زنبیل نو |مرجع خرید اینترنتی با تخفیف ویژه از برند های مختلف

خانه >
پربازدید ترین ها | پرفروش ترین ها | محبوب ترین ها | جدید ترین ها | ارزان ترین ها | گران ترین ها | سریع ترین ارسال |

برند: accud
کولیس دیجیتال آکاد مدل 11-006-116 گستره 150 میلیمتری
کولیس دیجیتال آکاد مدل 11-006-116 گستره 150 میلیمتری

6,495,000 تومن

کولیس دیجیتال آکاد مدل 11-006-116 گستره 150 میلیمتری
برند: accud
کولیس دیجیتال آکاد مدل 12-006-112 گستره 0-150 میلیمتری
کولیس دیجیتال آکاد مدل 12-006-112 گستره 0-150 میلیمتری

5,900,000 تومن

کولیس دیجیتال آکاد مدل 12-006-112 گستره 0-150 میلیمتری
برند: accud
کولیس دیجیتال آکاد مدل 12-006-111 گستره 150 میلیمتری
کولیس دیجیتال آکاد مدل 12-006-111 گستره 150 میلیمتری

1,945,000 تومن

کولیس دیجیتال آکاد مدل 12-006-111 گستره 150 میلیمتری
برند: accud
میکرومتر داخل سنج آکاد مدل 01-005-351 گستره 125 - 100 میلیمتر
میکرومتر داخل سنج آکاد مدل 01-005-351 گستره 125 - 100 میلیمتر

5,790,000 تومن

میکرومتر داخل سنج آکاد مدل 01-005-351 گستره 125 - 100 میلیمتر
برند: accud
 آچار ترکمتر آکاد مدل TWM330b
آچار ترکمتر آکاد مدل TWM330b

5,290,000 تومن

آچار ترکمتر آکاد مدل TWM330b
برند: accud
میکرومتر دیجیتال آکاد مدل 03-001-311 گستره 25 - 0 میلیمتر
میکرومتر دیجیتال آکاد مدل 03-001-311 گستره 25 - 0 میلیمتر

3,990,000 تومن

میکرومتر دیجیتال آکاد مدل 03-001-311 گستره 25 - 0 میلیمتر
برند: accud
 میکرومتر خارج سنج آکاد مدل 01-002-321 گستره 50 - 25 میلی متر
میکرومتر خارج سنج آکاد مدل 01-002-321 گستره 50 - 25 میلی متر

1,190,000 تومن

میکرومتر خارج سنج آکاد مدل 01-002-321 گستره 50 - 25 میلی متر
برند: accud
ساعت اندیکاتور آکاد مدل 222-001-01
ساعت اندیکاتور آکاد مدل 222-001-01

3,450,000 تومن

ساعت اندیکاتور آکاد مدل 222-001-01
برند: accud
میکرومتر دیجیتال آکاد مدل 01-002-311 گستره 50 - 25 میلیمتر
میکرومتر دیجیتال آکاد مدل 01-002-311 گستره 50 - 25 میلیمتر

4,590,000 تومن

میکرومتر دیجیتال آکاد مدل 01-002-311 گستره 50 - 25 میلیمتر
برند: accud
پایه مغناطیسی ساعت اندیکاتور آکاد مدل 282-080-01
پایه مغناطیسی ساعت اندیکاتور آکاد مدل 282-080-01

3,400,000 تومن

پایه مغناطیسی ساعت اندیکاتور آکاد مدل 282-080-01
برند: accud
کولیس دیجیتال آکاد مدل 111-006-17 گستره 0 -150 میلیمتر
کولیس دیجیتال آکاد مدل 111-006-17 گستره 0 -150 میلیمتر

3,898,000 تومن

کولیس دیجیتال آکاد مدل 111-006-17 گستره 0 -150 میلیمتر
برند: accud
آچار ترکمتر آکاد مدل TWM110b سایز 3.8 اینچ
آچار ترکمتر آکاد مدل TWM110b سایز 3.8 اینچ

