زنبیل نو |مرجع خرید اینترنتی با تخفیف ویژه از برند های مختلف

خانه >
پربازدید ترین ها | پرفروش ترین ها | محبوب ترین ها | جدید ترین ها | ارزان ترین ها | گران ترین ها | سریع ترین ارسال |

برند: Carspa
اینورتر شارژر کارسپا مدل P1000-12 ظرفیت 1000 وات
اینورتر شارژر کارسپا مدل P1000-12 ظرفیت 1000 وات

6,260,000 تومن

اینورتر شارژر کارسپا مدل P1000-12 ظرفیت 1000 وات
برند: Carspa
مبدل برق خودرو کارسپا مدل P1000U-12
مبدل برق خودرو کارسپا مدل P1000U-12

5,600,000 تومن

مبدل برق خودرو کارسپا مدل P1000U-12
برند: Carspa
اینورتر کارسپا مدل CAR 5K-24 ظرفیت 5000 وات
اینورتر کارسپا مدل CAR 5K-24 ظرفیت 5000 وات

11,500,000 تومن

اینورتر کارسپا مدل CAR 5K-24 ظرفیت 5000 وات
برند: Carspa
مبدل برق خورشیدی کارسپا مدل SKD 1000-12 ظرفیت 1000 وات
مبدل برق خورشیدی کارسپا مدل SKD 1000-12 ظرفیت 1000 وات

6,580,000 تومن

مبدل برق خورشیدی کارسپا مدل SKD 1000-12 ظرفیت 1000 وات
برند: Carspa
مبدل برق خودرو کارسپا مدل P1500U-12
مبدل برق خودرو کارسپا مدل P1500U-12

8,000,000 تومن

مبدل برق خودرو کارسپا مدل P1500U-12
برند: Carspa
مبدل برق خودرو کارسپا مدل P600U-12
مبدل برق خودرو کارسپا مدل P600U-12

3,700,000 تومن

مبدل برق خودرو کارسپا مدل P600U-12
برند: Carspa
مبدل برق خودرو کارسپا مدل P3000U-24
مبدل برق خودرو کارسپا مدل P3000U-24

14,300,000 تومن

مبدل برق خودرو کارسپا مدل P3000U-24
برند: Carspa
مبدل برق خودرو کارسپا مدل 2KU-12
مبدل برق خودرو کارسپا مدل 2KU-12

6,200,000 تومن

مبدل برق خودرو کارسپا مدل 2KU-12
برند: Carspa
مبدل برق خودرو کارسپا مدل 1001U
مبدل برق خودرو کارسپا مدل 1001U

900,000 تومن

مبدل برق خودرو کارسپا مدل 1001U
برند: Carspa
مبدل برق خودرو کارسپا مدل SKD 700
مبدل برق خودرو کارسپا مدل SKD 700

4,400,000 تومن

مبدل برق خودرو کارسپا مدل SKD 700
برند: Carspa
مبدل برق خودرو کارسپا مدل 800U-12
مبدل برق خودرو کارسپا مدل 800U-12

2,355,000 تومن

مبدل برق خودرو کارسپا مدل 800U-12
برند: Carspa
مبدل برق خودرو کارسپا مدل  CAR1K
مبدل برق خودرو کارسپا مدل CAR1K

3,100,000 تومن

مبدل برق خودرو کارسپا مدل CAR1K
برند: Carspa
مبدل برق خودرو کارسپا مدل 1.6KU-12
مبدل برق خودرو کارسپا مدل 1.6KU-12

4,200,000 تومن

مبدل برق خودرو کارسپا مدل 1.6KU-12
برند: Carspa
اینورتر شارژر کارسپا مدل CPS 600-24 ظرفیت 600 وات
اینورتر شارژر کارسپا مدل CPS 600-24 ظرفیت 600 وات

4,850,000 تومن

اینورتر شارژر کارسپا مدل CPS 600-24 ظرفیت 600 وات
برند: Carspa
اینورتر کارسپا مدل CAR 5K-48 ظرفیت 5000 وات
اینورتر کارسپا مدل CAR 5K-48 ظرفیت 5000 وات

12,800,000 تومن

اینورتر کارسپا مدل CAR 5K-48 ظرفیت 5000 وات
برند: Carspa
مبدل برق خودرو کارسپا مدل P600U-24
مبدل برق خودرو کارسپا مدل P600U-24

3,500,000 تومن

مبدل برق خودرو کارسپا مدل P600U-24
برند: Carspa
اینورتر شارژر کارسپا مدل P600-12 ظرفیت 600 وات
اینورتر شارژر کارسپا مدل P600-12 ظرفیت 600 وات

4,900,000 تومن

اینورتر شارژر کارسپا مدل P600-12 ظرفیت 600 وات
برند: Carspa
مبدل برق خودرو کارسپا مدل 1.2KU-12
مبدل برق خودرو کارسپا مدل 1.2KU-12

