل DT-320
برند: CEM
ویدیو بروسکوپ سی ای ام مدل  BS-280
ویدیو بروسکوپ سی ای ام مدل BS-280

8,180,000 تومن

ویدیو بروسکوپ سی ای ام مدل BS-280
برند: CEM
صدا سنج سی ای ام مدل DT-95
صدا سنج سی ای ام مدل DT-95

1,800,000 تومن

صدا سنج سی ای ام مدل DT-95
برند: CEM
تستر محافظ جان سی ای ام مدل DT-903
تستر محافظ جان سی ای ام مدل DT-903

550,000 تومن

تستر محافظ جان سی ای ام مدل DT-903
برند: CEM
دستگاه سنجش مواد پرتوزا مدل DT-9501
دستگاه سنجش مواد پرتوزا مدل DT-9501

15,000,000 تومن

دستگاه سنجش مواد پرتوزا مدل DT-9501
برند: CEM
ارت سنج سی ای ام مدل DT-5300B
ارت سنج سی ای ام مدل DT-5300B

4,000,000 تومن

ارت سنج سی ای ام مدل DT-5300B
برند: CEM
دماسنج و رطوبت سنج سی ای ام مدل DT-172TK
دماسنج و رطوبت سنج سی ای ام مدل DT-172TK

3,300,000 تومن

دماسنج و رطوبت سنج سی ای ام مدل DT-172TK
برند: CEM
دستگاه اندازه‌گیری فشار و جریان هوا سی ای ام مدل DT-8920
دستگاه اندازه‌گیری فشار و جریان هوا سی ای ام مدل DT-8920

7,990,000 تومن

دستگاه اندازه‌گیری فشار و جریان هوا سی ای ام مدل DT-8920
برند: CEM
دماسنج دیجیتالی مادون قرمز سی ای ام مدل DT-811
دماسنج دیجیتالی مادون قرمز سی ای ام مدل DT-811

880,000 تومن

دماسنج دیجیتالی مادون قرمز سی ای ام مدل DT-811
برند: CEM
دماسنج و رطوبت سنج سی ای ام مدل DT-191A
دماسنج و رطوبت سنج سی ای ام مدل DT-191A

1,990,000 تومن

دماسنج و رطوبت سنج سی ای ام مدل DT-191A
برند: CEM
نشت یاب امواج مایکروفر سی ای ام مدل DT-2G
نشت یاب امواج مایکروفر سی ای ام مدل DT-2G

1,700,000 تومن

نشت یاب امواج مایکروفر سی ای ام مدل DT-2G
برند: CEM
دماسنج و رطوبت سنج سی ای ام مدل DT-91
دماسنج و رطوبت سنج سی ای ام مدل DT-91

1,690,000 تومن

دماسنج و رطوبت سنج سی ای ام مدل DT-91
برند: CEM
مولتی متر سی ای ام مدل DT-991
مولتی متر سی ای ام مدل DT-991

450,000 تومن

مولتی متر سی ای ام مدل DT-991
برند: CEM
لوکس متر دیجیتال سی ای ام مدل DT-92
لوکس متر دیجیتال سی ای ام مدل DT-92

1,650,000 تومن

لوکس متر دیجیتال سی ای ام مدل DT-92
برند: CEM
دماسنج لیزری سی ای ام مدل DT-8869H
دماسنج لیزری سی ای ام مدل DT-8869H

8,540,000 تومن

دماسنج لیزری سی ای ام مدل DT-8869H
برند: CEM
ارت سنج دیجیتال سی ای ام مدل DT-3355
ارت سنج دیجیتال سی ای ام مدل DT-3355

15,900,000 تومن

ارت سنج دیجیتال سی ای ام مدل DT-3355
برند: CEM
تستر کیفیت روغن سی ای ام مدل DT-70
تستر کیفیت روغن سی ای ام مدل DT-70

6,150,000 تومن

تستر کیفیت روغن سی ای ام مدل DT-70