4,290,000 تومن

آچار ترکمتر آکاد مدل TWM110b سایز 3.8 اینچ
برند: accud
 میکرومتر خارج سنج آکاد مدل 01-003-321 گستره 75 - 50 میلی متر
میکرومتر خارج سنج آکاد مدل 01-003-321 گستره 75 - 50 میلی متر

1,290,000 تومن

میکرومتر خارج سنج آکاد مدل 01-003-321 گستره 75 - 50 میلی متر
برند: accud
میکرومتر دیجیتال آکاد مدل 01-003-311 گستره 75 - 50 میلیمتر
میکرومتر دیجیتال آکاد مدل 01-003-311 گستره 75 - 50 میلیمتر

4,998,000 تومن

میکرومتر دیجیتال آکاد مدل 01-003-311 گستره 75 - 50 میلیمتر
برند: accud
 آچار ترکمتر آکاد مدل TWM210b سایز 1.2 اینچ
آچار ترکمتر آکاد مدل TWM210b سایز 1.2 اینچ

4,590,000 تومن

آچار ترکمتر آکاد مدل TWM210b سایز 1.2 اینچ
برند: accud
کولیس آکاد مدل 12-012-120 گستره 300-0 میلی متر
کولیس آکاد مدل 12-012-120 گستره 300-0 میلی متر

2,880,000 تومن

کولیس آکاد مدل 12-012-120 گستره 300-0 میلی متر
برند: accud
میکرومتر داخل سنج آکاد مدل 01-001-351 گستره 30 - 5 میلیمتر
میکرومتر داخل سنج آکاد مدل 01-001-351 گستره 30 - 5 میلیمتر

3,290,000 تومن

میکرومتر داخل سنج آکاد مدل 01-001-351 گستره 30 - 5 میلیمتر
برند: accud
مجموعه 20 عددی آچار فیلر آکاد مدل 20-100-912
مجموعه 20 عددی آچار فیلر آکاد مدل 20-100-912

398,000 تومن

مجموعه 20 عددی آچار فیلر آکاد مدل 20-100-912
برند: accud
پایه مغناطیسی ساعت اندیکاتور آکاد مدل 283-080-01
پایه مغناطیسی ساعت اندیکاتور آکاد مدل 283-080-01

2,200,000 تومن

پایه مغناطیسی ساعت اندیکاتور آکاد مدل 283-080-01
برند: accud
کولیس آکاد مدل 12-006-120 گستره 150-0 میلی متر
کولیس آکاد مدل 12-006-120 گستره 150-0 میلی متر

1,370,000 تومن

کولیس آکاد مدل 12-006-120 گستره 150-0 میلی متر
برند: accud
میکرومتر خارج سنج آکاد مدل 01-006-321 گستره 150- 125 میلی متر
میکرومتر خارج سنج آکاد مدل 01-006-321 گستره 150- 125 میلی متر

1,890,000 تومن

میکرومتر خارج سنج آکاد مدل 01-006-321 گستره 150- 125 میلی متر
برند: accud
 میکرومتر خارج سنج آکاد مدل 01-009-321 گستره 225 - 200 میلی متر
میکرومتر خارج سنج آکاد مدل 01-009-321 گستره 225 - 200 میلی متر

3,180,000 تومن

میکرومتر خارج سنج آکاد مدل 01-009-321 گستره 225 - 200 میلی متر
برند: accud
میکرومتر خارج سنج آکاد مدل 01-011-321 گستره 275 - 250 میلی متر
میکرومتر خارج سنج آکاد مدل 01-011-321 گستره 275 - 250 میلی متر

3,890,000 تومن

میکرومتر خارج سنج آکاد مدل 01-011-321 گستره 275 - 250 میلی متر
برند: accud
زاویه سنج دیجیتال آکاد مدل 726-360-01
زاویه سنج دیجیتال آکاد مدل 726-360-01

