زنبیل نو |مرجع خرید اینترنتی با تخفیف ویژه از برند های مختلف

خانه >
پربازدید ترین ها | پرفروش ترین ها | محبوب ترین ها | جدید ترین ها | ارزان ترین ها | گران ترین ها | سریع ترین ارسال |

برند: accud
کولیس دیجیتال آکاد کد 12-012-111 گستره 0-300 میلی متر
کولیس دیجیتال آکاد کد 12-012-111 گستره 0-300 میلی متر

4,690,000 تومن


کولیس دیجیتال آکاد کد 12-012-111 گستره 0-300 میلی متر
برند: accud
کولیس دیجیتال آکاد مدل 111-006-12
کولیس دیجیتال آکاد مدل 111-006-12

1,490,000 تومن


کولیس دیجیتال آکاد مدل 111-006-12
برند: accud
ساعت اندیکاتور آکاد مدل 223-010-11
ساعت اندیکاتور آکاد مدل 223-010-11

1,400,000 تومن


ساعت اندیکاتور آکاد مدل 223-010-11
برند: accud
کولیس آکاد کد 12-012-120 گستره 0-300 میلی متر
کولیس آکاد کد 12-012-120 گستره 0-300 میلی متر

2,690,000 تومن


کولیس آکاد کد 12-012-120 گستره 0-300 میلی متر
برند: accud
 آچار ترکمتر آکاد مدل TWM210b سایز 1.2 اینچ
آچار ترکمتر آکاد مدل TWM210b سایز 1.2 اینچ

4,590,000 تومن


آچار ترکمتر آکاد مدل TWM210b سایز 1.2 اینچ
برند: accud
پایه مغناطیسی ساعت اندیکاتور آکاد مدل 281-060-01
پایه مغناطیسی ساعت اندیکاتور آکاد مدل 281-060-01

1,390,000 تومن


پایه مغناطیسی ساعت اندیکاتور آکاد مدل 281-060-01
برند: accud
 آچار ترکمتر آکاد مدل TWM330b
آچار ترکمتر آکاد مدل TWM330b

5,290,000 تومن


آچار ترکمتر آکاد مدل TWM330b
برند: accud
کولیس دیجیتال آکاد کد 12-008-111 گستره 0-200 میلی متر
کولیس دیجیتال آکاد کد 12-008-111 گستره 0-200 میلی متر

2,650,000 تومن


کولیس دیجیتال آکاد کد 12-008-111 گستره 0-200 میلی متر
برند: accud
آچار ترکمتر آکاد مدل TWM110b سایز 3.8 اینچ
آچار ترکمتر آکاد مدل TWM110b سایز 3.8 اینچ

4,290,000 تومن


آچار ترکمتر آکاد مدل TWM110b سایز 3.8 اینچ
برند: accud
 میکرومتر خارج سنج آکاد مدل 01-001-321 گستره 25 - 0 میلی متر
میکرومتر خارج سنج آکاد مدل 01-001-321 گستره 25 - 0 میلی متر

1,150,000 تومن


میکرومتر خارج سنج آکاد مدل 01-001-321 گستره 25 - 0 میلی متر
برند: accud
کولیس آکاد مدل 12-006-124 گستره 150-0 میلی متر
کولیس آکاد مدل 12-006-124 گستره 150-0 میلی متر

1,590,000 تومن


کولیس آکاد مدل 12-006-124 گستره 150-0 میلی متر
برند: accud
گیج جوشکاری آکاد مدل 01-025-975
گیج جوشکاری آکاد مدل 01-025-975

1,980,000 تومن


گیج جوشکاری آکاد مدل 01-025-975
برند: accud
 میکرومتر خارج سنج آکاد مدل 01-003-321 گستره 75 - 50 میلی متر
میکرومتر خارج سنج آکاد مدل 01-003-321 گستره 75 - 50 میلی متر

1,390,000 تومن


میکرومتر خارج سنج آکاد مدل 01-003-321 گستره 75 - 50 میلی متر
برند: accud
کولیس آکاد کد 12-006-120 گستره 0-150 میلی متر
کولیس آکاد کد 12-006-120 گستره 0-150 میلی متر

990,000 تومن


کولیس آکاد کد 12-006-120 گستره 0-150 میلی متر
برند: accud
کولیس آکاد کد 12-008-120 گستره 0-200 میلی متر
کولیس آکاد کد 12-008-120 گستره 0-200 میلی متر

1,480,000 تومن


کولیس آکاد کد 12-008-120 گستره 0-200 میلی متر
برند: accud
پایه مغناطیسی ساعت اندیکاتور آکاد مدل 282-080-01
پایه مغناطیسی ساعت اندیکاتور آکاد مدل 282-080-01

ناموجود


پایه مغناطیسی ساعت اندیکاتور آکاد مدل 282-080-01
برند: accud
میکرومتر خارج سنج آکاد کد 01-001-321 گستره 70-50 میلی متر
میکرومتر خارج سنج آکاد کد 01-001-321 گستره 70-50 میلی متر

ناموجود


میکرومتر خارج سنج آکاد کد 01-001-321 گستره 70-50 میلی متر
برند: accud
کولیس عمق سنج آکاد مدل 179-006-21 گستره 0-150 میلیمتری
کولیس عمق سنج آکاد مدل 179-006-21 گستره 0-150 میلیمتری