3,600,000 تومن

مبدل برق خودرو کارسپا مدل 1.2KU-12
برند: Carspa
اینورتر کارسپا مدل CAR 4K -48  ظرفیت 4000 وات
اینورتر کارسپا مدل CAR 4K -48  ظرفیت 4000 وات

12,000,000 تومن

اینورتر کارسپا مدل CAR 4K -48  ظرفیت 4000 وات
برند: Carspa
مبدل برق خودرو کارسپا مدل P2000U-24
مبدل برق خودرو کارسپا مدل P2000U-24

ناموجود

مبدل برق خودرو کارسپا مدل P2000U-24
برند: Carspa
اینورتر شارژر کارسپا مدل UPS 1000-12 ظرفیت 1000 وات
اینورتر شارژر کارسپا مدل UPS 1000-12 ظرفیت 1000 وات

ناموجود

اینورتر شارژر کارسپا مدل UPS 1000-12 ظرفیت 1000 وات
برند: Carspa
مبدل برق خودرو کارسپا مدل CAR1001U
مبدل برق خودرو کارسپا مدل CAR1001U

ناموجود

مبدل برق خودرو کارسپا مدل CAR1001U
برند: Carspa
اینورتر کارسپا مدل CAR 4K-12 ظرفیت 4000 وات
اینورتر کارسپا مدل CAR 4K-12 ظرفیت 4000 وات

ناموجود

اینورتر کارسپا مدل CAR 4K-12 ظرفیت 4000 وات
برند: Carspa
مبدل برق خودرو کارسپا مدل P2000U-12
مبدل برق خودرو کارسپا مدل P2000U-12

ناموجود

مبدل برق خودرو کارسپا مدل P2000U-12
برند: Carspa
مبدل برق خودرو کارسپا مدل P3000U-12
مبدل برق خودرو کارسپا مدل P3000U-12

ناموجود

مبدل برق خودرو کارسپا مدل P3000U-12
برند: Carspa
مبدل برق خودرو کارسپا مدل 400U-12
مبدل برق خودرو کارسپا مدل 400U-12

ناموجود

مبدل برق خودرو کارسپا مدل 400U-12
برند: Carspa
شارژر باتری کارسپا مدل ENC1210
شارژر باتری کارسپا مدل ENC1210

ناموجود

شارژر باتری کارسپا مدل ENC1210
برند: Carspa
شارژر باتری کارسپا مدل ENC1220
شارژر باتری کارسپا مدل ENC1220

ناموجود

شارژر باتری کارسپا مدل ENC1220
برند: Carspa
مبدل برق خودرو کارسپا مدل 201U-24
مبدل برق خودرو کارسپا مدل 201U-24

ناموجود

مبدل برق خودرو کارسپا مدل 201U-24
برند: Carspa
اینورتر کارسپا مدل CAR 4K -24 ظرفیت 4000 وات
اینورتر کارسپا مدل CAR 4K -24 ظرفیت 4000 وات

ناموجود

اینورتر کارسپا مدل CAR 4K -24 ظرفیت 4000 وات
برند: Carspa
اینورتر شارژر کارسپا مدل CPS 1000-12 ظرفیت 1000 وات
اینورتر شارژر کارسپا مدل CPS 1000-12 ظرفیت 1000 وات

ناموجود

اینورتر شارژر کارسپا مدل CPS 1000-12 ظرفیت 1000 وات
برند: Carspa
مبدل برق خورشیدی کارسپا مدل SKD 700-12 ظرفیت 700 وات
مبدل برق خورشیدی کارسپا مدل SKD 700-12 ظرفیت 700 وات

ناموجود

مبدل برق خورشیدی کارسپا مدل SKD 700-12 ظرفیت 700 وات
برند: Carspa
اینورتر کارسپا مدل SKD 1000-24 ظرفیت 1000 وات
اینورتر کارسپا مدل SKD 1000-24 ظرفیت 1000 وات

ناموجود

اینورتر کارسپا مدل SKD 1000-24 ظرفیت 1000 وات
برند: Carspa
مبدل برق خودرو کارسپا مدل P1000U-24
مبدل برق خودرو کارسپا مدل P1000U-24

ناموجود

مبدل برق خودرو کارسپا مدل P1000U-24
برند: Carspa
مبدل برق خودرو کارسپا مدل 3KU-12
مبدل برق خودرو کارسپا مدل 3KU-12

ناموجود

مبدل برق خودرو کارسپا مدل 3KU-12
برند: Carspa
مبدل برق خودرو کارسپا مدل 600U-24
مبدل برق خودرو کارسپا مدل 600U-24

ناموجود

مبدل برق خودرو کارسپا مدل 600U-24