4,800,000 تومن

زاویه سنج دیجیتال آکاد مدل 726-360-01
برند: accud
 میکرومتر خارج سنج آکاد مدل 01-001-321 گستره 25 - 0 میلی متر
میکرومتر خارج سنج آکاد مدل 01-001-321 گستره 25 - 0 میلی متر

1,098,000 تومن

میکرومتر خارج سنج آکاد مدل 01-001-321 گستره 25 - 0 میلی متر
برند: accud
میکرومتر دیجیتال آکاد مدل 01-004-312 گستره 100 - 75 میلیمتر
میکرومتر دیجیتال آکاد مدل 01-004-312 گستره 100 - 75 میلیمتر

4,690,000 تومن

میکرومتر دیجیتال آکاد مدل 01-004-312 گستره 100 - 75 میلیمتر
برند: accud
میکرومتر دیجیتال آکاد مدل 02-001-313 گستره 25 - 0 میلیمتر
میکرومتر دیجیتال آکاد مدل 02-001-313 گستره 25 - 0 میلیمتر

3,990,000 تومن

میکرومتر دیجیتال آکاد مدل 02-001-313 گستره 25 - 0 میلیمتر
برند: accud
کولیس آکاد مدل 12-006-124 گستره 150-0 میلی متر
کولیس آکاد مدل 12-006-124 گستره 150-0 میلی متر

1,590,000 تومن

کولیس آکاد مدل 12-006-124 گستره 150-0 میلی متر
برند: accud
کولیس آکاد کد 12_006_120 گستره 0-150 میلی متر
کولیس آکاد کد 12_006_120 گستره 0-150 میلی متر

1,280,000 تومن

کولیس آکاد کد 12_006_120 گستره 0-150 میلی متر
برند: accud
کولیس دیجیتال آکاد مدل 11-006-138 گستره 0-150 میلیمتری
کولیس دیجیتال آکاد مدل 11-006-138 گستره 0-150 میلیمتری

3,700,000 تومن

کولیس دیجیتال آکاد مدل 11-006-138 گستره 0-150 میلیمتری
برند: accud
ساعت اندیکاتور آکاد مدل 223-010-11
ساعت اندیکاتور آکاد مدل 223-010-11

1,400,000 تومن

ساعت اندیکاتور آکاد مدل 223-010-11
برند: accud
مجموعه 17 عددی آچار فیلر آکاد مدل 17-100-912
مجموعه 17 عددی آچار فیلر آکاد مدل 17-100-912

370,000 تومن

مجموعه 17 عددی آچار فیلر آکاد مدل 17-100-912
برند: accud
میکرومتر داخل سنج آکاد مدل  01-003-351 گستره 75 - 50 میلیمتر
میکرومتر داخل سنج آکاد مدل 01-003-351 گستره 75 - 50 میلیمتر

4,290,000 تومن

میکرومتر داخل سنج آکاد مدل 01-003-351 گستره 75 - 50 میلیمتر
برند: accud
میکرومتر خارج سنج آکاد کد 01-007-321 گستره 175 - 150 میلی متر
میکرومتر خارج سنج آکاد کد 01-007-321 گستره 175 - 150 میلی متر

2,290,000 تومن

میکرومتر خارج سنج آکاد کد 01-007-321 گستره 175 - 150 میلی متر
برند: accud
پایه مغناطیسی ساعت اندیکاتور آکاد مدل 281-060-01
پایه مغناطیسی ساعت اندیکاتور آکاد مدل 281-060-01

1,390,000 تومن

پایه مغناطیسی ساعت اندیکاتور آکاد مدل 281-060-01
برند: accud
کولیس آکاد مدل 11-005-125 گستره 130-0 میلی متر
کولیس آکاد مدل 11-005-125 گستره 130-0 میلی متر

1,650,000 تومن

کولیس آکاد مدل 11-005-125 گستره 130-0 میلی متر