ناموجود


کولیس عمق سنج آکاد مدل 179-006-21 گستره 0-150 میلیمتری
برند: accud
 میکرومتر خارج سنج آکاد مدل 01-010-321 گستره 250 - 225 میلی متر
میکرومتر خارج سنج آکاد مدل 01-010-321 گستره 250 - 225 میلی متر

ناموجود


میکرومتر خارج سنج آکاد مدل 01-010-321 گستره 250 - 225 میلی متر
برند: accud
میکرومتر خارج سنج آکاد کد 02-001-321 گستره 25-0 میلی متر
میکرومتر خارج سنج آکاد کد 02-001-321 گستره 25-0 میلی متر

ناموجود


میکرومتر خارج سنج آکاد کد 02-001-321 گستره 25-0 میلی متر
برند: accud
میکرومتر خارج سنج آکاد مدل 01-006-321 گستره 150- 125 میلی متر
میکرومتر خارج سنج آکاد مدل 01-006-321 گستره 150- 125 میلی متر

ناموجود


میکرومتر خارج سنج آکاد مدل 01-006-321 گستره 150- 125 میلی متر
برند: accud
 میکرومتر خارج سنج آکاد مدل 01-009-321 گستره 225 - 200 میلی متر
میکرومتر خارج سنج آکاد مدل 01-009-321 گستره 225 - 200 میلی متر

ناموجود


میکرومتر خارج سنج آکاد مدل 01-009-321 گستره 225 - 200 میلی متر
برند: accud
میکرومتر خارج سنج آکاد مدل 01-011-321 گستره 275 - 250 میلی متر
میکرومتر خارج سنج آکاد مدل 01-011-321 گستره 275 - 250 میلی متر

ناموجود


میکرومتر خارج سنج آکاد مدل 01-011-321 گستره 275 - 250 میلی متر
برند: accud
کولیس دیجیتال آکاد مدل 11-006-138 گستره 0-150 میلیمتری
کولیس دیجیتال آکاد مدل 11-006-138 گستره 0-150 میلیمتری

ناموجود


کولیس دیجیتال آکاد مدل 11-006-138 گستره 0-150 میلیمتری
برند: accud
زاویه سنج دیجیتال آکاد مدل 726-360-01
زاویه سنج دیجیتال آکاد مدل 726-360-01

ناموجود


زاویه سنج دیجیتال آکاد مدل 726-360-01
برند: accud
 میکرومتر خارج سنج آکاد مدل 01-002-321 گستره 50 - 25 میلی متر
میکرومتر خارج سنج آکاد مدل 01-002-321 گستره 50 - 25 میلی متر

ناموجود


میکرومتر خارج سنج آکاد مدل 01-002-321 گستره 50 - 25 میلی متر
برند: accud
میکرومتر خارج سنج آکاد کد 01-001-321 گستره 25-0 میلی متر
میکرومتر خارج سنج آکاد کد 01-001-321 گستره 25-0 میلی متر

ناموجود


میکرومتر خارج سنج آکاد کد 01-001-321 گستره 25-0 میلی متر
برند: accud
پایه مغناطیسی ساعت اندیکاتور آکاد مدل 01-060-281
پایه مغناطیسی ساعت اندیکاتور آکاد مدل 01-060-281

ناموجود


پایه مغناطیسی ساعت اندیکاتور آکاد مدل 01-060-281
برند: accud
ساعت اندیکاتور آکاد مدل 222-001-01
ساعت اندیکاتور آکاد مدل 222-001-01

ناموجود


ساعت اندیکاتور آکاد مدل 222-001-01
برند: accud
کولیس آکاد مدل 11-005-125 گستره 130-0 میلی متر
کولیس آکاد مدل 11-005-125 گستره 130-0 میلی متر

ناموجود


کولیس آکاد مدل 11-005-125 گستره 130-0 میلی متر
برند: accud
کولیس آکاد مدل 12-006-123 گستره 150-0 میلی متر
کولیس آکاد مدل 12-006-123 گستره 150-0 میلی متر

ناموجود


کولیس آکاد مدل 12-006-123 گستره 150-0 میلی متر
برند: accud
کولیس آکاد مدل 12-008-120 گستره 200-0 میلی متر
کولیس آکاد مدل 12-008-120 گستره 200-0 میلی متر

ناموجود


کولیس آکاد مدل 12-008-120 گستره 200-0 میلی متر
برند: accud
میکرومتر داخل سنج آکاد مدل 01-001-351 گستره 30 - 5 میلیمتر
میکرومتر داخل سنج آکاد مدل 01-001-351 گستره 30 - 5 میلیمتر

ناموجود


میکرومتر داخل سنج آکاد مدل 01-001-351 گستره 30 - 5 میلیمتر
برند: accud
میکرومتر داخل سنج آکاد مدل 01-003-351 گستره 75 - 50 میلیمتر
میکرومتر داخل سنج آکاد مدل 01-003-351 گستره 75 - 50 میلیمتر

ناموجود


میکرومتر داخل سنج آکاد مدل 01-003-351 گستره 75 - 50 میلیمتر
برند: accud
مجموعه 20 عددی آچار فیلر آکاد کد 20-100-912
مجموعه 20 عددی آچار فیلر آکاد کد 20-100-912

ناموجود


مجموعه 20 عددی آچار فیلر آکاد کد 20-100-912
برند: accud
مجموعه 17 عددی آچار فیلر آکاد مدل 17-100-912
مجموعه 17 عددی آچار فیلر آکاد مدل 17-100-912

ناموجود


مجموعه 17 عددی آچار فیلر آکاد مدل 17-100-912